Jukka Hankamäki Osaa ja uskaltaa.

Vihervasemmiston someraivo myrkyttää myös eduskuntatyötä – Nyt aborttikiistassa

Vihervasemmiston someraivo on tarttunut eduskuntatyöskentelyynkin. Vasemmisto-oppositio ja vihreät pitävät tunnetusti oikeutenaan bänniä, ghostata, feidata, deletoida, ingnoroida, diskriminoida ja sensuroida ihmisiä ja heidän ajatuksiaan sosiaalisessa mediassa.

Nyt vihervasemmisto ja Rkp vaativat ulkoministeri Timo Soinin (sin.) erottamista, koska mies vastustaa abortteja ja osallistui abortinvastaisen Pro life -järjestön iltatilaisuuteen työmatkallaan Kanadassa.

Puolueet joko pyrkivät vipuamaan hallituksen kumoon vaatimalla luottamusäänestystä yhdelle ministerille, tai sitten kyseessä on henkilökohtainen ajojahti. Vaikuttaa jälkimmäiseltä, sillä hallitus ei kaadu yhden ministerin vuoksi.

Asenne on somekolhinnan kopio. Se on aivan samanlaista kuin vihervasemmiston rähinöinti Internetissä: vaaditaan hiljentämistä vain siksi, että näkemykset eivät miellytä itseä.

Moinen suhtautuminen olisi kuolemantuomio filosofiselle argumentaatiolle. Se on tieteellisen asennoitumisen vastaista ja rikkoo ihmisten oikeutta poliittiseen osallistumiseen. Mistä myöskään äänestäjät saisivat tietää poliitikkojen mielipiteitä, mikäli nämä eivät voisi lausua näkemyksiään pelkäämättä rangaistusten uhkaa?

Kannanottoni ei ole henkilökohtainen vaan yleispätevä. En siis puolustele Soinia, joka käänsi takkinsa, pyllisti puoluekokouksen päätökselle ja poltti laivastaan purjeet. Mutta puolustan jokaisen poliitikon oikeutta lausua näkemyksensä asiasta kuin asiasta.

On epäeettistä painostaa poliitikkoja itsesensuuriin henkilökohtaisen koston uhalla. Se on ala-arvoista, epäherrasmiesmäistä ja halveksuttavaa.

 

Ad abortus arte provocatus

Mitä aborttiin tulee, aihe on todellakin vahvasti mielipiteiden ja keskustelujen varainen. Asiassa vallitsee ja on sallittava erilaisia arvokantoja. Totuus on, että Suomen sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tehdään noin 10 000 raskaudenkeskeytystä vuodessa. Se on melkoista teurastusta.

Abortteja ei voida puolustella yksiselitteisesti millään ”naisten oikeuksilla”. Lähes käsittämätön on Sdp:ssä vaikuttavan Dimitri Qvintuksen lausuma, että epäluottamuslausetta esitetään ”toiminnasta naisten oikeuksia ja Suomen ulkopoliittista linjaa vastaan”.

Aborteista koituu myös tuskaa naisille, ja miesosapuolten tahdonmuodostus on aborttia haettaessa tukahdutettu kokonaan. Naisten oikeuksia hehkuttava voluntarismi ei auta siksikään, että sen presuppositiona on käsitys, jonka mukaan yksilö tietää aina itse, mikä on hänelle hyväksi. Näinhän ei ole, ja sen merkiksi niin sanotut ammattiauttajat ovat olemassa.

Myös syntymättömän lapsen oikeuksia ja etuja on suojeltava. Yhtäkään ihmistä ei olisi olemassa, jos raskaudet olisivat päättyneet abortteihin. Koska inhimillisen olemassaolon edellytys on hedelmöityksen jälkeinen raskaustila sikiömuodossa, on ihmisarvon katsottava alkavan jo hedelmöityksessä.

Mikäli ihmisarvoa ylipäänsä on, sen on myönnettävä olevan jokaisella potentiaalisella ihmisellä, joka näin ollen nauttii ihmisarvon suojaa jo sikiönä. Arvostetun yhdysvaltaisprofessori Tom Reganin ajatuksia soveltaen voidaan syntymätöntä lasta pitää niin sanottuna elämäsubjektina (subject-of a-life), jolla on vanhempiensa tahdosta riippumaton oikeus elämään.

Mikäli ihmiselämää pidetään itseisarvoisena, velvoittaa etiikan universalaisoitavuusperiaate suojelemaan myös sikiömuotoista elämää, joka loogisesti ajatellen on ihmiselämän syntymisen välttämätön ehto.

Jos tästä periaatteesta luovutaan, koskee ihmisarvosta luopuminen universalisoitavuuslausekkeen mukaan myös kaikkea syntynyttä ihmiselämää, ja näin ihmisarvon kunnioittaminen sinänsä heitettäisiin romukoppaan.

Seuraukset olisivat dramaattiset koko moraalifilosofiaa ajatellen, sillä silloin hylättäisiin – eivät vain tunteet – vaan etenkin rationaalisesti velvoittava päättely. Ihmisarvoa kohdeltaisiin kaltoin tavalla, joka antaisi kyynisen kuvan siitä, miten ihmiset ajattelevat ihmisyydestä myös itsessään. He siis vetäisivät kuraan itsensä.

Edellä esittämäni ajatuskulut perustuvat kantilaiseen ja tieteelliseen etiikkaan, eikä niillä ole tekemistä uskonnollisten motiivien kanssa. Myös filosofiassa aborttikysymys on koetettu usein aidata ”bioetiikaksi” sanottuun rooteliin, mutta sitäkään ei tulisi pitää konteksti- ja situaatioetiikan tapaisena disipliininä, joka mahdollistaa täyden relativismin. Sen mukaan parasta etiikkaa olisi, ettei ole etiikkaa lainkaan.

Aihetta ei pidä rajata sen enempää postmodernin biokiellon piiriin kuin naturalistiseen tarkasteluun, joka tunnustaa pelkän biologian. Soveltava tieteellinen näpertelyteoria on unohtanut inhimillisen olemassaolon kokonaisuuden, johon kuuluvat myös arvot ja päämäärät.

Sen sijaan kysymys pitää alistaa filosofiselle etiikalle, johon sisältyvät (1) deonttinen velvollisuusetiikka yhteiskunnallisesti välttämättömine sääntöineen, (2) seurausetiikka hyöty- ja haitta-analyysiin perustuvine päättelysääntöineen ja (3) hyve-etiikka, jonka mukaisesti tunnustetaan, että eräät asiat ovat todellakin parempia tai suositeltavampia kuin toiset tai peräti itseisarvoisia.

Hierarkioiden, epätasa-arvon ja arvojen erilaisuuden myöntäminen taas on kaikkien arvojen olemassaolon välttämätön apriorinen edellytys, sillä yksi- tai tasa-arvoisuudessa (eli totalitarismissa) ei voitaisi tunnistaa mitään arvoja muita paremmiksi, eikä näin ollen tunnustettaisi moniarvoisuutta.

Kun asioista ajatellaan tällä tavoin, ne eivät enää näytäkään enää niin mustavalkoisilta kuin punavihreät yrittävät kurveja suoristellen esittää omassa nihilismissään.

 

Aborttien vaikeuttaminen ennaltaehkäisisi myös sukupuolitauteja

Feministinen liike väittää, että naisella on oikeus omaan kehoonsa. Uskon kaikkien järkevien ja tunne-elämältään tasapainoisten naisten ymmärtävän, että syntymätön lapsi ei ole heidän omaisuuttaan, eikä sikiöiden elämästä ja kuolemasta päättäminen ole naisen vartaloa koskevan itsemääräämisoikeuden (self-ownership) varaista.

Abortti on heteroseksuaalisen valtakulttuurin sisäinen tabu. Juuri asiaan liittyvä tuska vaatii ongelmien salaamista, mikä ei suinkaan vähennä tuskaa. Aborttilainsäädännön tiukentamista vaatisi se, että aborteista on tullut jälkiehkäisykeino, jonka laaja käyttö kertoo myös siitä, ettei ehkäisystä välitetä huolehtia, ja siksi myös sukupuolitaudit ovat lähteneet lentoon. Ei ole syytä vastustaa ehkäisyä tai jälkiehkäisyä, mutta kylläkin aborttien käyttämistä jälkiehkäisykeinona. Aborttien vaikeuttaminen ohjaisi ennakolta vaikuttavasti parempaan harkintaan, mikä olisi osapuolille onneksi.

Vihervasemmisto kitisee ihmisarvon puolesta maahanmuuttoasioissa mutta näyttää vähät välittävän ihmisarvosta silloin, kun on kyse ihmisten muuttamisesta tähän maailmaan syntymän kautta.

Vihreät narisevat äänekkäästi eläinten suojelemiseksi ja vaativat lihansyönnin ja turkistarhauksen lopettamista ”eettisin perustein” mutta katselevat läpi sormien sitä Mengelen menoa, jonka mukaisesti ihmissikiöitä viskataan sairaaloiden pienkrematorioihin.

Se lienee sitä ”valikoivaa suvaitsevaisuutta”, jossa tarkoitusperillä pyritään oikeuttamaan keinoja, kunhan nuo päämäärät ovat feministis-vihervasemmistolaisen ajatusklusterin omien etujen ja intressien mukaisia.

Olen kirjoittanut aiheesta aiemmin perusteellisen analyysin. Vastustan sellaista ”Rakasta, kärsi ja unhoita” -relativismia, jota Suomessa edusti niin sanottu Häyry-etiikka, toisin sanoen erään tutkijapariskunnan henkilökohtaiset mielipiteet, jotka muutamat kärryiltä pudonneet poliitikot valitsivat sittemmin myös virallisten aborttikantojensa perustaksi.

 

Abortit ja väestöpolitiikka

Koska abortit eivät ole täysin yksilöiden itsemääräämisoikeuden varaisia ja koska Euroopan maiden väestöpyramideissa on lommoja, voidaan tiukempaa aborttipolitiikkaa puolustaa myös demografisin perustein. Syntyvyydestä puuttuu aborttien määrää vastaava osuus, jota vihervasemmisto vaatii korvattavaksi maahanmuutolla.

Tässä myös kapitalistien, globalistien, internationalistien ja huvitteluliberaalin oikeiston kannattamassa esineellistävässä ajattelussa ihmiset nähdään työvoimana tai suorittajina, jotka ovat muka keskenään korvattavissa tai vaihdettavissa ilman, että kansakunnan kokonaisuus muuttuu.

Toistan vielä alussa korostamani ajatuksen: en puolustele Timo Soinia, sillä argumentaationi ei ole henkilökohtaista vaan yleispätevää.

Kiinassa muuten tehdään noin 15 miljoonaa aborttia vuodessa. Siellä ne ovat keskeinen osa väestöpolitiikkaa ylikansoituksen vahentämiseksi – aivan niin kuin abortin saannin vaikeuttaminen voisi olla länsimaissa väestön lisäämiseksi! Myös adoptiolapsista on länsimaissa pulaa.

Saksa puolestaan sallii abortit lähinnä ja ainoastaan lääketieteellisistä syistä, eikä kukaan voine väittää Saksaa moraalifilosofian takapajulaksi.

Todettakoon aborteista vielä se, että maailman maista ensimmäisenä abortit laillisti 1920 Neuvosto-Venäjä, tuo etiikan ja moraaliposeerauksen Paratiisi, jossa ihmisarvon perustan muodosti marxilais-leninistinen näkemys, että ihminen on pelkkää materiaa ja hänen tajuntansa heijastusta ulkoisesta maailmasta.

Aborttinäkemyksissään Soini tulee kyllä olleeksi moraalisesti oikeilla linjoilla, vaikka hänen perustelunsa ovatkin pelkästään uskonnollisia.

On huomattava, että abortit ovat täysin laittomia monissa Afrikan ja Lähi-idän maissa sekä Intiassa, joissa niitä voitaisiin oikeuttaa sekä lääketieteellisillä, sosiaalisilla että väestöpolitiikkaan ja naisten asemaan liittyvillä syillä. Kartta maailman kokonaistilanteesta löytyy täältä.

Kunpa vihervasemmisto ei saisi hallituksessa sellaista värisuoraa, joka sillä on yliopistoissa. Syy: arvostelukyvyttömyys ja kaunainen tukahduttamisvimma, joilla pyritään estämään tieteelllinen keskustelu ja kansanvaltainen moniäänisyys vaikeiksi koetuissa kysymyksissä.

 

Kirjallisuus

Häyry, Heta ja Matti Häyry, Rakasta, kärsi ja unhoita Moraalifilosofisia pohdintoja ihmiselämän alusta ja lopusta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987.

Regan, Tom, The Case of Animal Rights. Los Angeles, CA: University of California Press, 1983 [2. ed. 2004].

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

22Suosittele

22 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (48 kommenttia)

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

J. Sakari Hautamäki latoo melko vastaansanomattomat argumentit abortti-intoilijoitten röyhtäilevään 'juhlapöytään'.

Syntymättömien lasten teurastamisen advokaateille menisi vähemmästäkin jauhot suuhun.

Mainiota. Hautamäki omalta osaltaan osoittaa, että ei ole mitään syytä alistua puna-viher-totalitaristisen aivopesun vietäväksi.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Kiitos kommenteista. Eniten iloitsen siitä, kun huomasin, että en ole sentään hautamäki.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Kiitos sinulle, J.Sakari Hankamäki!

Jostain syystä tunnen enemmän Hautamäki -nimisiä, mikä lieventäväksi tekijäksi minulle suotakoon. Suomessa taitaa olla noin satakertainen määrä Hautamäkiä verrattuna Hankamäkiin. Tämä ei mitenkään pienennä erhettäni; päinvastoin!

Olen pahoillani, etten enää pääse korjaamaan virhettäni.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Halpaa oli raskaana olevien naisten henki niissä maissa joissa abortti oli kielletty ja toimenpiteen suoritti virkkuukoukulla parturikoulun suorittanut välskäri. Haluammeko palata keskiaikaan?

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

En tiedä haluatteko te palata keskiajalle.

Mutta en myöskään kannata vetoamistanne välskärien aikaan.

Nykyisen lääketieteen aikakaudella on mahdollista hankkia ehkäisy, ja jos vahinko on tapahtunut esimerkiksi nuorelle, täytyy abortin olla mahdollista lääketieteellisin perustein, joihin liittyvät myös psykiatriset näkökohdat.

En siis edusta mitään ehdotonta kantaa.

Mutta myös lapsen ja ihmisarvon asema on tärkeä, ja sitähän tässä punnitaan, siis näkökohtaa joka on unohdettu koko keskustelusta: miten käy yleisen ihmisarvon, jos se alkujuuriltaan kiistetään?

Kyseessä on siis hurja moraalifilosofinen ongelma, josta asiallisen ja avoimen keskustelun on estänyt poliittisen korrektiuden varjelu ja se, että aihe on heteroseksuaalisen valtakulttuurin sisäinen tabu.

Aborttien laaja käyttö viskaa kulttuurimme helposti myös antiikin aikaan, jolloin epämuodostuneet tai vammaiset lapset heitettiin kalliolta rotkoon. Kuulostaa yhtä kyyniseltä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"En tiedä haluatteko te palata keskiajalle."

Alustuksessasi on lähtökohtana, abortit ovat joko sallittuja tai kiellettyjä ja kielto veisi abortit välskäreitä vastaavien tahojen suorittamaksi tai näiden suorittamista maissa joissa se olisi sallittua esimerkiksi Irlannista Englantiin. Tuskin kukaan näkee aborttia ensisijaisena ehkäisykeinona, mutta vaihtoehdot olisi tuotava selkeästi esille ja toimivaksi käytännöksi maissa joissa abortteja on paljon.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Onko mielestäsi jälkiehkäisy ja kierukkakin murha, jos kerran hedelmöittynyt munasolu on ihminen, mikä sinänsä on täysin käsittämätön mielipide.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Jälkiehkäisy pitää ottaa välittömästi hedelmöityksen jälkeen, ja kierukan erittämä valmiste toimii paikoilleen asetettuna käytännössä koko ajan, joten molemmat voidaan nähdä osana seksuaaliseen kanssakäymiseen sisältyvää prosessia.

Niinpä en näe syytä kysyjän esittämään hiusten halkomiseen. Mutta minun täytyy ymmärtää käsittämättömiäkin mielipiteitä.

On myös kokemuksena täysin eri asia, että raskaus keskeytetään terveyskeskuksessa tai sairaalassa kirurgisesti kaavinnalla.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Useimpia abortteja ei nykyään tehdä kaavinnalla, luuletko siis tosiaan niin?

Edelleenkin haluaisin kuulla kantasi siihen, jotta missä vaiheessa pidät hedelmöitettyä munasolua ihmisenä?

Jäkiehkäisyyn muuten on aikaa viisi vuorokautta, onko se välittömästi tapahtunut ottaminen?

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

#7
Niinpä en näe syytä kysyjän esittämään hiusten halkomiseen.
...........

Abortin moraalinen pohdinta on väkisinkin hiustenhalkomista. Itse syyllistyit myös hiusten halkomiseen blogissasi.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Laitan saman kommentin kuin toiseen, kun tässäkään ei ymmärretä ongelman ydintä.

Leikitäänpä että Huhtasaaresta olisi tullut jonkun ihmeen kaupalla presidentti. Suomen ulkoministerin marssiessa aborttia vastaan Kanadassa olisi presidentti edustamassa vaikkapa USA:ssa ja siellä vapaa-aikanaan marssisi kreationismin puolesta evoluutioteorian opettamista vastaan.

Mut hei, koska omantunnon asia ja mielipteenvapaus...

Ulkoministeri ja presidentti edustavat Suomen näkemyksiä ulkomailla ja heidän pitää toimia sen mukaisesti. Lisäksi ulkopolitiikassa on perinteisesti vältelty ottamasta kantaa toisen maan sisäisiin asioihin, mistä näissä on ollut kyse.

Soini voi ihan vapaasti omantuntonsa pohjalta kirjoitella Suomessa vaikka mitä abortista, mutta kriittinen virhe tulee siinä, kun hän on liittänyt sen jo kahden ulkomaan asioihin ollessaan ULKOMINISTERI.

Luottamuskysymys on hyvinkin perusteltu, sillä Soini ei edelleenkään omasta mielestään ole tehnyt mitään väärää. Tämä samalla tarkoittaa sitä, että hän voi tulevilla vierailuilla jatkaa tällaista toimintaa.

PS. Alkulauseesi pätee aivan yhtä lailla oikealle: "Vasemmisto-oppositio ja vihreät pitävät tunnetusti oikeutenaan bänniä, ghostata, feidata, deletoida, ingnoroida, diskriminoida ja sensuroida ihmisiä ja heidän ajatuksiaan sosiaalisessa mediassa."
Täälläkin bännikuninkaat ja erityisesti kuningattaret löytyvät kyllä perussuomalaisista. Sinisistä osa tosin ei anna kommentoida lainkaan kuten Elo tai kuten Torvinen tarkastaa ennalta ja päästää läpi vain suotuisat kommentit.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

#8: Huomasitko, että tämän blogin tarkoitus ei suinkaan ole Soinin kannanottojen puolustaminen? Kirjoittaja on ansiokkaasti käsitellyt aihetta yleisellä tasolla, eikä Soinin mielipiteillä ole tässä mitään merkitystä. Sivumennen sanoen, Huhtasaarellakaan ei ole mitään tekemistä tämän blogin kanssa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Huomasitko että kirjoittamani kannanotto blogin alkuun, joka koittaa vääntää asian vain esitetyistä mielipiteistä johtuvaksi, kun kyse on siitä, missä roolissa asioita esitetään ja siitä, että niitä esitetään koskien ulkomaiden asioita ulkoministerin tehtävässä.

"Vihervasemmiston someraivo on tarttunut eduskuntatyöskentelyynkin. Vasemmisto-oppositio ja vihreät pitävät tunnetusti oikeutenaan bänniä, ghostata, feidata, deletoida, ingnoroida, diskriminoida ja sensuroida ihmisiä ja heidän ajatuksiaan sosiaalisessa mediassa.

Nyt vihervasemmisto ja Rkp vaativat ulkoministeri Timo Soinin (sin.) erottamista, koska mies vastustaa abortteja ja osallistui abortinvastaisen Pro life -järjestön iltatilaisuuteen työmatkallaan Kanadassa.

Asenne on somekolhinnan kopio. Se on aivan samanlaista kuin vihervasemmiston rähinöinti Internetissä: vaaditaan hiljentämistä vain siksi, että näkemykset eivät miellytä itseä."

Lue blogi uudestaaan erityisesti alusta lähtien, niin toivottavasti aukeaa mihin vastasin. Jos ei, niin ei voi mitään.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #16

#16: Voidaan tietysti puhua sitten vaikka Soinista, vaikka tämän blogin aihe ei ole Soini. Totean, että Soinin mielipiteillä abortista ei ole maailmalla yhtään mitään merkitystä. Ketään ei kiinnosta, mitä Soini abortista ajattelee eikä kukaan siitä edes tiedä. Ja vaikka tietäisikin, ei siitä seuraisi yhtään mitään vaikka Soini nyt vielä hetken sattuukin olemaan Suomen ulkoministeri.

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

Vihervasemmiston someraivo on tarttunut eduskuntatyöskentelyynkin. Vasemmisto-oppositio ja vihreät pitävät tunnetusti oikeutenaan bänniä, ghostata, feidata, deletoida, ingnoroida, diskriminoida ja sensuroida ihmisiä ja heidän ajatuksiaan sosiaalisessa mediassa.
.......

Höpsistä. Tohtorin tason mies puhuu nyt aivan puutaheinää yleistystä.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

On moraalitonta pakottaa ketään synnyttämään. Ei varsinkaan raiskauksen uhria tai epäedullisiin sosiaalisiin olosuhteisiin.

Kantkin oli oman aikansa tuote ja nainen holhouksen alainen. Samoin kuin eutanasia, aborttioikeuden tarkoitus on vähentää kärsimystä maailmassa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Raskaukseen ja synnytykseen voi kuolla. En minä ainakaan voi vaatia ketään ottamaan sellaista riskiä.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Tässä Hankamäki yhden aiheen avulla vihervasemmiston onttouden, ristiriitaisuuden tai suorastaan järjettömyyden läpi. Nostetaan tredisanoja esiin, ihmisarvo ja ihmisoikeudet, ja sitten niillä lyödään leikiksi ja joku Sipilä sanoo, että kaikilla on universaali ihmisarvo jonka jälkeen sanomaansa heti rikkoo teoillaan.

Yksi muotisana, itsemääräämisoikeus, kelpaa siinä kohtaa, kun pohditaan sitä oliko molemmat osapuolet valmiina seksiin jolla on harvinaisen selkeä ja kiistaton syy ja seuraus suhden raskauteeen. Abortin kohdalla kukaan ei kysy sikiöltä mitään kun taas eutanasia on itsemääräämisoikeuden huipentuma, oikeus päättää elämänsä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Soinin mielipide abortteihin on ollut aina sama, ihmettelen lähinnä miksi näistä nyt närkästytään, poliittista teatteriako vai muuten vain halutaan häivyttää merkityksellisempiä asioita?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

--On huomattava, että abortit ovat täysin laittomia Afrikan ja Lähi-idän maissa sekä Intiassa, joissa niitä voitaisiin oikeuttaa sekä lääketieteellisillä, sosiaalisilla että väestöpolitiikkaan ja naisten asemaan liittyvillä syillä.

Täysin puuta heinää.

Käyttäjän ReijoPaunonen kuva
Reijo Paunonen

Aivan huipputekstiä.
Kiteytys on onnistuneesti lopussa.
"Kunpa vihervasemmisto ei saisi hallituksessa sellaista värisuoraa, joka sillä on yliopistomaailmassa. Syy: arvostelukyvyttömyys ja kaunainen tukahduttamispolitiikka, joilla pyritään estämään kansanvaltainen keskustelu ja moniäänisyys kaikissa vaikeiksi koetuissa kysymyksissä"

Tämä kattaa ja kertoo kaiken.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Ylivoimaisesti eniten EU:ssa on sananvapautta, keskustelua ja moniäänisyyttä estetty ja rajoitettu Unkarissa ja Puolassa. Vinkkinä voin sanoa, että siellä hallituksen värisuora on jotain aivan muuta kuin vihervasemmisto.

Se kertoo paljon siitä, kuinka metsässä tämä ajatus on vallitsevasta todellisuudesta.

Käyttäjän PasiRipari kuva
Pasi Ripari

Onko Puolan ja Unkarin tilanne joku tekosyy?

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari Vastaus kommenttiin #33

Tässä blogissa pyrittiin ymmärtääkseni nostamaan esille tiettyjä "myrkytysongelmia", joiden vuoksi keskusteleminen eräistä aiheista ei ota onnistuakseen.
Se tulikin erittäin hyvin todistetuksi.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Hankamäki tekee modernina filosofina historiaa...Hienoa!

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

Ihan pakko kertoa, että painoin suosittelen näppäintä vahingossa. Piti katsoa vai ketkä suosittelivat.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Turkis on murha abortti ei.

Oppositio itse oli luomassa yhdenvertaisuuslakia, ettei ketään saa syrjiä Uskontonsa ja uskonnollisen mielipiteensä takia. Säälittävää sakkia.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Koitahan nyt miettiä sitä yhdenvertaisuuslakia ja mielipiteenvapautta suhteessa tehtävään tahi toimeen.

Otetaan esimerkkijä:

Biologian opettaja on katolilainen ja samalla kreationismin kannattaja eikä usko evoluutioteoriaan.

Mikäli koulu jättäisi palkkaamatta henkilön siksi, että hän on noita kahta olisi kyseessä syrjintä eikä yhdenvertaisuus toteutuisi. Tai jos hänet erotettaisiin pelkästään noiden vuoksi, niin silloin oltaisiin yhdenvertaisuutta vastaan syrjivästi.

Jos opettaja kieltäytyisi opettamasta operussuunnitelman mukaisesti omantunnon ollessa sitä vastaan ja opettaisikin peruskoulussa biologiassa kreationismia, niin hän ei voisi toimia tehtävässään. Hänen tekonsa muodostavat ongelman, ei itse vakaumus tai mielipide. Jos hän ei vakaumuksensa vuoksi voi toimia tehtävän edellyttämällä tavalla, niin voidaan erottaa eikä kyse ole syrjinnästä.

Tai pörssiyrityksen toimitusjohtajaksi valitaan henkilö, joka on vakaumukseltaan skientologi. Jos hän toimitusjohtajana tiedotustilaisuutensa lopuksi ryhtyisi saarnaamaan vakaumuksensa mukaista skientologiajuttuaan, niin kenkää tulisi eikä kyseessä ole syrjintä eikä vakaumuksen kunnioittamatta jättäminen vaan se, että hän on toiminut vastoin yrityksen etua sopimattomalla tavalla.

Soinin vakaumus tai mielipide ei ole ongelma vaan hänen Suomen ulkopolitiikan vastaiset kommenttinsa toisten valtioiden sisäisiin asioihin ja toisessa valtiovierailulla. Kuten nämä kaksi esimerkkitapausta, niin ei hänkään voi tuossa toimessa vakaumuksensa vuoksi tehdä mitä vaan.

Ihan päivän vinkkinä Soinille ja hänen puolustajilleen sanoisin myös, että mikäli henkilö haluaa yksityishenkilönä lausua tällaisista asioista tai tehdä marssia aborttioikeuden poistamisen puolesta valtiovierailun aikana, niin hänen avustajansa ei postaa siitä maailmanlaajuiseen twitteriin kuvatekstillä:
"Pro life also in Ottawa. On National March for Life with Foreign Minister Timo Soini. This is awesome!"

Aivan perusjuttuja... Ei silloin huudella sosiaaliseen mediaan tittelin kera varmuuden vuoksi vielä englanniksi, jotta kelpaa laajempaankin levitykseen.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Mieti tuota sanaa "yhden". On vain yksi mieli, ei monia. Tarkoittaa ettei Soini eikä Opposito saa käydä toistensa kurkkuun, eikä syrjiä toisiaan.

Siispä turvat tukkoon joka iikka.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Sen verran pakko oikaista, että katolilaiset kyllä uskovat evoluutioon ja arvostavat suuresti luonnontieteitä.
Onpa alan nobelisteissa ja huippututkijoissakin massa katolilaisia.

Tämä aborttia ehdottomasti vastustava, mutta militarismia ja kuolemanrangaistusta suosiva suunta edustaa lähinnä ääriprotestanttista , evankelikaalista fundamentalismia.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

"puolustan jokaisen poliitikon oikeutta lausua näkemyksensä asiasta kuin asiasta"

Tämä kaipaisi hieman tarkennusta. Oletetaan, että Suomessa on korkeassa asemassa poliitikko, jonka mielestä valtion pitäisi käyttää huomattava osa budjetistaan sotilasmenoihin tavoitteena palauttaa talvisotaa edeltäneet rajat. Oletetaan vielä, että kyseinen poliitikko päätyy joksikin ministeriksi, vaikkapa ulko-. Saako hän edelleen lausua näkemyksiään vapaasti, vai pitäisikö hänen noudattaa maan virallista ulkopolitiikkaa, johon ei sotilaallinen hyökkäys kuulu?

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Kuuluu normaaliin politiikantekoon, että yksittäisten ministerien lausuntoja oiotaan tai kyseenalaistetaan joko opposition, pääministerin, median toimesta.

Esimerkkisi on kärjistetty, mutta tuorein esimerkki on pääministeri Sipilän lausunto, että iso osa 2015-2016 turvapaikahakijoista pyrki maanosaan taloudellisista syistä. Tämä lausunto ei ollut Suomen hallituksen virallinen kannanotto, eikä myöskään EU:n.

Aborttilaki ei ole ulkopoliittinen kysymys kuten maahanmuuttopolitiikka jonka osalta EU pyrkii yhdenmukaisuuteen jäsenmaidensa kesken, kun taas oikeus aborttiin on kunkin jäsenmaan sisäinen asia johtuen näiden erilaisesta kehitysvaiheesta naisten asemassa.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Sipilän lausunto ei oikein vertaudu esittämääni kuvitteelliseen ministeriin. Sipilän väitteelle on mahdollista antaa jonkinlainen totuusarvo; julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Sipilä saattoi antaa virheellisen arvion, mutta ei siitä tässä enempää, kun se ei ole blogin aihe. Esimerkkiministerini sitä vastoin esittää poliittisia linjauksia, jotka ovat aivan jotain muuta kuin eduskunnan - ja samalla varmaankin myös kansan - enemmistön kannat. Mielelläni kuulisin blogistin kannan siihen, kuinka paljon ministeri saa poukkoilla ilman, että hän tulee aiheuttaneeksi poliittista haittaa Suomelle.

Jos abortti tosiaan on kunkin maan sisäinen asia, miksi Soini sitten on niin innokkaasti ottanut kantaa niin Irlannin kuin Argentiinankin tapauksiin? "Maan sisäisiin asioihin sekaantuminen" ei kuulosta ulkoministerin toimenkuvaan kuuluviin puuhiin.

Abortti on loppujen lopuksi ihmisoikeuskysymys, kysymys yksilön oikeudesta määrätä omasta ruumiistaan. Vetoaminen "erilaisiin kehitysvaiheisiin" on outo. Ihmisoikeuksien toteutuminen vaatii vain toimivat lainsäädäntöelimet, jotka kirjoittavat ihmisoikeudet laeiksi, ja poliisin ja tuomioistuimet, jotka näiden lakien noudattamista valvovat. Kovin harvassa ovat ne maat, joista nämä instituutiot puuttuvat tai joissa ne toimivat niin huonosti, että niiden korjaaminen olisi kovin suuritöistä. Ei poliittisten vankien kiduttaminenkaan ole merkki mistään "erilaisesta kehitysvaiheesta", vaan kyseessä on välinpitämätön suhtautuminen ihmisoikeuksiin.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #37

#37: Kuten tuossa ylempänä jo totesin, Suomen ulkoministerin aborttinäkemyksellä ei ole maailmalla yhtään mitään merkitystä kenellekään. Kukaan ei edes tiedä asiasta mitään.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #38

Ja kuten kommentit lukemalla selviää, yritin kysellä blogistin kantaa siihen, saako hänen mielestään ministeri todellakin sanoa julkisesti mitä tahansa. Soini saa kaikin mokomin pitää keskiaikaiset mielipiteensä, mutta eri asia on, kuinka fiksua niiden levittely on. Ehkä nyt mitään vahinkoa ei ole tapahtunut, mutta seuraavan möläytyksen kanssa voikin käydä toisin. Seuraukset selviävät aina vasta jälkikäteen, siksi niitä pitäisi ajatella etukäteen.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #43

#43: Yhtä hyvin voi tietysti kysyä, oliko kulttuuriministeri Paavo Arhinmäeltä järkevää heilutella sateenkaarilippua yleisurheilun MM-kisoissa Moskovassa 2013. Tai toimiko ulkoministeri Erkki Tuomioja fiksusti 2006 jolloin hän kyseli USA:n vankilennoista USA:n ulkoministeriltä Condoleezza Ricelta ja onnistui suututtamaan hänet. Suomen ja USA:n välit siinä viilenivät moneksi vuodeksi ja seuraukset olivat heti nähtävillä: Silloinen presidentti Tarja Halonen ei enää saanut kutsua Valkoiseen taloon.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

"On epäeettistä painostaa poliitikkoja itsesensuuriin henkilökohtaisen koston uhalla. Se on ala-arvoista, epäherrasmiesmäistä ja halveksuttavaa."

Yllä olevan allekirjoitan, vaikka kyseessä onkin Soini, jota ala-arvoisempaa, epäherrasmiesmäisempää ja halveksuttavampaa poliitikkoa en voisi kuvitella. Ehdin jo iloita karman lain toimivuudesta, mutta herätit kommentillasi omatuntoni ja järkeni. Ei todellakaan saa olla niin, että poliitikot salaisivat äänestäjiltä yhteiskunnan kannalta merkittäviä kannanottojaan vain yleisen mielipiteen tuomitsemisen pelossa tai mikä pahempaa karriäärin vuoksi.

Aborttipohdiskelusi oli erittäin hyvä. Ja kirjoitus itsessään mallikas, ilo lukea.

Olen sitä mieltä, että keskustelu abortin käytöstä jälkiehkäisymenelmänä tulisi nostaa esille. Se on ollut ongelma jo vuosikymmeniä. Mielestäni valistus ja moraalinen vaikuttaminen on tehokkaampi keino kuin lain kiristäminen.

Olet nostanut esille naisen tuskan. On totta, että abortti on naiselle henkisesti tuskallinen kokemus, useilla pysyy traumana läpi elämän, mutta kuinka traumaattiseksi olisi voinut muodostua syntymättömän lapsen elämä, jos sitä ei olisi päätetty ennenkuin se alkoikaan - sitä me emme voi tietää, sen voivat arvioida vain tilanteeseen joutuneet mies ja nainen tai nainen yksin varsinkin neitsyt-kulttuureissa, joita on vielä maailman sivu täynnä.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Kukaan ei ole kieltänyt Soinia olemasta mitään mieltä .
Hänen julkinen, aktiivinen ja toistuva esiintymisensä eri linjan edustajana kuin Suomen hallitus, johon hän kuuluu, ja Suomen valtio, jota hän ulkoministerinä edustaa, on ongelma.

On silkkaa hurskastelua kuitenkin puhua mistään somejahdista silloin, kun edustaa juuri sitä aatesuunta, joka on erikoistunut somevyörytykseen ja massiiviseen somen valloitukseen , usein suoralla vihapuheella.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Suhde ihmiselämän tietoiseen ja tahalliseen lopettamiseen on kristitylle aina ongelma politiikassa.
Jotkut kykenevät kyynisyyteen ja tuomitsemaan tuomareina ihmisiä kuolemaan ;
tai edustamaan oikeusministereinä hallitusta , joka kieltää ihmisarvon, ihmisoikeudet ja kaikkien oikeuden elämään.

Pitäisi hallitukseen pyrkiessään tiedostaa tämä ristiriita ja arvioida oman kyynisyytensä aste.
Ristiriidalla revittely ja politikointi itse hallituksessa ollen on se ongelma, ei " mielipide" sinänsä.

Abortin luonteesta kyllä näyttää olevan sekä täysin virheellisiä käsityksiä että valheellisia kuvitelmia.
Koko puhe " naisen oikeudesta ruumiiseensa" on typerä ja harhaanjohtava.

Siksi olisi paras aina rajata keskustelu joko abortin sallimiseen tai kieltämiseen lainsäädännössä.
Tai abortin olemuksen pohdintaan .
Kun nämä,sekoitetaan , siitä tulee juuri tällaista sotkua.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Mitään päätöksiä sekulaarin politiikan ja lainsäädännön valtiossa ei pitäisi tarkastella uskontojen kautta. Alkuperäiskansojen keskuudessa olosuhteisiin sopimaton vastasyntynyt jätettiin kuolemaan.

Jos sikiö ensimmäiset 10 viikkoa on osa äidin kehoa joka ei selviä kohdun ulkopuolella missään olosuhteissa, niin kysymys voidaan nähdä naisen oikeutena omaan ruumiiseensa.

On totta, että lainsäädäntöä ei johdeta moraalista, vaan siitä mikä on oikeus ja kohtuus.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Se, että oleskelu kohdussa on välttämätön ehto syntymättömän lapsen elämälle, ei merkitse, että sikiö olisi osa naisen ruumista tai että naisella olisi oikeus tehdä päätöksiä lapsen elämästä tai kuolemasta suvereenisti tai muutoin drakonisella tavalla (esim. miesosapuolen näkemyksistä piittaamatta).

Myös hedelmöittäjän olemassaolo on välttämätön ehto sikiön olemassaololle, mutta nyt miesten vaikutusvalta abortteja koskevissa henkilökohtaisissa päätöksissä on suljettu kokonaan pois naisten eduksi.

Väite, että "on totta, että lainsäädäntöä ei johdeta moraalista, vaan siitä mikä on oikeus ja kohtuus", ei pidä tieteen valossa paikkaansa.

Lakien (eli normien) on perustuttava moraaliin (eli näkemyksiin hyödyllisestä tai haitallisesta sekä oikeasta tai väärästä), ja nämä puolestaan johdellaan etiikasta (eli näkemyksistä, mitkä asiat ovat hyviä tai pahoja).

Lait pitää siis johdella alaspäin moraalin ja etiikan tasolta.

Sen sijaan laeista ja normeista ei voida johdella ylös päin moraalia eikä etiikkaa.

Käsitystä, että laeista (näkemyksistä, miten asioiden pitää olla) johdettaisiin se, miten ne ovat (moraalin tai etiikan mukaan) sanotaan filosofiassa naturalistiseksi virhepäätelmäksi.

Niinpä sekä lait, oikeus ja kohtuus pitää määritellä moraalin ja etiikan tasolla. Juuri siksi asiaa koskevan filosofisen argumentaation pitää olla täysin vapaata ideologisesta ja intressitahojen omia etuja ja intressejä koskevasta etyryhmäpolitiikasta.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #39

"Myös hedelmöittäjän olemassaolo on välttämätön ehto sikiön olemassaololle, mutta nyt miesten vaikutusvalta abortteja koskevissa henkilökohtaisissa päätöksissä on suljettu kokonaan pois naisten eduksi."

Aikanaan lapset kasvoivat laumoisssa ja koko yhteisö osallistui ravinnon hankintaan.

Jokaisella on oltava oikeus ja mahdollisuus työhön ja itsenäiseen toimeentuloon, joka ei tässä poliittisessa ympäristössä naisen kohdalla toteudu. Hedelmöittäjä saa vaikutusvallan aborttikysymykseen, kun hän ottaa tasapuolisen vastuun hoivatyössä.

Kysymys on selviytymisestä.

"Lait pitää siis johdella alaspäin moraalin ja etiikan tasolta."

Tämä on selvää ja tätä tarkoitin. Katsotaan, mikä on oikeus ja kohtuus.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #42

Olen kyllä ehdottomasti eri mieltä tuosta.
1. Ei ole mitään tosiasiallista näyttöä siitä, ettei äidin ja vastasyntyneen sidos olisi ollut tavattoman vahva ja ettei yhteisön tekemä tai vaatima lapsen surma ts murhaaminen olisi ollut äidille hirvittävä tragedia.
Jonkin verran tietoakin on asiasta ja kokemusperäistä havaintoa.
Viimeksi asia on ollut esillä au- äitien lasten pakkoadoptointien yhteydessä, missä lasta ei sentään surmattu.
Näistäkin on seurannut äideille elinikäisiä psyykkisiä ongelmia , jopa äidin elämän tuhoutumista.

2. Sekä lastenhoidon kollektiivinen luonne ennen että naisen urahakuisuus ovat yhtä myyttisiä selityksiä , joille ei löydy todisteita sen paremmin arkeologiasta kuin historiastakaan.
Naisen suhde lapsiinsa on ollut useimmiten sekä motiivi että sisältö hänen toiminnassaan.
Ei suinkaan naisen suhde mieheen tai yhteiskuntaan.

T ä m ä tosiasia nimenomaan on antanut miehelle avaimet naisten hallintaan.
Vanha viisaus :" jos haluat hallita naista, uhkaa hänen lapsiaan.!"

3. Todistelu tässä abortin puolesta kyllä paljastaa juuri ne riskit, joita sosiaaliseen ja valikoivaan aborttiperusteeseen sisältyy.
Se mahdollistaa totalitaarisen lapsituotannon, jopa rodunjalostuksen.
Oikeus ja mahdollisuus äitiyteen tuleekin harvojen etuoikeudeksi , ei suinkaan kaikkien velvollisuudeksi, kuten abortin puolustajat pelkäävät.

Siksi naisen aitoa oikeutta sekä oman seksuaalisuutensa että äitiytensä hallintaan tulee edistää.
Toistaiseksi siitä ollaan todella kaukana.
Siksi " vapaa " aborttikaan ei oikeasti edes voi olla vapaa, vaan useimmiten pakko ja suunnaton suru.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #47

Olisi pitänyt mainita noihin käytänteisiin viitatessani, että kysymyksessä oli alkuperäiskansat ja tietolähde kulttuuriantropologia. Silloin, kun elettiin luonnon ehdoilla ja elämä käytännön sanelemaa.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #39

"Naisen e d u k s i "?

Jonka vastapuoleksi sitten esitetään miehen " etu" ts oikeus kieltää tai käskeä?

Vaikea kuvitella tilannetta, jossa tämä olisi oikeus ja kohtuus .

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Kiitän aihetta koskevasta mielenkiinnosta.

Varmaa on, että kukaan täällä kirjoittavista ei ole kokenut aborttia itse, ts. pois abortoitavana sikiönä, kun kerran kirjoittaa täällä.

Toivoisi myös, ettei aborttia koskevia kriittisiä näkemyksiä pyrittäisi abortoimaan pois, kun ne perustuvat tieteellisesti hankittuun asiantuntemukseen.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Minä en kirjoittelisi täällä, jos en olisi saanut aborttia.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Yksi Puheenvuoron tarjoaman viihdykkeen antoisimmista puolista on klikkailla blogistien antamia linkkejä ja katsoa, kuinka hyvin ne oikeastaan tukevat blogistin argumentointia.

Yllä Hankamäki tarjoilee meille Wikipedian kartan maailman aborttilainsäädännöstä:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Abortti#/media/File:...

Tekstissä on seuraavat väitteet:
"Saksa puolestaan sallii abortit lähinnä ja ainoastaan lääketieteellisistä syistä"
"On huomattava, että abortit ovat täysin laittomia monissa Afrikan ja Lähi-idän maissa sekä Intiassa"

Katsotaanpa englanninkielisen Wikipedian karttaa samasta aiheesta:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion#/media/File...

Kartassa Saksa on merkitty sinisellä värillä, eli laillista pyynnöstä -maihin (legal on request). Afrikassa ei näy yhtään mustalla (laiton kaikissa tapauksissa, illegal with no exceptions) värillä merkittyä maata, enemmistö on punaisia ja keltaisia maita, joissa abortin saa eräin edellytyksin. Intia on vihreä, kuten on Suomikin. Suomen- ja englanninkielisten karttojen värien selitykset näyttävät siis hieman poikkeavan toisistaan, ja Wikin tekstistä päätellen virhe on suomenkielisessä versiossa.

Näyttää siis siltä, että Hankamäki ei ole vaivautunut tutustumaan linkittämäänsä karttaan, koska lähteestä esitetyt tulkinnat ovat niin kovin luovia. "Yleispätevää argumentointiaan" hän höystää hassunhauskoilla kielikuvilla, kuten "teurastus", "näpertelyteoria" ja "Mengelen meno". Lisäksi mukana on kuolaavan oikeiston vakioviittaus Neuvostoliittoon. Hankamäen tyylillä "yleispätevästi argumentoiden" voisi muistuttaa, että natsi-Saksassa arjalaisnaiset eivät saaneet abortteja mistään syystä, ja tämä sama näyttisi olevan myös Hankamäen tavoitteena.

Tom Regan toimi eläinten oikeuksien parissa, ja subject-of-a-life -käsitteellään hän viittasi eläimiin. Blogikirjoituksesta ei selvinnyt, rinnastaako Hankamäki eläimiin naiset vai sikiöt. Se kyllä selvisi, että hän on aiheesta ns. pihalla. Aborttiasiassa miehet ja naiset eivät ole tasa-arvoisia, koska asia koskee paljon enemmän - oikeastaan täysin - naisia, ei miehiä, ja tästä syystä viimeisen sanan pitäisi olla naisilla, vaikka tämä akateemisia alfauroksia kismittäisikin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut