Jukka Hankamäki Osaa ja uskaltaa.

Kaikki blogit puheenaiheesta Ampuma-asedirektiivin laittaminen täytäntöön

Luonnos kansalaisaloitteeksi lipasluvasta

 


Ampuma-asedirektiivi ei vaadi poikkeuslupaa pelkille lippaille
vaan suurikapasiteettisen lippaan ja itselataavan aseen yhdistelmään.

Ainoa direktiivin edellyttämä seuraamus lippaan hallussapidosta
on B-luokan aseen luvan menettämisseuraamus.

Aloitteessa ehdotetaan mahdollisuutta myöntää ns. latauslaitteiden hallussapitoon oikeuttavat
lipasluvat henkilöille, joilla on lupa erityisen vaaralliseen aseeseen ja henkilöille joilla ei ole
lupaa B-luokan aseeseen. Ampuma-aselakiin lisättäisiin seuraavanlainen lause.

Luonnos kansalaisaloitteeksi aselain korjaamista varten

Muokattu viimeksi 10.6.2019.

 

Tässä on luonnokseni kansalaisaloitteeksi aselain korjaamista varten. Laitoin sen tähän tarkastettavaksi ja paranneltavaksi. Tällä aloitteella ei ole tarkoitus höllentää aselakia siitä tasosta mitä se on ennen uusimman asedirektiivin täytäntöön laittamista, vaan poistaa direktiivin nimissä säädettäviä niin sanottuja suomilisiä rikkomatta direktiiviä.

Ampuma-aselain muutoksista on haittaa maanpuolustukselle

Suomen ampuma-aselakia on muutettu, samoin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettua lakia. Muutostarve johtui siitä, että EU:n asedirektiiviin on tehty tiukennuksia. Tiukennuksilla pyritään torjumaan terrorismia. Terrorismin torjunta on välttämätöntä, mutta valittu keino on väärä: terroristeja ei voida estää tiukentamalla laillisten aseiden sääntelyä. Terroristit käyttävät laittomia aseita, joita on maailmassa runsaasti tarjolla riippumatta EU:n sääntelystä.

Oikaisupyyntö sisäministeriölle

Hei!

 

Niin sanottua 1946-poikkeusta ei saatu korjattua eduskuntakäsittelyissä.

 

Pyydän siksi viipymättä oikaisemaan tiedotteissanne olevan väärän tiedon, että eduskunnan hyväksymä aselaki ei määrittelisi Suomi-konepistoolin, Lahti-Saloranta-pikakiväärin ja ns. Emma-pikakiväärin lippaita pääsääntöisesti kielletyiksi aseiden osiksi.

 

Esimerkiksi seuraavassa julkaisussanne on kyseistä väärää tietoa.

Avoin sähköpostiviesti Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajille

Arvoisat Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajat,

Ehdotan seuraavanlaisia lisäyksiä aseiden osia koskevaan lukuun.

Lisäysehdotukseni ovat lihavoitu.

Ehdotan lauseen "Latauslaitteeksi ei katsota patruunavyötä, jos siihen ei kuulu syöttölaitetta tai -koneistoa tai muuta laitetta, jonka avulla patruunat syötetään ampuma-aseeseen." kopioimista ja liittämistä esityksen perusteluista itse lakitekstiin.

Avoin sähköpostiviesti Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajille

Aihe: HE 179/2018, siihen liittyvät asetusluonnokset ja lippaiden omistajat

 

Arvoisat Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajat!

 

Merkittävä ryhmä jota lakiesitys HE 179/2018 erityisesti koskisi

ovat lupavapaita lippaita keräilleet militariakeräilijät.

Kyseinen esitys aiheuttaisi sellaisenaan Suomeen paljon lisää uhrittomia rikoksia.

Avoin sähköpostiviesti Hallintovaliokunnan jäsenille

Arvoisat Hallintovaliokunnan jäsenet,

Puolustusvaliokunnan lausunnossa on todettu HE 179/2018 esityksestä niin sanottujen pitkien lippaiden hallussapidon osalta seuraavasti. "Esitystä voidaan valiokunnan mielestä pitää tältä osin erittäin ongelmallisena, koska lippaita on Suomessa yksityishenkilöiden hallussa paljon, eikä niitä ole rekisteröity poliisin sähköiseen lupajärjestelmään siitä syystä, ettei niitä tällä hetkellä koske lupa-, ilmoitus- eikä merkintämenettely.”

Lausunto löytyy osoitteestaa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PuVL_19+2018.aspx

Viesti Kai Mykkäselle

Herra sisäministeri!

Tarkoitus oli oletettavasti, että ei luvanvaraistettaisi vanhojen konepistoolien ja pikakiväärien lippaita, koska hallituksen esityksessä lukee seuraavasti. ”Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen."

Viesti Keskustan kansanedustajille

Lähetin 10.5.2018 Keskustan kansanedustajille seuraavanlaisen viestin.

Arvoisat Suomen Keskustan kansanedustajat,

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut

Julkaise syötteitä