Jukka Hankamäki Osaa ja uskaltaa.

Olen Perussuomalaisten ehdokkaana eduskuntavaaleissa

Liityttyäni Perussuomalaisten jäseneksi on puolueen Helsingin piiri on asettanut minut kansanedustajaehdokkaaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Otan tehtävän vastaan kiitollisena, ja haluan toimia niin, että puolue saisi Helsingin vaalipiiristä 3 + 1 kansanedustajaa ja valtakunnallisesti jälleen jytkykannatuksen.

Samoin annan tukeni puolueen johdolle ja henkilökunnalle sekä tulen työskentelemään Suomen kansan etujen edistämiseksi niin työvoimapolitiikassa, maahanmuuttopolitiikassa, sosiaalipolitiikassa, talouspolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa kuin koulutuspolitiikassakin.

 

Perussuomalaiset on filosofinen puolue

Miksi sitten juuri Perussuomalaiset? Siksi, että puolue on ainoa parlamentaarinen puolue, joka uskottavasti ja tinkimättömästi rohkenee edustaa kansallista etua tilanteessa, jossa politiikanteon painopiste on lipsahtanut lähes täysin kansainväliseen kontekstiin: maamme rajojen ulkopuolelle.

Politiikassa tarvitaan tasapainotus. Perussuomalaiset ei ole väitteistä huolimatta populistinen vaan kansanvaltainen puolue, jonka kautta asioihin voi vaikuttaa kansalaismielipiteillä: demokraattisesti.

Vertailun vuoksi monet muut puolueet ovat sidoksissa korporaatioihin, liike-elämään, internationalismin ideologiaan, monikulttuurisuuden agendaan, globalisaation tendenssiin sekä EU-eliitin ajamaan liittovaltio- ja keskittämispolitiikkaan, joiden sätkynukkeina ne toimivat poliittisella näyttämöllä.

Vasemmiston takana ovat ay-liikkeiden enemmistöt, keskustan takana maatalous ja kokoomuksen takana kauppa ja teollisuus. Vihreiden takana on (pienenevä) osa ympäristöliikkeestä, Rkp:llä ruotsinkieliset, ja kristillisdemarienkin takana huhutaan olevan jotain.

Sen sijaan Perussuomalaiset sopii hyvin filosofian foorumiksi, sillä puolueen kautta voi artikuloida puhdasta kansanvaltaa sekä käyttää järkeä ja esittää tunteitakin silloin, kun tunteilla halutaan osoittaa, missä valtavirtapoliitikot ovat toimineet epäoikeudenmukaisesti ja Suomen kansan etujen vastaisesti.

Tätä työtä olen tehnyt koko ajan kahdesti väitelleenä tuplatohtorina ja aktiivisena verkkokolumnistina. On tärkeää, että maassamme säilyvät sananvapaus ja kriittinen suhde valtavirtapolitiikkaan, sillä politiikan kautta käytetään paljon jokapäiväiseen elämään vaikuttavaa valtaa. Huonojen hankkeiden vastustaminen on hyvien puolustamista. Filosofian päätehtäviä on tehdä arvojen tasalaatuisuudesta poikkeavia arvovalintoja: erottaa hyvä huonosta ja kunnollinen kelvottomasta.

Eduskunnassa täytyy jonkun puhua totta. Millään vihervasemmiston tekaisemilla ”yhteisönormeilla” ei pidä perustuslaillista sananvapautta rajoittaa myöskään sosiaalisessa mediassa. Mikäli siis haluat itsellesi totuuspuhujan parlamenttiin, tervetuloa puolueemme tilaisuuksiin kampanja-aikana sekä äänestämään minua vaaleissa. Ketään filosofia ei ole eduskunnassa pitkään aikaan ollutkaan.

 

Miksi olen ehdokkaana?

Olen ehdokkaana siksi, että huvitteluliberaalin oikeiston ajamaan politiikkaan pettyneillä olisi osaavia ja toimintakykyisiä ei-vasemmistolaisia vaihtoehtoja.

Olen ehdokkaana, jotta vihervasemmiston harjoittamaan sertifikaateilla ja direktiiveillä tykittämiseen sekä maahanmuuttajuudella ratsastamiseen kyllästyneillä olisi jotakin sellaista äänestettävää, joka tietää, että maahanmuuton pysyvä rajoittaminen on myös kaikkien vähemmistöjen oman edun mukaista.

Ja olen ehdokkaana, jotta jotakin äänestettävää olisi niillä demarien perusäänestäjillä, jotka eivät hyväksy vasemmiston tapaa rajoittaa vapaata puhetta ihmisoikeusteollisella tasalaatuisuuden takomisella. Olen ehdokkaana myös niille, jotka eivät hyväksy vasemmistoliiton pyrkimyksiä toimia suomalaisten työntekijöiden haitaksi ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta luopumisella.

Mottonani on ”järkeä politiikkaan”, mikä tarkoittaa, että olen ehdokkaana, jotta järkipuhe voittaisi sekä vihapuheen että valhemedian. Jonkun pitääEU-eliitistä poiketen ajatella yhteiskuntamme kokonaisetua niin, että kansakuntia ei enää pakoteta polvilleen, ja ilman, että ihmisten tarvitsee täristä pelosta kaduilla tai kodeissaan. Politiikassa on mentävä oman kansakunnan etu edellä. Näin tekevät ennen pitkää kaikki, jotka ymmärtävät pelastaa maansa kollektiiviselta eurohulluudelta.

Se, että muut puolueet ja media ovat hyökänneet rajusti Perussuomalaisia vastaan tai vaienneet meistä täysin, kertoo, että Perussuomalaisella puolueella on paljon vaikutusvaltaa. Todellinen valta on aina niillä, joita muut vastustavat, murjovat tai sensuroivat kynsin hampain.

Joku tai jotkut saattavat nyt iloita, että ”et sinä kuitenkaan läpi pääse ja että varsinkin oma niin sanottu viiteryhmäsi äänestää kuitenkin vakaumuksellisesti vihervasemmistoa”. Älkää olko varmoja.

Jos niin on, katson kansalaisten yksinkertaisesti erehtyvän siinä, miltä suunnalta vastauksia aikamme ongelmiin pitäisi etsiä. Globalisaation megatrendi ja EU-päsmäröinnin tie on kuljettu loppuun. Vastaukset eivät löydy integraation syventämisestä eivätkä liittovaltiopolitiikasta, vaan U-käännös myös Eurooppa-politiikassa olisi tarpeen.

Mikäli kansalaiset jatkuvasti äänestävät vihervasemmistoa tai huvitteluliberaalia porvaristoa, he äänestävät kohtalokkaasti väärin. On aikakausia, jolloin ihmisiä on todellakin johdettu harhaan. Esimerkiksi sopivat vaikka intersektionaalisuuden tutkimuksesta tunnetut kulttuuriset risteyskohdat, joissa vihervasemmisto esiintyy yhtä aikaa naisten, muslimien ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioiden edistäjänä, vaikka uskonto on niissä koettujen henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten konfliktien juurisyy.

Niinpä en arvostele vihervasemmiston entisiä äänestäjiä vaan heidän ideologiaansa ja puolueiden johtoa, sekä heidän poliittista manipulaatiotaan ja indoktrinaatiotaan. Niissä toistetaan myös 1980-luvun tilannearviota ”rikkaista länsimaista” sekä uskotellaan, että köyhillä ja velkaisilla länsimailla on muka siirtomaapolitiikan aikaisia moraalivelkoja, joiden vuoksi meidän pitää maksaa ikuista syyllisyyttämme kehitysmaille.

 

Ongelmallinen EU-suhde

EU-politiikassa tarvitaan tasapainotus, sillä valtaosa lainsäädännöstämme nyt tulee EU:sta, kun suhteen pitäisi olla päinvastoin. EU on puuttunut jäsenmaidensa sisäpolitiikkaan ja rajapolitiikkaan sekä pyrkinyt muokkaamaan kokonaisia kansakuntia puuttumalla väestöpolitiikkaan sekä hallituspolitiikkaan erilaisilla pakotteilla, sakoilla tai uhkauksilla.

Sellaisten ei pitäisi kuulua mihinkään demokraattiseen organisaatioon, ei myöskään EU-eliitin näkemyksen liittovaltiopolitiikasta ”ainoana tienä”, jolle ei tunnusteta vaihtoehtoja. Jatkossa EU yrittäisi puuttua valtioiden finanssipolitiikkaan (veropolitiikkaan), joka on rajattu kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden piiriin. En hyväksy kansallisen itsemääräämisoikeutemme heikennyksiä, ja annan asiantuntija-apuani luonnollisesti koko isänmaamme hyväksi myös Euroopan unionia koskevissa asioissa.

Hullunkurista on, että EU:n piti viime vuosiin asti laajentua myös suomalaisen komissaarin mielestä. Nyt sen pitäisi muka syventyä, vaikka sekä pakolaiskriisi että euron kriisi ovat edelleen ratkaisematta. Esimerkiksi Turkin ja EU:n sopimuksessa on kyse siitä, että EU maksaa Turkille 6 miljardia vuodessa vain sen uhkauksen vuoksi, että muuten Turkki päästää pakolaiset läpi.

Italian ja muiden oliiviöljymaiden talouden romahtaessa vaikutusta eivät riitä kompensoimaan mitkään puskurirahastot, vaan rahaunioni ja mahdollisesti koko EU menevät nurin. Korkojen nousu kertoo, että rahoittajat eivät enää luota EKP:n elvytyspolitiikan tuottavan tuloksia. Romahdukseen on varauduttava Suomen talouspolitiikassa, ja EU on saatettava palvelemaan sen jäsenmaiden etua  – ei jäsenmaita globaalin kapitalismin eikä universaalisosialismin etua.

 

Kansallismielisyys on myönteinen asia

Millainen kansallisen edun edistäjä sitten olen? Aatteelliset juureni ovat hegeliläis-snellmanilaisessa kansallismielisyydessä, jonka ympärille koko hyvinvointivaltiomme on rakennettu. Kansallisvaltio on hegeliläinen järjen instrumentti, jonka kautta säädyt löysivät toisensa, luotiin poliittinen konsensus ja päästiin yhteisten etujemme edistämiseen: juurevaan oman tuvan ja luvan identiteettiin.

Sen on maahanmuuton tuottama eripura surullisella tavalla rikkonut niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. ”Suvaitsevaiseksi” väitetty yhteiskunta ei ole vapaa, vaan se on yhteiskunta, jossa kantaväestöjä lähestytään vapauksia rajoittava vaatimuslista kädessä.

Lähtemällä mukaan politiikkaan haluan vahvistaa puolueessani vallalla olevaa järkeen perustuvaa politiikkaa ja sitä kautta puolueeni uskottavuutta ja toimintakykyä. Puolueemme ei ole asettanut esteitä hallitusyhteystyölle. Se on hallituskelpoinen, vaikka muutamat ovat ennen vaaleja ilmoittaneet, että he eivät halua tehdä meidän kanssamme hallitusyhteistyötä.

Yhteistyöstä kieltäytyminen ja pois sulkeminen ennen vaaleja ovat kansanvallan ylenkatsomista ja vaalien aliarvioimista: äänestäjien mielipiteiden mitätöimistä ennen kuin ääniä on annettu. Sellaisen cordon sanitaire -politiikan ei pitäisi kuulua hyvään poliittiseen käytäntöön. Parlamentaarisia puolueita pois sulkeva ”käänteinen kassakaappisopimus” on ruma temppu, ja sen itsessään pitäisi estää tekijöiden osallistumisen seuraavaan hallitukseen.

Perussuomalaiset yritetään kenties lyödä laudalta uskottelemalla, että meitä äänestämällä ääni ei päätyisi hallitusvaltaan nousevalle puolueelle vaan oppositioon. Vaaleissa kansalaisilla on kuitenkin tilaisuus sanoa vastalauseensa sellaiselle pois sulkemisen politiikalle sekä luoda meille vaa’ankieliasema. Sitä paitsi myös oppositiossa me olemme samanlainen muutosvoima kuin kansallista etuaan suojelemaan nousseet puolueet ovat Itävallan, Italian ja Puolan hallituksissa.

Vaikka monista Suomen puolueista kuoriutuukin ennen vaaleja ”maahanmuuttokriittisiä”, uskon että kyse on pelkästä kosmetiikasta. Maahanmuuttokriittisinä esiintyville kokoomuslaisille, kepulaisille tai demareille annettu ääni menee hukkaan, sillä näissä puolueissa se kaatuu löysää maahanmuuttolinjaa vetävien vallanpitäjien laariin, josta näytöt on jo saatu. Maahanmuuttopolitiikka ei ole mikään yhden asian juttu, vaan se on politiikan ydinaluetta, josta ratkeaa, millaisessa Suomessa me tulevaisuudessa elämme.

 

Maahanmuutolle rajoituksia, ajattelulle ja sanankäytölle täysi vapaus

Vapaan yhteiskunnan tunnusmerkki eivät ole avoimet rajat, eikä valtioiden tule tähdätä hyvinvointipalvelujen uudelleenjakoon. Kansojen rauhanomaisen rinnakkaiselon ja sen mukaisten vapauksien säilymisen ehtona on, että valtiot suojelevat omien kansalaistensa yksityistä omaisuutta ja aineettomia oikeuksia. Tämä merkitsee, että konfliktit pitää ratkaista rajoilla eikä päästää niitä leviämään keskelle kansalaisyhteiskuntia.

Humanismin nimissä on ehkä oikein auttaa hädänalaisia, mikäli siihen on mahdollisuus, mutta kenelläkään ei ole velvollisuutta auttaa muita omaksi velaksi. Sitä kautta tulee narun pää myös vetäjien käteen.

Myöskään sosiaalietuuksiin kohdistuvia vaatimuksia ei pitäisi esittää ilman meritokraattista syy-yhteyttä niiden tuottamiseen, sillä vaatimuksilla ei voida luoda moraalista velvoitetta avun antajille. Se olisi samanlaista kuin ihmisiä kiristettäisiin epäsuoralla uhkauksella, jonka mukaan alkaa tapahtua terrori-iskuja, mikäli vaatimuksiin ei suostuta. Tämä kannustaisi ihmisiä ryöstelyyn ja rosvoamiseen, jolloin yhteiskuntaa hyödyttävästä toiminnasta siirryttäisiinkin sen tuhoamiseen.

Niille, joiden mielestä tiede ja politiikka eivät sovi yhteen, muistutan, että yliopistoissa toimii suuri määrä vihervasemmistolaisia jäsenkirjaprofessoreita, jotka ovat ylpeilleet sitoutumisellaan ja joiden puolueellisuutta on ylistetty jopa tieteellisen ansion mittoihin kohotettuna ominaisuutena. Punavihreän värisuoran yksiulotteisuus ja edustussuhteiden painottuminen vasemmalle ovat häirinneet vakavasti tieteen uskottavuutta jo pitkään, ja tilanne on samanlainen myös valtavirran perinnemedioissa.

Sitoutumiseni tiedemiehenä Perussuomalaisiin on tässäkin mielessä perusteltua tasapainotuksen vuoksi. Toivon siis kannatusta myös niiltä yliopistolaisilta, jotka ovat eri mieltä kuin nykyajan akateemiset uusmarxilaiset ja jotka ymmärtävät, millä tavoin hallituksen kasvattamat maahanmuuttokulut sekä yliopistoleikkaukset liittyvät yhteen. Tämän oivaltamista se vastuun kantaminen oikeasti merkitsee.

Meneillään on taistelu länsimaisen sivistyksen, rationalismin ja kulttuurin säilyttämiseksi. Meidän on nyt totisesti kamppailtava eurooppalaisten arvojen, kuten valtiollisen itsemääräämisoikeuden, kansallisen suvereniteetin, omistusoikeuden, utilitarismin ja yksilönvapauden puolesta. Aiomme voittaa myös taistelun sananvapaudesta, sillä mielipiteiden ja ilmaisunvapauden rajoittajat eivät anna meille oikeastaan muuta mahdollisuutta tunnustaessaan omaa tappiotaan jatkuvalla sensuroimisen ja tukahduttamisen halullaan.

---

Yksityiskohtaisen vaaliohjelman julkaisen lähempänä vaaleja, ja aina ajankohtaista yleisohjelmaani voi lukea tästä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

33Suosittele

33 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (81 kommenttia)

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

"An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur..." :)

Käyttäjän hennakajava kuva
Henna Kajava

Erinomaista, että ehdokasjoukkoomme on liittynyt tuplatohtori ja filosofi! Oletko väitellyt teoreettisesta vai käytännöllisestä filosofiasta? Saako kysyä, mikä oli aihe? :) Seksuaalinen suuntautuminen on tietenkin täysin privaatti asia, mutta onhan se erinomainen lisämauste ehdokasprofiilissasi! Monipuolisuus on valttia.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki Vastaus kommenttiin #32

Tervehdys Henna,

ja onnea kampanjaasi Uudellamaalla. Väittelin teoreettisesta filosofiasta 1997 ranskalaista eksistenssifilosofia S. Weilia käsittelevällä väitöskirjalla, jossa liikuttiin paljon platonisissa maisemissa; toisen kerran sosiaalipsykologiasta 2016 G. H. Meadin symbolisesta interaktionismista ja merkityksestään psykologiatieteiden teoriaperinteille.

Koska olen aristoteelinen zoon politikon, toivon pääseväni väittelemään myös käytännön politiikan piirissä. Mikäänhän ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria, ja osallistuminen julkiseen elämään kuuluu olevan hyve.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Mitä olen Hankamäen blogeja lukenut, valinta on erinomainen, ehdokkaat vain paranee.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Kiitos. =) Ja omastakin mielestäni tiimi on hyvä, ja puolue on skarpannut viimeksi kuluneiden 1½ vuoden aikana.

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen

Minkä käsityksen minä olen saanut niin persut ovat saaneet hyvän ehdokkaan.

Käyttäjän IlpoSuominen kuva
Ilpo Suominen
Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Hankamäki-Halla-aho akseli saattaa vetää Helsingistä melkoisen äänisaaliin tulevissa vaaleissa ja sitä myöten imussa jokusen vähemmän ääniä saanut pääsee myös eduskuntaan.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Hieno päätös! Toivottavasti pääset korkealle persuissa ja saat äänen kuuluuviin myös mediassa jne.

Ainakin kirjoituksien osalta vaikutat fiksulta/järkevältä tyypiltä, jolla on paljon hyviä mielipiteitä ja kysyttävää.

Toivotan onnea vaaleihin ja uralle!

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Kiitokset. =) Koetan pitää esillä tavallisen suomalaisen ihmisen näkökulmaa, joka on päässyt politiikassa unohtumaan.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

En aio äänestää perussuomalaisia, mutta J.Sakari Hankamäki on ehdottomasti kiinnostava blogikirjoittaja.

Juuri hän keksi tuon mainion ilmaisun: "pedagoginen journalismi".

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Itsellä vähän se juttu, että en aio perussuomalaisia äänestää vaikka oikeistolaisena jaan näkemyksiä.

Syyt miksi en voi äänestää perussuomalaisia johtuu suurelta osin havaituista perussuomalaisten toimintatavoista mihin minulla on negatiivinen assosiaatio.

Toivon vilpittömästi onnea ja menestystä Hankamäelle koska puolue aivan selvästi tarvitsee hänen kaltaisia ihmisiä.

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Uskaltaisitteko Matti raottaa syytä tuolle negatiiviselle assosiaatiolle? Mistä se on tullut? Missä olisi eniten korjattavaa?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #58

Ehkä eniten tämä juttu kun aktiivisesti pidetään meteliä termein "väestönvaihdos", "islamisaatio", "maahanmuutto". Ja sillä koitetaan vedota tunteisiin ja ennakkoluuloihin. Ja tuosta metelistä tehdään sitten johtopäätöksiä, kuten "rajat kiinni" tai "markka takaisin".

Sitten kun tarkastellaan argumentteja niin onkin aikas löperöä eikä oikeasti löydy kunnon argumentteja miksi vaikka uskonnollisuus olisi huono asia. "Mutku islam", ei ole pätevä argumentti. Tai vaikka se että miten vaikka ne suomen euromuotoiset velat oikein maksetaan takaisin, siihenkin pitäisi olla joku visio.

Toinen juttu on tämä, että jostain syystä OikeaMedian sivuilla paistattelee paljon perussuomalaisia, ja pidän OikeaMediaa tiedevastaisena. Perustan tiedevastaisuuden heinäkuun lopun kohuun Jyväskylän yliopistolla jossa OikeaMedia päätti suosia tiedevastaisuutta. Tiedevastaisuudelle on minulla vahva negatiivinen assosiaatio.

Sananvapaus on jees, mutta "vaihtoehtomedia" ei välttämättä, näin toteutettuna.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #59

Eikös se ole aika lailla "rajat kiinni", jos humanitaarinen maahanmuutto lopetetaan kokonaan? https://www.is.fi/politiikka/art-2000005788010.html

Sehän tarkoittaisi rajat kiinni tietynlaiselta mahanmuutolta. Eikö tuo iskulause silloin ole aika paikkaansa pitävä?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #62

Tämä "rajat kiinni" on johtopäätös. Se miten siihen johtopäätökseen päästään, on se kiinnostava asia.

Kaikki eivät osaa argumentoida kuten Halla-aho.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #65

Olen itse tullut samaan johtopäätökseen.

Jos jotain kiinnostaa, niin voin kyllä perustellakin.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #77

Tuon perustelu ei ole yksinkertaista kun pitäisi sitten jollain miljardeilla hyvittää tätä niille unionin maille jotka kantavat enemmän vastuuta kansainvaelluksesta.

Tässä kun on yhteistyöpeli muiden unionin maiden kanssa niin tuota pitäisi mallintaa peliteorialla.

Tällä hetkellä turvapaikanhakijoita otetaan että ei tarvitsisi muille unionin maille hyvitellä ja kun eletään samasta rahahanasta niin sillä voidaan kammeta rahaa suomeen meidän talouden pyörittämiseksi.

Toisin sanoen jos jotain rajoja laittaa kiinni niin ne on unionin ulkorajat ja Suomi voi helposti olla tässä maksajana, että siihen saadaan resursseja.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #78

Valitettavasti olet väärässä (mielestäni).

Olet tehnyt omat päätelmäsi ja minä olen tehnyt omani. Ne päätelmät vain sattuvat eroamaan toisistaan täydellisesti.

Humanitaarinen maahanmuutto voidaan lopettaa eri keinoin. Yksi keino siinä on nykyisten lakien tulkitseminen Suomen eduksi.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #79

Kerro millä tavalla sinun mallissasi se Suomen etu toimii muiden unioiden maiden eduksi tai ei aiheuta haittaa?

Muista että tämä on unionin tasolla käsiteltävä asia, ei yksittäisen jäsenvaltion. Ja meidän talous on riippuvainen EKP:n velkarahasta joka on sama yhteisvaluutta mitä muut käyttää, että ihan miten tahansa ei pokkuroida.

Peliteorian näkökulmasta, Suomella ei ole tässä dominoivaa stragiaa toimimalla omavaltaisesti.

Se että kumpi on oikeassa tai väärässä on mallinnettavissa peliteorialla, että ei nyt ihan ole mielipidejuttu.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #80

Suomi laittaa Ruotsin rajalle rajavalvonnan, ja päästää läpi vain laillisilla papereilla tulevat.

Jos joku tästä närkästyy, niin sitten asiaa käsitellään eri oikeusasteissa.

Tällä lähdetään liikkeelle.

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen Vastaus kommenttiin #59

Kiitos Matti kommentistanne #59. Mielipiteenne kiinnostaa, koska vaikutatte olevan ns. tolkun kommentoija.

Mutta, myös kiinnostaa se, miten mielipiteet muodostuvat.
Mitä kautta Matti teille on mielipiteen muodostamiseen tarvittava tieto, ja muu syöte, pääsääntöisesti tullut (perhepiiri, kaverit, sosiaalinen media, valtamedia, muu), ja koetteko ympärillänne sosiaalista painetta? Pahoittelen henkilökohtaisia kysymyksiä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #72

Luen paljon ja pyrin ymmärtämään maailman toimintaa abstraktioiden kautta.

Pääsääntöinen lähde on "muu".

Perhepiiri, kaverit, some ja vame antavat kohisevaa signaalia mitä tällä hetkellä tapahtuu. Mutta niiden abstraktioiden muodostamiseen luen, että miten tähän on päädytty. Historia on ihan mielenkiintoista. Siitä luen mieluiten epäonnistumisia. Onnistumisia voi vähän värittää se että on muotoiltu valtaapitävien tahdon mukaan. En koe sosiaalista painetta.

Pyrin lukemisella ja päättelyllä paikkaamaan omia vajavaisuuksia. Ihminen on vähän semmoinen että muodostaa helposti itsestään, heimostaan tai lajistaan jonkinlaista ylivertaisuusvinoumaa. Se on meidän lajin piirre asettella itseään jalustalle ja sitä voi havainnoida vaikka uskonnollisista teksteistä kuinka ollaan muka jumalan kuvia ja kaikkea parempia.

Oikeasti ei niinkään. Helposti havaittavissa parempia kognitiivisia kykyjä muualta. Kohtuullisen kokoiset aivot yhdistettynä peukalo-etusormi -otteeseen vaan mahdollistaa vaikka vetypommin, ja se tekee ihmisiä sokeiksi. Tämä pätee lajin, heimon ja yksilön tasolla.

Siksi pyrin ajattelemaan niin, että jos en jotain tajua niin se ei johdu siitä että se on vaikea, vaan siksi että olen niin pa5ka. Joka tapauksessa aina löytyy maailmasta joku mikä on jossain asiassa parempi.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Olen Perussuomalaisten ehdokkaana eduskuntavaaleissa"

Pakko myöntää että jos saat ääniä, onnistut nostamaan perussuomalaisten profiilia paljon.

"Eduskunnassa täytyy jonkun puhua totta."

Toivon, että näytät välittömästi esimerkkiä ottamalla etäisyyttä OikeaMediaan joka on kunnostautunut tiedevastaisuudessa.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Vastaan epäsuoraan lähdekritiikkiin, että käytän luotettavina pidettyjä lähteitä. Lisäksi muistutan, että "epäluotettavina" pidetyt lähteet voivat olla hyvin informatiivisia, sillä niiden kautta tulee näkyville jotakin sellaista, jota aina faktat tarkistava valtamedia katsoo parhaaksi suodattaa pois.
Luotettavin lähde on muuten maailma itse, joten kannattaa uskoa myös omia havaintojaan ja itseään. Mikään ei myöskään tule varmemmaksi vasta sitä kautta, että se on julkaistu jollakin tietyllä foorumilla tai painettu jonkun tietyn tahon paperille. Ei sattumalta löydettyä pyramidiakaan haudata takaisin hiekkaan vain siksi, että se voitaisiin löytää oikeilla menetelmillä.
Siis tämä ihan vain, mikäli filosofointi sallitaan. Muutoinhan po. asiakysymys ei kuulu tämän postauksen alaan.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #15

Kaikin mokomin, mutta lienet samaa mieltä siitä, että varsinkin epäluotettavina pidettyjen lähteiden uutisia julkaistessaan niissä olevat tiedot täytyy ensin tarkistaa.

Käyttäjän MatiasTurkkila kuva
Matias Turkkila Vastaus kommenttiin #16

Seija, terve epäluottamus on erinomaisen järkevää. Tämä koskee niin vaihtoehtouutisia kuin valtavirta-sellaisiakin. Oli julkaisija kuka hyvänsä, virheiden mahdollisuus on suuri. Tahallisia virheitä näkee toisinaan, tahattomia jatkuvasti.

Medialla - oli se sitten minkälaista hyvänsä - on viheliäinen tapa muuntaa taitavien keskustelijoiden mielipiteitä "faktoiksi". Tämä on tosi myrkyllistä, ja rampauttaa luottamusta mediaan kaikkialla.

Mitä enemmän uutisten syntyprosessiin tutustuu, sen vähemmän yksittäiseen uutiseen uskaltaa luottaa. Kaupallisella medialla on taloudellisia pakkoja/rajoitteita, eduskuntaan kytketyllä Ylellä toisenlaisia rajoitteita.

Pidän hyvänä järjestelyä, jossa jokainen uutinen alistetaan kansalaisten kommentoinnille. Usari toimii näin, Suomen Uutiset toimii näin, iltapäivälehdet toimivat näin. Ruohonjuuritason Wisdom of the Crowds raakkaa höpötyksen pois ja rankaisee niitä, jotka venyttävät totuutta.

Ja kääntäen: Mitä vahvempi ideologia lehdessä vallitsee, sen vihamielisemmin se suhtautuu kansalaispalautteeseen ja vapaaseen keskusteluun.

+++

Jukalle vielä ehdokkuudesta: erinomainen päätös. :)

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #20

Matias, milloin blogiakin on alettu nimittää verkkojulkaisuksi?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #15

"Lisäksi muistutan, että "epäluotettavina" pidetyt lähteet voivat olla hyvin informatiivisia, sillä niiden kautta tulee näkyville jotakin sellaista, jota aina faktat tarkistava valtamedia katsoo parhaaksi suodattaa pois."

Tuo, on hyvä argumentti.

Sattuneesta syystä itse seurailen aika ajoin Al Jazzeeraa vaikka tiedän, että ovat kallellaan muslimiveljeskunnan suuntaan mutta ihan hyvä nähdä asioita eri vinkkeleistä.

"Mikään ei myöskään tule varmemmaksi vasta sitä kautta, että se on julkaistu jollakin tietyllä foorumilla tai painettu jonkun tietyn tahon paperille."

Eri lähteillä on eri tasoista sisäistä laadunvalvontaa tai on erilaisia edellytyksiä varmistaa onko se mistään kotoisin.

Noin ääriesimerkkeinä vaikka:

A) Anonyymilähteistä koostuva foorumi mihin kuka tahansa rölli voi suoltaa skeidaa.

B) Jonkinasteista profiilia ylläpitävä lähde missä kaikki materiaali on oikoluettu kieliopillisesti luettavaan muotoon, lähteet tarkistettu, lähdeviitteet löytyy ja on todelliset vastuuhenkilöt kaikella materiaalilla.

Kyllä sitä lähdettä A voi myös seurata toki, että saa ajatuksia mutta samoin lähteen B:n kanssa, pitää olla kriittinen.

Lähinnä tämä juttu kun Internet tekee sen, että käytännössä kuka tahansa voi käydä julkaisemaan mitä tahansa mediaa kengännauhabudjetilla. Informaatiotulva on niin valtava, että ihmiset joutuvat vähän rakentamaan suotimia roskalle. Osa epäonnistuu siinä.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki Vastaus kommenttiin #18

Koska ihmiset ovat yleensä melko hyvin koulutettuja ja arvostelukykyisiä, en näe tiedonvälityksen uhkana lähteiden "epäluotettavuutta" enkä sitä paljon puhuttua "valeuutisointia".

Ongelmien ongelma on valtaväestön liiallinen luottamus valtamedian ja valtavirtatieteen valmiiksi pureskelemaan ja "varmaksi tiedoksi" mainostamaan informaatioon.

Esimerkiksi humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä niin sanottu laadunvarmistus ja laadunvalvonta ovat yleensä vain tieteilijöiden alistamista ideologiseen kontrolliin.

Niin sanottua vertaisarviointiakaan ei ole oikeasti olemassa, sillä arvioitsijat eivät ole vertaisasemassa vaan valta-asemassa, josta he voivat läimäytellä vaikka kuinka mielivaltaisesti ja vieläpä anonyymisti, savuverhon takaa. Näin käy akateemisissa prosesseissa aivan jatkuvasti. Syynä pelkkä ideologinen paimennus, näkemyserot ja kilpailu.

Pahimmillaan valtamedian ja kontrollissa olevien julkaisufoorumien toiminta johtaa "filosofiaan vieraan tahdon alaisuudessa", joka jo käsitteenä on ympyrän neliöimistä ja lapsenvahtina toimimista aikuisille ihmisille.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #68

"Koska ihmiset ovat yleensä melko hyvin koulutettuja ja arvostelukykyisiä, en näe tiedonvälityksen uhkana lähteiden "epäluotettavuutta" enkä sitä paljon puhuttua "valeuutisointia"."

Se mitä olen elämässäni oppinut niin... ihmiset ovat yllättävän yksinkertaisia otuksia. Toista ihmistä kehumalla saa sen pään käännettyä joten toisin sanoen elämässä voi päästä hyvinkin pitkälle niin sanotusti nuoleskelemalla.

Toisaalta, ihmiset ovat semmoisia että kun muodostuvat käsitystään asiasta ja varsinkin jos sanovat julki , siitä käsityksestä pidetään kiinni. Tuossa asiassa muodostuu helposti kognitiivisen dissonanssin harha ja että ristiriitainen informaatio ei sitä muuta vaan ihminen voi jopa valehdella itselleen niin vakuuttavasti, että pysyy kiinni käsityksissään. Se nähdäkseni toimii myös poliittisissa näkökulmissa ja kuka tahansa fiksukin ihminen voi tuohon sortua. Tuo ihmisen piirre pitää vaan tiedostaa. Siksi sanoinkin tuossa toisessa viestissä, että ideologioilla ei ole merkitystä vaan argumentaatiolla.

Näiden lisäksi, vaikka ihmiset ovat koulutettuja niin noin luokkaa 30% Suomen täysi-ikäisistä ihmisistä on oikeasti lukutaidottomia. Lukutaito suunnilleen rajoittuu siihen, että ostoslistassa kun on "maito" tai "leipä" niin ne osataan ostaa mutta sitten jos on kompleksisempaa tekstiä, erilaisia konteksteja ja konsepteja, vaikka lontoon kielellä, lakitekstiä ja jne. niin menee hyvin monelta ohi.

Tästä päästään siihen, että ns. vaihtoehtomedia hyvin helposti lähinnä ruokkii omissa kuplissaan eläviä ihmisiä ja vahvistaa näiden käsityksiä jotka voivat olla hyvinkin harhaisia.

En kiellä etteikö Suomen mediassa olisi ongelmia kun uutiset otetaan copypastella muualta, tai yritykset ottavat yhteyttä toimittajiin ja kertovat asiosta että saavat näkyvyyttä. Sitten se ei enää ole "mainos" vaan "uutinen". Eli kyllä, erilaisia näkemyksiä tarvitaan mutta sellainen löperö vaihtoehtomedia lähinnä hajoittaa meidän yhtenäisyyttä, ja hyödyttää lähinnä suurvaltapolitiikkaa harjoittavan tahon "hajoita ja hallitse" -strategiaa.

Ennemmin tarvitaan uutta tasokkaampaa valtamediaa jossa harjoitetaan enemmän journalismia jalkauttamalla toimittajia tonkimaan asioita, pitäen sellaista sisäistä laadunvalvontaa korkealla tasolla, ei mitään kätkettyjä lähteitä ja uutisoinnin olla avoin yleisön tarkastelulle ja kommentoinnille. Etenkin toiminnan läpinäkyvyyden lisäys on tärkeätä olisi toivottavaa, että samassa lähteessä on erilaisia näkökulmia. Nyt minä esimerkiksi haen niitä toisia näkökulmia vaikka sieltä Al Jazeerasta vaikka tiedän mihin päin ovat kallellaan.

"Ongelmien ongelma on valtaväestön liiallinen luottamus valtamedian ja valtavirtatieteen valmiiksi pureskelemaan ja "varmaksi tiedoksi" mainostamaan informaatioon.

Esimerkiksi humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä niin sanottu laadunvarmistus ja laadunvalvonta ovat yleensä vain tieteilijöiden alistamista ideologiseen kontrolliin.

Niin sanottua vertaisarviointiakaan ei ole oikeasti olemassa, sillä arvioitsijat eivät ole vertaisasemassa vaan valta-asemassa, josta he voivat läimäytellä vaikka kuinka mielivaltaisesti ja vieläpä anonyymisti, savuverhon takaa. Näin käy akateemisissa prosesseissa aivan jatkuvasti. Syynä pelkkä ideologinen paimennus, näkemyserot ja kilpailu."

En yhtään epäile tuota. Läpinäkyvyyden lisääminen on äärimmäisen tärkeätä.

Sattumalta pidän humanistisia ja yhteiskuntatieteitä alisteisina luonnontieteistä löytyville, korkeammille abstraktioille. Sieltä löytyy taustalta ns. "hyvin vahvoja" teorioita joita on moneen kertaan koitettu haastaa. Kuten vaikka "termodynamiikka". Nekin voivat olla virheellisiä toki, mutta jos jossain humanistisessa tieteessä tehdään tutkimusta joka on täysin ristiriitainen jonkun fysiikan tai biologian perusteorian kanssa niin se todennäköisesti on roskaa.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Olipa hyvä uutinen tämä.

Kirjoitustesi perusteella Sinulla ainakin järkeä ja käsityskykyä riittää. Näin ollen molempien määrä tulee kasvamaan merkittävästi eduskunnassa,, jos / kun pääset läpi.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Kiitoksia, Jouko. Ehdokkuudessa tuntuu mukavalta tehdä välillä jotain muidenkin hyödyksi eikä aina vain omaksi edukseen. :D

Käyttäjän TimoAunio kuva
Timo Aunio

Hyvä jotta älliä omaavia ehdokkaita tulee listoille . Mut kysymys kun olet nyt linjoil . Miten "estät" tai "vastustat" "maahanmuuton" jota tapahtuu nettiä pitkin tinder ,badoo , pancake ,ekontakti jne ? Esim tyyliin Jossa ulkomaalainen jolla aikaa "veivata" netin kontakti palstojen kautta rouvia . Sillä aikaa kun tuleva exaviomies tekee pitkää päivää töissä . Mitä auttaa saapastella rajat kiinni marsseilla ?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Tajusinpa viestiä lukiessasi jotain.

Se tiedetään, että on se semmoinen yhdenvertaisuusjuttu että ei voi etnisyyden tai sukupuolen perusteella syrjiä.

Ehkä sille löytyisi juridiset perusteet saada maahanmuutolle sukupuolikiintiöt, että ei ihan mahdottomasti tule miespuolisia muualta, meidän demografiaa vääristämään.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Matille: hyvä idea. Tasa-arvokiintiöt miehille, naisille, miesoletetuille, naisoletetuille ja myös sukupuolettomille.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Timolle: tuohon pätee ainoastaan sama kuin hi-fi-laitteiden hellasäröön, eli kotikonstit.

Käyttäjän TimoAunio kuva
Timo Aunio

Teoriaa voi nakella joo , mutta käytäntö ja todellisuus mitäs sitten yksinäs ..

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Minkä vuoksi persujen harjoittama politiikka vaikuttaa jotenkin tahmealta, liisterimäiseltä? He ovat kiinni jossakin epämääräisessä? Perusuomalaiset ovat ilmoittaneet, että heidän agendansa on läihinnä Kristillisdemokraatteja.

Kun ideologia ja uskonnot kietoutuvat toisiinasa, puhutaan kansanuskonnosta. Kuten meillä Koti, uskonto ja isänmaa. Uskonnolliset hahmot hiippailevat taustalla ja toimivat (myös) persujen auktoriteetteinä. Koko järjetelmän hierakia ja roolit on jo ennakkoon päätetty.

Uusia virtauksia tässä ajassa tarvitaan...

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Hei Liisa, me olemme se uusi virtaus.

Suomessa on jo sekä kristillisdemokraattinen että sosiaalidemokraattinen puolue, joten me emme kilpaile ensisijaisesti samoilla sisällöillä.

Perussuomalaiset pyrkii tarjoamaan nykyaikaisen ja eurooppalaistyylisen kansallismielisen vaihtoehdon, siis aidon kansanpuolueen ilman voimakkaita ideologisia painolasteja.

Ainakin minulla ovat fokuksessa koti, filosofia ja isänmaa.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Olisin voinut suositella kommenttiasi sen retorisen näppäryyden vuoksi, mutta en tehnyt sitä, kun näen siinä ideologisen loukun. Enkä oikein luota siihen, että uskallat kannattaa kodin piiriin kuuluvaa perhevapaauudistusta, joka nyt tässä ajassa, toisi hyvää kaikille. Eli ääniä menee edelleen SDPn kaukaloon.

Ovathan filosofitkin pohtineet kysymystä eri aikoina vallinneiden käsityksen mukaan. Uskonnollinen Wittgenstein piti hyvä - termiä aristoteelisesti perheyhtäläisenä käsitteenä. Kantin oman aikansa näkemyksen abortista toitkin esiin jo aiemmin.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Jostain syystä ohitat tuossa uskonnon. Kuulutko sinäkin, puheenjohtaja Halla-ahon lailla, kristillissosiaalisiin larppaajiin? Onhan tuo syrjivä ja sortava uskonjärjestelmä kuitenkin kirjattu puolueesi arvoksi sen säännöissä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #56

"Jostain syystä ohitat tuossa uskonnon."

Eikö se ole vain hyvä asia?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #60

Lähinnä vaikuttaa itsepetokselta. Pystyisitkö itse ohittamaan perussuomalaisten tai kristillisten uskonnollisen kytköksen?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #63

En pysty.

Pidän uskonnollista kytköstä politiikassa fundamentalismina. Ja fundamentalismi on sivistyneen maailman syöpä.

Mutta, Hankamäki ilmeisesti ohittaa. Ja Halla-Aho on ateisti, eli jos perussuomalaiset innostuvat korjaamaan itseään sisältä käsin niin suomessa olisi yksi Taleban puolue vähemmän. Ja se, olisi hyvä juttu.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #66

Voihan sitä toivoa, mutta ottaen huomioon varapuheenjohtajan profiloitumisen ja haluttomuuden edes keskustella esimerkiksi uskonrauhan rikkomispykälästä, epäilen että tuota ei tule tapahtumaan. Arvon tohtorit vain hyödyntävät tuota puoliuskonnollista liikettä omiin tarkoitusperiinsä. En usko heillä olevan juurikaan intressiä kehittää ideologiaa.

Ateisti puoliuskonnollisen liikkeen johtajana on toki kutkuttava asetelma salaliittoteorian kehittämiseksi...

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Saatat saada paljonkin ääniä.

ps. Ihme ettei kaikki tietävä Max jussila ole jo tullut näyttään pätevyyttään?

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Älä maalaa pirua seinälle.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Menestystä tulevaan koitokseen! Arkadianmäellä todella tarvitaan asiantuntijoita, ei suunsoittajia.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Kiitos, Sirpa.

Olet oikeassa siinä, ettei leijonien luolaan kannata lampaita lähettää.

Minä voisin kyllä mennä...

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Susi lampaiden vaatteissa siis ;-)

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

J. Sakari Hankamäki: "Ainakin minulla ovat fokuksessa koti, filosofia ja isänmaa."
Hienoa, että olet kansallisen edun puolustaja, jolle koti ja isänmaa ovat arvokkaita asioita.

Olet varmasti arvokas ja toivottu lisä perussuomalaisten vaaliorganisaatioon.

Vahva kaveri olisit epäilemättä myös eduskunnassa jo tiedollisen pohjasi ansiosta. Pystyisit monen aiheen tiimoilta panemaan 'jauhoja suuhun', hyvässä mielessä, kenelle tahansa intelligentsian edustajalle tai muuten vain älykköä esittävälle.

Ainakin pari syytä löydän pikaisen arvion pohjalta, miksi henkilökohtaisesti en äänestäisi sinua.
Ensinnäkin uskonto on sellainen vakaumus, jota ei voi korvata filosofialla kuten näytät ajattelevan. Toisekseen vierastan viehtymystäsi homoerotiikan suuntaan. Toivottavasti en vallan edehdy näin arvioidessani edellä mainittua filosofis-aistillista aatesuuntaustasi. Perusteena on ainoastaan teoksesi "Enkelirakkaus" esittelymateriaali. Selvyyden vuoksi, kukin pitäköön omat viehtymyksensä ja rakkautensa. Niin minäkin pidän. Poliitikoksi pyrkivän kantoja on silti lupa arvioida.

https://www.bod.fi/kirjakauppa/enkelirakkaus-jukka...

"Parhaan mallin filosofiselle elämälle tarjoaa kreikkalaisesta antiikista tuttu poikarakkaus, jossa henkisyys ja älylliset pyrkimykset liittyivät aistimaailmaan. Tämä on harmoniaa ja tasapainoa korostava filosofinen tie, jota kulkiessa viisauden rakkaus on sopusoinnussa maallisen rakkauden kanssa."

Lainaus: Kirjassa Enkelirakkaus: Filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena (2008) Hankamäki väittää, että kartesiolaiselle ajattelulle ominaiset jaottelut järkeen ja tunteisiin, tietoon ja todellisuuteen, kieleen ja kokemukseen sekä Jumalaan ja maailmaan ovat seuranneet heteroseksuaalisten filosofien oidipuskomplekseista sekä filosofian homoseksuaalisen olemuksen torjumisesta. https://fi.wikipedia.org/wiki/Jukka_Hankam%C3%A4ki

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

"Ensinnäkin uskonto on sellainen vakaumus, jota ei voi korvata filosofialla kuten näytät ajattelevan. Toisekseen vierastan viehtymystäsi homoerotiikan suuntaan. "

Eiköhän jokaisen uskonto ole ihan henkilökohtainen asia ja erityisesti omaa uskonnollista näkemystään ei pitäisi lähteä tyrkyttämään toisille ilman heidän hyväksyntää, saatika arvostella toisen uskonnollisia näkemyksiä. Toki jos haluaa niistä erityisesti keskustella, niin asia toinen. Onhan eduskunnassa jo nytkin katolilaisia ja juutalaisia sekä varmasti ateistejakin perus kristittyjen lisäksi.

Sama pätee myös ihmisten seksualisuuteen ja vierastan ajatusta, että sellaisia ruoditaan henkilökohtaisella tasolla julkisella keskustelupalstalla. Olkoon politiikko tai ei tai vaikka sellaiseksi pyrkivä.

Kansanedustajaksi pitäisi valita siis muilla kriteereillä edustamaan kuin uskonnolla tai seksuaalisilla mieltymyksillä. Jos noiden ominaisuuksien perusteella jätettäisiin valitsematta työpaikkaan, olisi se syrjintää tai mitä lie rasismia...voisiko asian siis muotoilla, että äänestäjä syrjii ja/tai on rasisti jos äänestää kyseisien perusteluiden myötä?

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

"Eiköhän jokaisen uskonto ole ihan henkilökohtainen asia". Sitä se on varmasti.

Miltei kaikki asiat ovat viime kädessä henkilökohtaisia. Otin tässä yhteydessä huomioon sen, että blogisti on kirjoittanut lähes 600-sivuisen kirjan nimeltä "Enkelirakkaus – Filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena". http://jukkahankamaki.blogspot.com/2012/12/videobl...

Aihepiiriä voi pitää merkittävänä - tai sitten ei. Riippuu täysin asiayhteydestä. Tuskin tässä kenellekään on mitään hävettävää, vielä vähemmän salaperäistä tai ennenkuulumatonta.

Varovaisuuteni asian suhteen toin kaiken varalta selvästi esiin kommentissani edellä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Minusta se kertoo äänestäjän maailmankuvasta.

Jos homoseksuaalisuuden analysointi herättää pahennusta niin kyse on jonkinlaisesta arvokonservatiivisuudesta.

Koska arvokonservatiivisuus ei ole rationaalista, tällaisen pahennuksen herättäminen on positiivinen asia.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #40

"Koska arvokonservatiivisuus ei ole rationaalista, tällaisen pahennuksen herättäminen on positiivinen asia."

Mihinkähän tämä älynväläys perustuu?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #43

Vaikka siihen, että poliitikko on päätöksentekijä. Ja päätöksentekijältä kaivataan tätä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rationaalisuus

Jos rationaalisuudella herättää pahennusta, se nähdäkseni vähentää irrationaalista ajattelua yhteiskunnassa.

Arvokonservatiivisuus taas on irrationaalista, ja siihen liittyy argumentaatiovirheet ja virhepäättelyt kun on niin sanotusti "ihanteita" mutta sitten puuttuu premissit tai ne ovat löperöitä miksi jokin ihanne olisi oikein.

Mitä vähemmälle sitä saa yhteiskunnassa, sitä parempi.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #48

"Arvokonservatiivisuus taas on irrationaalista, ja siihen liittyy argumentaatiovirheet"

En taida ottaa sinua vakavasti.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Jotenkin muistelisin perussuomalaisten useinkin arvostellen islaminuskoisten uskonnollisia näkemyksiä. Voin toki muistaa väärinkin.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

"Mikäli kansalaiset jatkuvasti äänestävät vihervasemmistoa tai huvitteluliberaalia porvaristoa, he äänestävät kohtalokkaasti väärin. "

Hmm...oletetaan, että pääsey kansanedustajaksi ja persujen kannatus-% on vaikka 10. Lainaus huomioon ottaen, minkälaista yhteistyötä meinaat tehdä muiden kansanedustajien ja eduskuntaryhmien kanssa, jotka edustavat 90% äänestäjistä ja ovat sitä vihervasemmistoa ja huvitteluliberaalia porvaristoa? Ovatko he siis väärässä?

Eikö Suomi näytä siltä miltä enemmistö tahtoo? Jos Suomi ei toimi kuten vähemmistö (persut) haluavat, niin kumpi on väärässä: enemmistö vai vähemmistö? Ja tähän sitten kuuluukin edellämainittu yhteistyö kysymys.

Tämä kaikki edellämainittu siis sillä oletuksella, että persujen kannatus on <50%.

Mietin vieläkin, että onko persut nationalistinen vai patrioottinen puolue? Kääntyisin ensin mainittuun, koska ehkä ne Suomea perustamassa olleet olivat enemmän patrioottisia kuitenkin...

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

"minkälaista yhteistyötä meinaat tehdä muiden kansanedustajien ja eduskuntaryhmien kanssa, jotka edustavat 90% äänestäjistä ja ovat sitä vihervasemmistoa ja huvitteluliberaalia porvaristoa?"

Teen toivottavasti parempaa yhteistyötä kuin he itse, sillä muutamat puolueet ovat etukäteen ilmoittaneet, etteivät tee yhteistyötä meidän kanssamme. Puhumattomuus on huonoa politiikkaa.

Se on hieman samanlaista kuin ruotsalaisten puolueiden pyrkimys sivuuttaa Ruotsidemokraattien kautta ilmaistu kansalaismielipide.

Nähdäkseni vastaavat mielipiteet tulisi hyväksyä ja ottaa huomioon muissa puolueissa myös Suomessa. Hallitusten muodostamisen ongelmat johtuvat näiden muiden puolueiden kyvyttömyydestä mukautua ja sopeutua niiden ihmisten tahtoon, jotka haluavat muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan.

"Ovatko he siis väärässä?"

Väärin äänestämisellä tarkoitan, että arvostelemieni puolueiden kannattajat ovat äänestäneet omien etujensa ja kansakuntamme etujen vastaisesti, sillä puolueiden heille antama tilannearvio on ollut virheellinen. Ongelma on siis ideologiassa, ja heitä on vedetty nenästä.

Suurikin laiva uppoaa pitkän ajan kuluessa yhden reiän vuoksi, kun aikaa kuluu tarpeeksi kauan. Näin on käymässä Suomelle ja monille muille Euroopan maille.

Siksi on paikallaan vaihtaa ruoriin miehet, joilla on parempi tilannetietoisuus ja kurssi.

"Mietin vieläkin, että onko persut nationalistinen vai patrioottinen puolue?"

Ei kumpaakaan, vaan nykyaikainen kansallismielinen puolue, jossa tunnetaan syvää vastuuta ja huolta yhteiskuntamme ja valtiomme tilasta sekä kansalaistemme asioista.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

"Teen toivottavasti parempaa yhteistyötä kuin he itse, sillä muutamat puolueet ovat etukäteen ilmoittaneet, etteivät tee yhteistyötä meidän kanssamme. "

Korjaa jos olen väärässä, mutta myös persuilla on tämmöisiä estoja joidenkin puolueiden osalta. Voisin heitellä vaikka vihreitä ja sinisiä tähän ensi alkuun =)

"Nähdäkseni vastaavat mielipiteet tulisi hyväksyä ja ottaa huomioon muissa puolueissa myös Suomessa. Hallitusten muodostamisen ongelmat johtuvat näiden muiden puolueiden kyvyttömyydestä mukautua ja sopeutua niiden ihmisten tahtoon, jotka haluavat muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan."

Hmm...tälläkin foorumilla persut jaksavat jauhaa, että skniset ovat marginaalipuolue ja millä eväin he ovat hallituksessa.

Kuitenkin nyt sanot, että jos persut saisivat 10% kannatuksen, niin tällä vähemmistöprosentilla pitäisi muuttaa maahanmuuttopolitiikkaa jos 90% kansasta on äänestänyt toisin?

En ymmärrä ajatuksenjuoksua.

"Väärin äänestämisellä tarkoitan, että arvostelemieni puolueiden kannattajat ovat äänestäneet omien etujensa ja kansakuntamme etujen vastaisesti, sillä puolueiden heille antama tilannearvio on ollut virheellinen. Ongelma on siis ideologiassa, ja heitä on vedetty nenästä."

Kansakunta on sellainen kuin se haluaa olla. Käsi sydämellä siis väität, että vain ja ainostaan persujen ideologia on ainoa oikea?

Toisaalta: ajatko sinä eduskunnassa puolueen ideologiaa vai äänestäjiesi tahtoa?

Oikeaa tilannearviota on tuskin saatavilla yhdeltäkään puolueelta ilman värillisiä silmälaseja nenällä.

"Suurikin laiva uppoaa pitkän ajan kuluessa yhden reiän vuoksi, kun aikaa kuluu tarpeeksi kauan. Näin on käymässä Suomelle ja monille muille Euroopan maille."

Suomen ongelmat ovat monisyisiä. Hyvin monet Euroopan maat kuitenkin pärjäävät ihan hyvin ja kasvuprosenteissa Suomi taitaakin olla häntäpäässä... Kertooko se siitä, että Suomessa on tehty sitten huonoa politiikkaa.

Jos taas vedät maahanmuuttokysymyksen tähän, niin kerropa minulle miksi Saksa on EUn vahvin talous ja se vetää joka vuosi miljoonaa maahanmuuttajaa ja kymmeniätuhansia pakolaisia. Taitaa olla yli satatuhatta pakolaista tullut joka vuosi Saksaan. Mihin luulet asian perustuvan?

"Ei kumpaakaan, vaan nykyaikainen kansallismielinen puolue, jossa tunnetaan syvää vastuuta ja huolta yhteiskuntamme ja valtiomme tilasta sekä kansalaistemme asioista."

Tätä vähän pelkäsinkin. Kansallissosialismi ei ole kaukana.

Se, että muut puolueet eivät tuntisi vastuuta asioista ja huolta valtion tilasta, on asioiden kärjistämistä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #52

"Kansakunta on sellainen kuin se haluaa olla. Käsi sydämellä siis väität, että vain ja ainostaan persujen ideologia on ainoa oikea?"

Ideologiat voi vetää alas vessasta. Niiden takia rähistiin Toisessa Maailmanpalossa ~75v sitten ja siinä ei oikeastaan ollut voittajia.

Argumentaatio ratkaisee.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki Vastaus kommenttiin #52

"Kuitenkin nyt sanot, että jos persut saisivat 10% kannatuksen, niin tällä vähemmistöprosentilla pitäisi muuttaa maahanmuuttopolitiikkaa jos 90% kansasta on äänestänyt toisin?

En ymmärrä ajatuksenjuoksua."

En sanonut noin enkä maininnut kyseisiä numeroitakaan, vaan muistutan, että sanoit tuon itse ja mainitsit ne edeltävässä kommentissasi. Nyt on kyllä kysyttävä, etkö siis ymmärrä omaa ajatuksenjuoksuasi?

"Toisaalta: ajatko sinä eduskunnassa puolueen ideologiaa vai äänestäjiesi tahtoa?"

Yritän puhua kaikkien puolesta tähtäimessäni kansakunnan kokonaisetu, mikä tavoitteena voi tuntua oudolta, koska niin ei tee nykyisin juuri kukaan.

Poliittisessa järjestelmässämme puolueet ovat alustoja, joilta poliitikot toimivat. Vaaleissa ehdokkaat ilmaisevat näkemyksensä ja äänestäjät ryhmittyvät heidän taakseen sekä ilmaisevat kannatuksensa suhteessa siihen, keiden he haluaisivat yhteisiä asioita hoitavan, ts. keiden toimintakykyyn ja asiantuntemukseen he luottavat eniten.

"Jos taas vedät maahanmuuttokysymyksen tähän, niin kerropa minulle miksi Saksa on EUn vahvin talous ja se vetää joka vuosi miljoonaa maahanmuuttajaa ja kymmeniätuhansia pakolaisia."

Saksa ei ole Euroopan vahvin talous viime vuosien maahanmuuttotulvan vuoksi vaan siitä huolimatta. Syyt ovat samat kuin vuosikymmenten takaisessa ns. Saksan talousihmeessä: länsimaiseen rationalismiin nojaava tieteellis-tekninen ja teollinen perinne sekä tietenkin sen takana olevat tekijät, eli kansakunnan oma suorituskyky.

"Taitaa olla yli satatuhatta pakolaista tullut joka vuosi Saksaan. Mihin luulet asian perustuvan?"

Monet hakeutuvat Saksaan nimenomaan tuon maitsemasi elintason perässä. Siksi julkisessa sanassakin puhutaan elintasopakolaisuudesta ja turvapaikkashoppailusta.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #70

Alkuperäinen tekstisi viestitti näin: "Se on hieman samanlaista kuin ruotsalaisten puolueiden pyrkimys sivuuttaa Ruotsidemokraattien kautta ilmaistu kansalaismielipide.

Nähdäkseni vastaavat mielipiteet tulisi hyväksyä ja ottaa huomioon muissa puolueissa myös Suomessa. "

Totesin, että persujen kannatus lienee 10% huiteilla ja joka tapauksessa alle 50%. Tästä lienemme samaa mieltä. Muutama prosenttiyksikkö sinne tänne.

Miten persut ja sinä siis huomioitte nyt tuon arvioidun 90% muille kuin persuille annetun kannatuksen myötä ilmaistun kansalaismielipiteen? Prosentti lienee joka tapauksessa enemmän kuin yli 50% annetuista äänistä.

Sen takia kysyin ja kirjoitin siitä, että miksi vähemmistön mielipide pitäisi jyrätä demokraattisen perustan eli enemmistön mielipiteen? Persut on vahvasti profiloitunut edelleen yhden asia puolueena eli maahanmuuttovastaisena.

Kysymys kuuluu, että miten persut huimioivat ENEMMISTÖN mielipiteet maahanmuutosta? Eli niiden jotka eivät persuja äänestä.

"Yritän puhua kaikkien puolesta tähtäimessäni kansakunnan kokonaisetu, mikä tavoitteena voi tuntua oudolta, koska niin ei tee nykyisin juuri kukaan...., keiden he haluaisivat yhteisiä asioita hoitavan, ts. keiden toimintakykyyn ja asiantuntemukseen he luottavat eniten."

Voisin olla ilkeä ja sanoa, että persuja äänestää noin 10% äänestäjistäja ainakaan kyseinen puolue ei yksin edusta kansakuntaa tai edes kansakunnan kokonaisetua. Se edustaa vain sitä kymmenesosaa - ei yhtää enempää. Kovasti kyllä puheissa niin yritetään viestittää, mutta eihän se pidä paikkaansa.

Mitä taas tulee valittuihin, niin Suomen suhteellinen äänitapa voi tiputtaa eduskunnasta pois sellaisia ihmisiä, joilla olisi kovakin kannatus. Huvä yai huono - en ota kantaa.

"Saksa ei ole Euroopan vahvin talous viime vuosien maahanmuuttotulvan vuoksi vaan siitä huolimatta. Syyt ovat samat kuin vuosikymmenten takaisessa ns. Saksan talousihmeessä: länsimaiseen rationalismiin nojaava tieteellis-tekninen ja teollinen perinne sekä tietenkin sen takana olevat tekijät, eli kansakunnan oma suorituskyky."

Milloin olet viimeksi käynyt Saksassa?

Saksassa maahanmuuttajat ja pakolaiset pääsevät mukaan yhteiskuntaan helposti sekä ovat ainakin oman näkemäni mukaan mukana työelämässä. Samoin Tukholmassa on aika laajalti ns vanhoja pakolaisia sekä heidän jälkikasvuaan integroitunut yhteiskuntaan sekä työelämään.

Saksassa on myös monta miljoonaa kurdia, jotka ovat yhteiskuntaa rakentamassa.

Kaiken taustalla on se, että Saksan talous ja työmarkkinat vetävät töihin porukkaa valtavaa vauhtia. Ilman maahanmuuttajia talouden kasvu hidastuisi ja taitaa edelleen olla tavoitteena noin miljoonan maahanmuutajan saaminen joka vuosi. Suomessa tehdään politiikkaa jossa työhön ottoa hidastetaan sekä sitä kautta talouden sisämarkkinoiden kasvu on täysin tyrehtynyttä eikä raha kierrä kuin valtion kassaan kiihtyvää vauhtia sosialisoimalla.

"Monet hakeutuvat Saksaan nimenomaan tuon maitsemasi elintason perässä. Siksi julkisessa sanassakin puhutaan elintasopakolaisuudesta ja turvapaikkashoppailusta."

Niin minäkin tein aikoinaan kauan kauan sitten. Muutin Suomesta Saksaan paremman palkan ja elintason perässä. En ole pettynyt. Olen siis nähtävästi sinun mielestä suomalainen elintasopakolainen Saksassa? ;)

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Olen omassa aluksessani päätynyt samaan, kuin laivainsinöörit kautta aikain. On helpompi hoitaa pikkuvuoto pilssipumpulla, kuin saada aikaan 100% tiivistä alusta.

P.s. Miten teet parempaa yhteistyötä, kuin yhteistyökumppanisi? Luulisi yhteistyön olevan määritelmällisesti molempien (kaikkien) osapuolien panosten summa?

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki Vastaus kommenttiin #57

Tarkoitin, että perussuomalaiset eivät ole olleet pystyttämässä hallitusyhteistyölle sellaisia esteitä kuin Suomessa eräät oppositiopuolueet ja hallituksessa kokoomus ja kepu, jotka lopettivat yhteistoiminnan, vaikka uusi puheenjohtajisto vaati vain hallitusohjelmassa pysymistä.

Viittaan myös Ruotsin puolueiden pyrkimyksiin savustaa ruotsidemokraatit täysin hallitusvallan ulkopuolelle.

Etenkin pihapiirin ammattikiusaajina toimineiden vihervasemmistolaisten puolueiden suhtautuminen on ollut täysin brezhneviläistä, näkeehän sen sokea Reettakin.

Perustelu: Perussuomalaiset ja Ruotsidemokraatit eivät ole torjuneet yhteistoimintaa muiden kanssa, mutta tietyt puolueet ovat torjuneet sen ehdottomasti jo etukäteen.

Johtopäätös: syy yhteistyökyvyttömyyteen on näissä muissa puolueissa, joten tarjoamansa toiminta on ollut objektiivisesti arvioiden huonompaa ja politiikan olemuksen vastaista. Piste.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Toivotan menestystä hankkeessa. Jos saan suositella, niin hanki herrain pukineliikkeestä sateenvarjo - ennusmerkkien mukaan marraskuussa tulee lentämään lokaa huomattavasti tavanomaista syksyä enemmän.

https://henrypoole.com/hp/product-category/umbrellas/

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Kiitos, Jussi

Toivon, että poliittiset kilpailijat malttaisivat pitää kampanjoinnin puhtaana, koska aion omasta puolestani pitää.

Olen kuitenkin yllättynyt ja yleisöllä on syytä pettyä, jos jotain ei ilmassa lennä.

Mielenkiintoista havaita ja todistaa, miten käy, sillä minulla on myös mediatutkimus koko ajan tekeillä.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Suurinpiirtein kaikki kirjoituksesi lukeneena, olen todella tyytyväinen.

Hyvät perustelut siihen miks juuri Perussuomalaiset.

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Onnea Sakari!!! ja tsemppiä vaalitaisteluun!

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Kiitoksia, Arto! Ja samoin myös sinulle.

Käyttäjän TeroLuostarinen kuva
Tero Luostarinen

Missä Ritalan kommentit tyyliin "kaikkien persujen äo on alhainen...."

=)

Jukka Alaspää

Aikoinaan olin iloineinen,kun löysin hengenheimolaisen plokeistasi ja nyt odotan mielenkiinnolla politiikkaan sinun kautta suursiivousta.
Perustuslakituomioistuin,
Voisi olla hyvä lähtötavoite suursiivoukselle.
Onnea uudelle matkalle elämässä.

Käyttäjän TeroTeukkaAhtola kuva
Tero Ahtola

Onnea vaaleihin ja hyvä, että Persut saavat vahvoja ehdokkaita riveihin!

Kirjoituksestasi yksi asia jäi mietityttämään: "Korkojen nousu kertoo, että rahoittajat eivät enää luota EKP:n elvytyspolitiikan tuottavan tuloksia. "

En tunne välttämättä EKP:n rahapolitiikkaa tarpeeksi hyvin, jotta ymmärtäisin tuon lauseen, mutta eikö EKP ole nostanut korkoa juuri siksi, että nuo biljoonaelvytykset ovat vihdoin jollain lailla toiminut?

Tosin jo sillä lienee suuri vaikutus, että tieto elvytyksistä painoi muutama vuosi sitten euron arvoa rajusti alas, joka osaltaan paransi euromaiden kilpailukykyä, vähän samoin, kun markka-aikana devalvoinnilla aina Suomi saatiin nousuun.

Tavoiteteen luulisi olevan, että korko on vähintään 2-5% jotta EKP:llä olisi mahdollisuus korkomuutoksilla säädellä inflaatiotason pysymistä halutussa vähän alle 2% tasossa. Ymmärtääkseni elvytys oli pakkotoimenpide syystä, että koron lasku ei toiminut. EKP ei missään nimessä halua, että korko on 0%.

Joka tapauksessa hienoa, että ole persujen ehdokkaana!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut