Jukka Hankamäki Osaa ja uskaltaa.

Älä koskaan luovu käteisen rahan käyttämisestä

Pankit ovat lähetelleet asiakkailleen pahaenteisiä uhkauksia, joilla kansalaisia pehmitetään ensi syksynä odottavaan suuruudistukseen. Verkkopankkimaksamisen tunnuslukulistat aiotaan jättää käytöstä pois ja korvata kännykkäsovelluksilla sekä biometrisillä tunnisteilla.

Näin pohjustetaan tietä myös käteisen rahan poistamiseen. Tilinkäyttövälineitä koskevan huononnuksen takana on tietenkin EU-direktiivi.

Samalla kun uudet europarlamentaarikot harjoittelevat Brysseliin matkustamista, EU lähestyy tavallisia ihmisiä PSD2-maksupalveludirektiivillä, jonka kautta pankkiasiakkaiden saldo-, tili- ja maksutiedot voidaan alistaa yritysten ja julkisyhteisöjen, kuten Kelan ja veroviranomaisten, valvontaan.

Esimerkiksi Taloussanomat lirkuttelee asiasta näin: ”Maksamisen muutosten lisäksi direktiivi tuo muutoksia tilitietoihin pääsemisen kannalta. Jatkossa pankit velvoitetaan tarjoamaan ulkoisille sovelluksille pääsy ihmisten tilitietoihin, jos käyttäjät itse näin sallivat. Finanssialan [Teija] Kaarlelan mukaan tämä mahdollistaa esimerkiksi sovellukset, jotka osaavat näyttää ihmisten eri pankeissa olevien tilien saldot samanaikaisesti.

Uudistuksen syheröissä ei suoraan myönnetä, että maksukäytäntöjen muutos johtaa pankkitietojen viranomaisurkintaan, mutta ole epäilystäkään, ettei tätä mahdollisuutta käytettäisi ennen pitkää hyväksi.

Tietojen urkkiminen saatetaan pitää muodollisesti asiakkaiden luvan varaisena, mutta luvan myöntäminen voidaan asettaa esimerkiksi eläkkeiden, työttömyysetuuksien tai toimeentulotukien maksamisen ehdoksi, jolloin Kelan asiakkaiden on käytännössä pakko luovuttaa pääsy kaikkiin pankkitietoihinsa.

Tutkimusten mukaan vain 12 prosenttia suomalaisista tietää, että ensi syyskuun puolivälissä voimaan astuva direktiivi tekee käytännössä lopun pankkisalaisuudesta ja taloudellisesta yksityisyydensuojasta sekä alistaa kansalaiset entistä pahemmin elämäntavan ja kulutustottumusten tarkkailulle. Sairasta on, että tätä kontrollia perustellaan ”pankkiturvallisuudella”.

Pahimpia uudistuksen ajajia ovat olleet Danske Bank ja Nordea, jotka ovat pyrkineet eroon myös käteisen rahan käsittelystä ja lopettaneetkin sen monin paikoin. Silti ne kehtaavat kutsua itseään rahalaitoksiksi.

 

Elektroniseen maksamiseen siirtyminen yksityistäisi rahan olemuksen

Samalla, kun ihmisille on tyrkytetty elektronisen maksamisen välineitä, kuten MobilePaytä ja Google Payta, on yritetty vähentää käteisen rahan käyttöä ja pakottaa ihmiset käyttämään elektronista rahaa. Tyhmimmät kansalaiset ja varsinkin nuoret ovat tähän ansaan menneet ymmärtämättä, mitä käteisen rahan poistamisesta seuraisi.

Siitä seuraisi koko rahan olemusta koskeva valtava muutos, jollaista ei ole ennen nähty. Jos kaikki raha on pankkien tai maksujen välittämiseen erikoistuneiden firmojen tietojärjestelmissä olevaa bittirahaa, tämä tekee kaikesta rahasta yksityisten yritysten rahaa ja lopettaa julkisen valtiollisen rahan kokonaan sekä maksuvälineenä että arvon säilyttäjänä.

Tämä taas johtaa automaattisesti kaiken taloudellisen vallan siirtymiseen pankeille tai maksuja välittäville yrityksille. Ei siis ole ihme, että verkkomaksufirmat ovat innoissaan, kuten Taloussanomien haastatteleman tanskalaisen Netsin Sirpa Nordlund, joka ennustaa käteisen katoamista vedoten sen käytön ”kalleuteen” ja ”epäturvallisuuteen”. Tosiasiassa korttimaksaminen tuli vuonna 2013 kauppaliikkeille kalliimmaksi kuin käteiskaupanteko. ”Vaivattomuuden” varjolla markkinoidusta maksamisen helppoudesta on lyhyt matka siihen, että maksaminenkin alkaa maksaa entistä enemmän, myös kauppojen asiakkaille.

Siirtymistä tunnuslukukorteista matkapuhelinsovelluksiin ei voida perustella millään ”turvallisuudella”, sillä matkapuhelimet ovat haavoittuvia, ne ovat alttiita elektroniselle urkinnalle, ne katoilevat, ja niissä on häiriöitä. Lisäksi monet tarvitsevat niiden käyttöön apua, jolloin pankkiavaimet voivat joutua entistä helpommin kolmansien osapuolten haltuun. EU:n tuputtamalla hullulla uudistuksella ei ole siis mitään tekemistä turvallisuuden kanssa.

Kuinka onkin aina niin, että ne jotka haluavat taata ”turvallisuutemme” haluavat palkaksi vapautemme? Vastaus piilee siinä, että tuon kaltaisten toimijoiden päämääränä on tehdä ihmisistä tarkkailun ja valvonnan orjia sekä kytkeä kansalaiset pankkiriippuvuuteen.

 

Käteisen rahan poistaminen olisi pankkien tekemä ryöstö

Käteisen rahan puolustamisessa ei ole kyse siitä, että ”ikäihmiset eivät osaa käyttää” pankkitunnistautumisessa välttämättömiä kännyköitä, vaan kyse on paljon enemmästä. Kysymys on periaatteesta. Maksuvälineitä elektronisoimalla koetetaan tehdä ihmiset riippuvaisiksi pankkien tilijärjestelmistä ja maksuvälineistä.

Jatkossa sinulle valehdeltaisiin, että sinulla on talletuksia pankissa, mutta oikeasti ne lakkaisivat olemasta sinun vapaassa käytössäsi, mikäli et voisi käyttää niitä ilman pankkien myöntämiä välineitä ja pankkien määräämiä hintoja. Tätä tarkoitan rahan yksityistämisellä. Tileillä oleva raha ei ole omaa, kun se ei ole tallettajien vapaassa hallinnassa, mutta käteinen raha on.

Kirjanpidollisesti talletukset eivät tietenkään ole asiakkaiden omaisuutta vaan pankkien velkaa asiakkaille, mutta nykyjärjestelmässä asiakkailla on sentään mahdollisuus hakea rahansa pankeista pois. Tämä potentiaali on pitänyt pankit edes jokseenkin nöyrinä. Sen sijaan jatkossa ihmiset yritetään kytkeä täysin pankkien talutusnuoraan poistamalla käteinen käytöstä vähitellen kokonaan.

Direktiiviä on valmisteltu Euroopan unionissa kaikessa hiljaisuudessa tavalla, josta kirjoitin kolmisen vuotta sitten täällä. Koska käteinen raha on vapauden ja kansanvallan tunnusmerkki, Euroopan unionissa se koetetaan korventaa pois samaan tapaan kuin sananvapauskin.

Käteisen rahan poistolla on koetettu torjua ”harmaata taloutta”, mutta tämä tavoite ei oikeuta paljon suurempia rikoksia: kansalaisten yksityisyydensuojan loukkauksia, omaisuudensuojan murentamista eikä pankkitietojen kaivelua.

Pankkiehtoisuuden laajentaminen totaaliseksi on käytännössä pankkien tekemä ryöstö, jolla tallettajien varat pidätetään pankkijärjestelmän omaan vaihtoehdottomuuteen, ja varas huutaa: ottakaa varas kiinni!

Tosiasiassa käteisen poistamista ei voida perustella millään rahanpesun vaikeuttamisella, sillä pimeä raha liikkuu nykyisinkin kryptovaluuttojen muodossa. Käteisen poistamisella on tarkoitus pelkästään vaikeuttaa kansalaisten maksusuorituksia, heikentää ihmisten taloudellista itsemääräämisoikeutta ja lisätä pankkien valtaa.

Lisäksi elektronisen maksamisen laajentamiseen ei ole mitään tarvetta. Sitä ei ole kukaan kansalainen pyytänyt, vaan kyse on puhtaasti Euroopan unionin harjoittamasta pakottamisesta, vallankäytöstä ja pankkien ahneudesta (näyttöä kansalaisten vastarinnasta saa vaikkapa lukemalla tämän jutun yleisökommentit).

 

Pankit ja viranomaiset jälleen kävelemässä kansalaisten yli

On muistettava, että ihmiset ovat tätä nykyäkin tilintekovelvollisia vain tuloistaan eivätkä menoistaan, ja tuloistaankin vain veroviranomaisille – eivät pankeille. Pankit kuitenkin ahdistelevat asiakkaitaan tarkoilla tiedusteluilla, mistä mikäkin talletettava seteli on saatu tai mihin tiskeiltä nostettavia käteisvaroja on aikomus käyttää.

Todellisuudessa pankeilla ei ole mitään viranomaisprivilegiota kyseisenlaiseen urkintaan. Paperi, jonka pankit vaativat täytettäväksi, on Finanssialan Keskusliiton, eli pankkien etujärjestön, yksityinen lomake eikä mikään viranomaispaperi.

Viranomaiset, kuten Finanssivalvonta, ovat yrittäneet siirtää pankeille tehtäviä, jotka eivät pankeille kuulu, ja pankit ovat ottaneet ne ilomielin vastaan, sillä käteisen rahan käyttöä vaikeuttamalla pankit pystyvät pidättämään taloudellista valtaa itselleen.

Käteisen rahan poistoa on ajanut erityisesti Björn Wahlroos teoksissaan Markkinat ja demokratia sekä Talouden 10 tuhoisinta ajatusta keskittääkseen valtaa pankeille. Samalla kun elektronisesta maksamisesta yritetään tehdä pakollista, ihmiset yritetään sitoa myös matkaviestimiin ja puhelinliittymiin. Ihmisten elämää läpivalaistaan entistä tehokkaammin, kun myös kauppaliikkeet pystyvät tunnistamaan ostosten tekijät digitaalisesti ja jatkossa biometrisesti kasvojen tai sormenjälkitunnistuksen avulla. 

Tämä puolestaan merkitsee filosofian kielellä ”elämismaailman kolonisaatiota”, eli tarkkailun ja valvonnan marssittamista ihmisten olohuoneisiin ja ruokapöytiin. Kyse on perimmältään kansalaisten hallinnasta ja kontrolliin saattamisesta. Jos säästöt ovat sementoidut pankkitileihin, talletusten pääomat voidaan helposti saattaa myös verolle, aivan kuten Thomas Piketty ja EU:n komissio jo esittivätkin, ja niitä voidaan takavarikoida, kuten Kyproksella. Taatessaan anonyymin maksamisen käteinen raha on ainoa oikeasti turvallinen raha.

 

Käteinen raha auttaa taistelussa elämäntapatarkkailua vastaan

Eräänä uhkana elektronisen maksamisen yleistymisessä on ihmisten oman talouden hallinnan menetys, kun helpoksi koettu maksutoimitus alentaa tuhlailun kynnystä. Se puolestaan on pikavippiparonien märkä uni.

Pankkien ja muiden puliveivausfirmojen, välistä vetäjien ja keinottelijoiden vallan kasvua on rajoitettava kaikin keinoin, jotta todelliset rikolliset eivät pääsisi urkkimaan yksityisten kansalaisten taloutta eivätkä hallitsemaan poliittisia ja taloudellisia vapauksiamme.

Suomalaiset ovat suostuneet käyttämään elektronista rahaa liian helposti, minkä tuloksena monet ovat laittaneet päänsä pankkien solmimaan silmukkaan. Sosiaalidemokratisoidussa Ruotsissa on tehty päätös käteisestä rahasta luopumiseksi vuoteen 2023 mennessä.

Monessa muussa maassa, kuten Yhdysvalloissa ja Saksassa, joissa asuu eduistaan paremmin huolehtiva kansa, käteisellä rahalla on institutionaalinen asema vapauden ja taloudellisen itsenäisyyden välineenä (aiheesta täällä).

Meiltä elektronisten kaulapantojen ja biometrisen tarkkailun vastustajilta voidaan tietenkin kysyä, mitä salattavaa rehellisellä ihmisellä voi olla. Tämä on väärä kysymys.

Oikea kysymys kansanvallan kannalta on: Mitä urkkimista viranomaisilla tai yrityksillä olisi meidän rehellisten kansalaisten asioihin? Ja vastaus: ei yhtään mitään. Tämä on menossa taas aivan liian pitkälle ja antaa jälleen erään näytön siitä, miksi olisin valmis repimään kyseisen EU-direktiivin kaitaleiksi.

 

Oikeudet ja vapaudet pysyvät vain, jos niitä käytetään

Olen kirjoittanut aiheesta laajemmin täällä, ja tekstini kannattaa lukea jokaisen, joka ei vielä tiedä, että elektronisen maksamisen tuputtamisessa ei ole kyse ensisijaisesti pankkiteknisestä toimenpiteestä vaan pankkiehtoisuuden laajentamisesta ja rahan olemuksen muutoksesta sekä omaisuuden ja varallisuuden pidättämisestä yksityisten rahalaitosten hallintaan ja viranomaisten valvonnan kohteeksi.

Mitä asialle pitäisi tai voisi tehdä?

Ehdotan kansanliikettä käteisen rahan pelastamiseksi, elektronisten kahleiden vastustamiseksi, rahan käytön anonymiteetin säilyttämiseksi ja verkkopankkimaksamisen pysyttämiseksi nykyisellään. Suositan kaikille kansalaisille pankkiasioinnin siirtämistä sellaiseen pankkiin, joka ei pakota asiakkaitaan digitaaliseen valvontaan.

Koska pankeilla on taipumus puhaltaa yhteen hiileen, tämä saattaisi entisestään vauhdittaa pankkien yhteistoimintaa käteisen rahan mitätöimiseksi. Siksi eräs toimiva keino olisi minimoida pankkiasiointi nostamalla kaikki rahat pankeista pois, mikäli ne eivät suostu jatkamaan nykyistä käytäntöä.

Käteinen kuolee, jos sitä ei käytetä. Siksi ehdotan, että taloudellisesta itsemääräämisoikeudestaan sekä omaisuuden- ja yksityisyydensuojastaan kiinnostuneet ihmiset lopettaisivat myös pankki- ja maksukorttien käytön ja siirtyisivät käyttämään arkipäivän ostoksissaan vain ja ainoastaan käteistä rahaa.

Käteinen raha on edelleenkin EU-lainsäädännön mukaan euroalueen ensisijainen maksuväline, jota jokaisella taloudellisen vaihdon osapuolella on velvollisuus ottaa vastaan maksusuorituksena. Kaikki tähän säädökseen tehdyt rajoitukset ja venkoilut ovat häikäilemättömiä läimäytyksiä EU-maiden kansalaisten naamatauluun, mikä tietenkin johtaa ennen pitkää koko eurorahajärjestelmän romuttamiseen kansalaiskapinan toimesta.

Näin tehtyään kansalaiset voisivat todeta pankeille: olemme ottaneet taloutemme ja varallisuutemme kokonaan omaan hallintaamme. Mikäli hyväksytte meidän asettamamme ehdot, teidän ei tarvitse tehdä mitään. Huoletonta kesää!

 

Aiheesta aiemmin:

Käteinen raha on vapauden ja demokratian tunnusmerkki

 

Jukka Hankamäki

FT, VTT

Perussuomalaiset

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

27Suosittele

27 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Erittäin tärkeästä asiasta kirjoitat. Kannatan käteisen käyttöä jokapäiväisessä elämässäni käyttämällä käteistä. Kansanliikkeessä olisin ehdottomasti mukana.

Liikepankeille on jo nyt annettu euron kautta verotusmahdollisuus, kun valtioiden pitää lainata rahaa liikepankkien kautta. Käteisestä luopuminen johtaisi siihen, että pankit alkaisivat periä maksuja (lue veroja) tileillä makaavista bittirahoista. Ovatko ihmiset sokeita, kun eivät ymmärrä, että nämä toimet antavat vallan liikepankkien käsiin. Onko poliitikkojen tehtävä vain toteuttaa pankkien haluamaa linjaa vai pitääkö poliitikkojen ajaa kansalaisten asiaa?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Poliitikot taitaa nähdä tässä mahdollisuuden lopettaa harmaa talous kun kaikki rahaliikenne on valvonnassa, ja lisäksi jos toimeentulotukea saava mummo voittaa kenossa kympin niin sekään ei jää huomaamatta vaan voidaan vähentää automaattisesti.

Tämä käteisen kieltäminen on hyvin vaarallista. On toki itsestään selvää, että harmaata taloutta halutaan kitkeä ja se on hyvä asia, mutta pölhöpoliitikoilta jää huomaamatta yksi tärkeä asia:

Harmaa talous on myös taloudellista toimintaa ja Suomen köyhimpien ihmisten talous on helposti riippuvainen siitä! Eli jos mitään oikeita töitä ei syystä tai toisesta ole, rahat vuokraan tulee jostain kelasta/toimeentulotuesta niin joku pimeästi tehty muutaman kympin siivouskeikka silloin tällöin voi olla se millä ostetaan ruoka.

Raadollisen ruoskakapitalismin kannattajat eivät oivalla sitä, että harmaan talouden kitkeminen helposti tarkoittaa sitä, että sosiaaliturvamenoja pitää nostaa tuntuvasti ja sitten ne pimeät työt jää kuitenkin tekemättä kun Suomi on täynnä pykäliä millä hankaloitetaan työllä tienaamista että ei sitten kannata liiallisen verotuksen tai toimeentulon menettämisen takia tehdä.

Pointti on se, että päättäjillä ei välttämättä ole yhtään mitään haisua minkälaisiin rakenteisiin tämä nykyinen yhteiskunta on muovautunut. Suomessa voi helposti olla satoja tuhansia ihmisiä joille käteinen raha on keino selviytyä arjesta.

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

Myös digitaalinen käteinen tulee antaa kansalaisten käyttöön:

http://talousdemokratia.fi/sahkoinen-kateinen/

Luotettavan tallettamisen ja maksujärjestelmän tulee olla osa kansallista infraa ja siksi kaikille kansalaisille tulee avata keskuspankkitilit, jolloin keskuspankkiraha on myös digitaalisessa muodossa kansalaisten käytössä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Poistamalla käteisen, Facebook voi syödä päät omalla kryptovaluutallaan.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Olen jo siirtynyt siihen, että käytän bittejä vain laskujen maksamiseen, kaupoissa käytän aina käteistä

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Näin minä olen tehnyt jo vuosia:
Heti kun raha tulee tilille, maksan lasku ja sitten nostan tilin niin tyhjäksi kun pankkiautomaatista pystyy.
Turha niitä rahoja jättää pankkien spekulaatiovälineiksi.
Korttimaksamista olen karttanut kuin ruttoa - varsinkin ulkomailla.

Henry

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Ville Iivarinen kirjoittaa kirjassaan Raha näin:

"Seuraava suuri muutos rahassa tulee olemaan käteisestä luopuminen. Ihmisiltä tullaan viemään kaikki riippumattomuus pankeista ja kaikki yksityisyys rahankäytössä. Ihmiselämä tullaan alistamaan pankkitilien totaaliseen kontrolliin ja pankit tullaan siirtämään pysyvästi rahankäyttäjien ulottumattomiin. Kun rahaa ei ole enää mahdollista saada pankeista ulos, talletuksista tullaan maksamaan pankeille korkoa aivan kuten lainoista. Negatiivisia talletuskorkoja tullaan sanomaan tehokkaammaksi rahapolitiikaksi.

Yhteiskunnat tullaan asettamaan kansainvälisten rahainstituutioiden ohjaukseen. Kaikki velkaantumista helpottavat toimet tullaan tekemään laittomiksi. Ikuisesta velassa olemisesta tulee vähitellen normaali olotila.

Ihmiset tulevat lopulta olemaan täydellisesti orjuutettuja ja heidän orjuuttaan tullaan sanomaan vapaudeksi. Ihmiset tulevat vielä uskomaan olevansa vapaita, koska he saavat aivan vapaasti päättää, kuinka yrittää estää pankkitilin numeroita loppumasta, jolloin elämä tulee mahdottomaksi. Hyvin monet tulevat epäonnistumaan yrityksessään."

Aika karu kuva käteisestä luopumisesta, oletko halukas tähän muutokseen?

Käyttäjän TimoAunio kuva
Timo Aunio

Vajaa 100 miljrd. Suomalaisil säästötalletuksia lähes nollakorkisil tileil .

Todellisuudessa niitä rahoja ei ole kun vaikka 10% yrittäs nostaa saman viikon aikana käteiseksi .

Nordeasta jne ei löydy kuulemma 5000€ cash jossei etukäteen tilaa ..

Ratkaisu on gold coin .. Vessapaperi rahasta pois . Facen libra tulee jyrää monta "setelipaino" vessapaperi valuuttaa ...

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Bitcoin ja yleensäkin kryptovaluutat tulevat nousemaan - kuten jo tekevätkin. Tosin arvonheilunta on tavllaan huono juttu. Toisaalta heiluntaa on niin paljon, että sillä pystyy helpollakin tienaamaan lisää rahaa.

Henry

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Pieni heilunta ei haittaa mutta bitcoinilla se on vuoristorata ja toimii ennemminkin sijoitustuotteena jossa riskinä menettää kaikki kun joku viranomainen päättää niin.

Umppa Lumppa

Heilunta toki haittaa varojen pitämistä kryptoissa, mutta vaihto fiatista kryptoon, maksaminen ja vastapään vaihto kryptosta fiattiin vie vain 20-40 minuttia. Tuossa ajassa ei kovin suuria kurssimuutoksia yleensä tule. Tämä siis bitcoinilla. Litecoinilla ja muutamalla muulla varteenotettavalla vaihtoehdolla roundtrip on nopeampi. Ja osa noista varteenotettavista vaihtoehdoista on myös anonyymeja kunten käteinen.

Toisekseen jos 500M asukkaan EU alueella pankkitoiminta menee ihan pelleilyksi, niin ennustan kryptojen suosion nopeaa kasvua. Niillä kun voi käydä kauppaa hinasen kätevämmin kuin esim kullalla. Mikäli käyttö ihan oikeaan maksamiseen kasvaisi, kasvaisi myös kryptojen vakaus. Tällä hetkellä toki ovat ihan lottoa.

Esim omat tämän kevään krypto osotkset +98% .. eli pian myyntiin, selvää kuplaa pukkaa. :)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Mitenkähän sille Romanian kerjäläiselle pudotttaisi lantin hattuun digitaalisesti? Tai tiernapoikien joulurahan?

Fredi lauloi aikoinaan: "Vippaa mulle viitonen". Mahtoi tarkoittaa Vaasiksen kulmalla ihan ilman kännykkää.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Tästä kommentistasi lähti ajatus laukalle. Moni ei varmaankaan ajattele asiaa näin, mutta käytännössä tuo vitonen on osa jonkun velkaa. Kaikki raha syntyy velkasuhteiden kautta, joten tuokin vitonen on syntynyt, kun joku on kävellyt pankkiin ja solminut velkasuhteen. Pankki on tarkistanut asiakkaan luottotiedot ja uskoo saavansa lainatut rahat korkoineen takaisin. Ottaja on taas luottavainen tulevaisuuteen ja uskoo pystyvänsä maksamaan lainansa takaisin. Kun tuo vitonen sitten tippuu vaikkapa Romanian kerjäläisen hattuun, niin vastaanottaja saa käyttöönsä esim. jonkun asuntovelallisen lupauksen kautta syntyneen rahan. Nykysanat olisivatkin siis "vippaa mulle vipattu vitonen".

Jatkossa ilmeisesti käytetään sitten lähimaksua elektronisen hatun lierissä. Ehkä pysymme käteisessä.

Käyttäjän juholeppanen kuva
Juho Leppanen

Erinomainen blogipostaus ja fiksuja kommentteja. Kiitos. Valtio- ja auktoriteettiuskoisessa Suomessa poliittiset puolueet eivät ole tähän aiheeseen pahemmin puuttuneet. Masentava maa.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Eikä lehdistö. Täälläkään tätä ei näköjään nosteta karuselliin.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala
Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Kaksi lisäpunktia sinänsä erinomaiseen kirjoitukseen:

-poikkeustilat: elektroninen raha paisuttaa pienenkin kriisin jätttimäiseksi katastrofiksi. Tämä on yksi askel polulla, jossa on käyty läpi voimakas kaupungistuminen, sukulaisverkoston ja kyläkuntahengen katoaminen, uusavuttomuus ja jakeluverkostojen äärimmäinen optimointi

-bulvaaniverkostot: näitähän on ollut ennenkin, rikollisilla, konkurssin tehneillä ja ajokorttinsa menettäneillä. Osa kansalaisia voi pudota niin pohjalle, että nämä pienet transaktiot ja kännyköiden ylläpito ja virtalataukset jäävät tekemättä. Ystävällinen bulvaani tekee ostokset (Atria -lenkki, keppanaa) ja perii siitä provikan. Ja vaihdantatalous kasvaa.

Käyttäjän TaryaKorhonen kuva
Tarya Korhonen

Kansanliike olisi ihan ok, tällaisen valvonnan estämiseksi. Todella hyvä ja ajankohtainen kirjoitus.

Käyttäjän SariLaine kuva
Sari Laine

PANKIT PYRKIVÄT VALTION ASEMAAN

Pankkien omistama Suomen Asiakastieto Oy pitää luottotietorekisteriä, johon kerättyjen maksuhäiriömerkintöjen perusteella syrjäytetään lainojen, puhelinliittymien, vakuutusten, työpaikkojen, vuokra-asuntotarjonnan, jne ulkopuolelle ihmismassoja.

Tiedetään myös, että Asiakastiedon luottorekisterissä roikkuu vanhentuneita tietoja, jotka menevät luottotietoja ostaneille, vaikka vanhentuneet tiedot olisi pitänyt olla aikapäiviä sitten jo pois pyyhittyjä.

Tiedetään myös, että esim OP säilönyt lisäksi pankin omissa järjestelmissään vanhoja luottotietoja asiakkaistaan, tietoja joita ei (pitäisi olla) saatavilla enää Asiakastiedon rekistereissä.

Luottotietorekisterien siivous-/ajantasallapito retuperällä, rekisterien tarkastus- ja valvontavastuista ei allekirjoittaneella tietoa. Jonkin ulkopuolisen toiminnantarkastajaryhmän pitäisi vuotuisesti tsekata Asiakastiedon rekisterien sisällön kuranttisuus ja kirjoittaa tarkastuksestaan tarkastuskertomus. Vastuu- ja korvausvelvollisuus väärinkäytöksistä, rekisteririkkomuksista ja -rikoksista pitää saada koskemaan myös tätä pankkien omistuksessa olevaa Asiakastietoa toiminnassaan.

SYRJÄYTETTY 400 000 IHMISJOUKKO
Noin 400 000 ihmistä on menettänyt luottotietonsa. Pankkien määräysvallassa siis valtavan kokoinen normaalielämästä syrjäytetty kansanryhmä. Tätä syrjäytettyä ryhmää pankit eivät voi pitää kontrollissaan enää normaalin pankkiasiakkuuden ja -lainojensa kautta, kun lainoja ei tällä luottotiedottomalla ryhmällä todennäköisesti enää ole.

Pankeilla tuntuu kuitenkin olevan käsittämätön halu ja tarve kontrolloida myös tätä syrjäytettyä ihmisryhmää. Kontrollihalukkuuteen syynä tietysti voi olla, että pankit voivat kokea 400 000 ihmisryhmän tietysti vaaralliseksi ryhmäksi kokonsa puolesta, jos ryhmä äityisi yhteisvoimin pankkien toimintaa vastustamaan.

VERKKOPANKKITUNNUKSET
Pankit määräävät myös verkkopankkitunnuksista ketkä saavat ja ketkä jättävät ulkopuolelle ja samalla määräävät kansanryhmistä, ketkä oikeutettuja käyttämään sähköisesti kansalaisille kuuluvia palveluja Kelan, työkkärin, kaupunkien/kuntien tarjoamia palveluita. Näihin kunnallisiin palveluihin pitäisi kyllä päästä kansalaisten kirjautumaan valtion myöntämillä verkkotunnuksilla (ja pankit helkkariin tästä prosessista)

Pankkien lonkerot soluttautuneet liian pitkälle yhteiskunnan palvelualueille, jotka kuuluvat kansalaisille (kuten te-palvelut, Kela, kuntien palvelut, terveys/sairaanhoitopalvelut, veropalvelut) oli heillä pankin määrittelemiä luottotietoja tai ei.

Nordeasta pian ulkoistettava Koskull jollakin YouTube-videolla vertasi nykypankkia valtioon, vertaus tuntui käsittämättömältä ja oudolta.

SÄHKÖINEN HENKILÖKORTTI
Huom, esim Virossa jo noin 10 vuotta toiminut valtion kansalaisilleen myöntämä sähköinen henkilökortti, jolla kansalaiset pääsevät hoitamaan virallisia virastokäyntejään Internetin kautta. Virossa tällä kortilla onnistuu asiointi myös pankeissa.

Suomessa "jostakin syystä" sähköinen henkilökorttiasia ei ole edistynyt - jostakin syystä voisiko merkitä pankkien vastustusta?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut