Jukka Hankamäki Osaa ja uskaltaa.

Mitä on narsismi?

”Narsismiin” viitataan silloin tällöin poliittisessa retoriikassa. Viimeksi ”narsismilla” pöhäytti Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja ja psykiatri Claes Andersson, joka julisti ruotsinkielisen Yleisradion säestämänä, että Donald Trump on ”narstistinen psykopaatti ”(narcissistisk psykopat).

En ota kantaa Trumpin terveydentilaan, mutta siitä olen varma, että Claes Andersson rikkoi lääkärin etiikkaa antaessaan julkisen lausunnon ihmisen terveydentilasta tapaamatta potilasta ja perustelematta kannanottoaan millään tieteellisellä kokeella tai tutkimuksella.

Hänen näkemystään voidaan pitää yhtä vakavasti otettavana kuin toisen poliitikkolääkärin, Päivi Räsäsen, mielipiteitä. Räsänen tosin ei ole esittänyt poliittisia mielipiteitään diagnooseina. Sen sijaan Anderssonin tapauksesta tekee raskauttavan se, että hän esitti poliittisen mielipiteensä diagnoosina pyrkien ehkä suojautumaan sen taakse, että hän on jo eläkkeellä, eikä lääkärin oikeuksien pidättämisellä häneltä itseltään olisi enää merkitystä.

Anderssonin kannanotot voivat kuitenkin olla vahingollisia siksi, että ne heikentävät luottamusta psykiatrikuntaan laajemmin. On muistettava, että lääkärit, psykologit ja vastaavilla aloilla toimivat ovat asemassa, jossa ei pitäisi eikä voisi huitoa kovin mielivaltaisesti, sillä se alentaa koko ammattikunnan uskottavuutta ja vie pohjaa työssä onnistumiselta jatkossa.

Täysin koulutettuna filosofina ja sosiaalipsykologina toteankin, että ”narsismiin” viittaavaa argumenttia käytetään aivan liikaa, huolimattomasti ja panettelevasti arkielämässä. Tosiasiassa narsismille ovat ominaisia tietyt kriteerit.

 

Yhdysvalloissa narsissivallankumous?

Narsismi ei ole vain yksilön itseihailua, omahyväisyyttä tai Narkissos-nimisen nuorukaisen onnetonta pulahtamista lampeen (voi kurjuutta!). Narsistisen persoonallisuushäiriön esiintymät voidaan paikantaa myös sosiaalipsykologisesti: ihmisten ihmissuhteisiin ja narsismin esiintymiseen niissä.

Tyypillistä narsismille on ihmisten jakaminen hyviin ja pahoihin sekä heidän taivuttelunsa toisiaan vastaan. Narsistit ehdollistavat ja suostuttelevat ihmisiä jakautumaan joukkueisiin pidättämällä tai myöntämällä omia huomionosoituksiaan. Tätä narsismin tunnusmerkkiä sanotaan halkomiseksi.

Anderssonin kannanotto Trumpista näyttää kovin puolueelliselta, ja edellä mainitut tunnusmerkit sopivatkin myös vihervasemmiston omiin toimintatapoihin. Trumpin päätyminen presidentiksi ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, jolloin vihervasemmistolaiset jakavat koko kansakuntaa joukkueisiin voimatta hyväksyä kansanvaltaista äänestystulosta.

Esimerkkinä mainittakoon nyt vaikka ”dokumenttiohjaajaksi ja vasemmistoaktivistiksi” Ilta-Sanomissa tituleeratun Michael Mooren mielipide, jonka mukaan ”Yhdysvalloissa on meneillään Donald Trumpin johtama vallankaappaus”!

Kummallisia nuo demokraatit, jotka eivät kunnioita demokraattisesti valittua presidenttiä, mikäli hänen puoluekantansa on republikaani. Sangen omituisia ovat myös  ”dokumentaristit”, joiden todellisuustaju hipoo fiktioiden rajoja muistuttaen deluusioista.

Narsismin tunnusmerkit täyttyvät vasemmistolaisten omalla kohdalla usein myös siksi, että he pitävät yksinoikeutenaan haukkua kanssaan eri mieltä olevia anteliaasti ”natseiksi” ja ”fasisteiksi” mielenosoituksissaan. Mutta jos heistä itsestään esittää vähäistäkin arvostelua, he aloittavat valtavan julkisen vyörytyksen ja herjaamisen sinänsä järkeviä ihmisiä vastaan. Tämä jos mikä on omahyväisyyden ja narsismin tunnusmerkki, aivan kuten jatkuva raivoaminenkin.

 

Voiko nainen olla narsisti?

”Narsismiin” ovat viitanneet usein myös feministit, jolloin ”narsismista” arvostellaan yleensä miehiä. Jos mies osoittaa huomiota naiselle nais–mies-suhteissa, feministit voivat väittää, että mies pyrkii tyydyttämään naista vain toteuttaakseen narsistisia yllykkeitään ja omia intohimojaan sekä vakuutellen sitä kautta olevansa todella hyvä ja suorituskykyinen! Jos taas mies vetäytyy kuin hiiri koloonsa ja muuttuu lapatossuksi, feministit syyttävät häntä siitä, että hän on itsekäs ja ajattelee vain omaa tyydytystään!

Tästä huomataan vähintäänkin se, että psykologiset argumentit ovat hyvin tulkinnanvaraisia, ja siksi ne voidaan kääntää kuin kaleidoskoopeissa päälaelleen, aivan niin kuin monet muutkin psykoanalyyttisen teorian viisastelut, joiden piiristä myös narsismin käsitteen tieteellinen käyttö on lähtöisin (muistattehan Sigmund Freudin, joka lanseerasi termin esseessään Johdatus narsismiin, 1914). Juuri siksi tätä käsitettä pitäisi käyttää hyvin harkitusti – myös Anderssonin. Voidaankin vain kuvitella, minkälaisen jupakan media olisi aloittanut Anderssonin hiillostamiseksi, mikäli hänen takataskussaan olisi ollut Perussuomalaisten jäsenkirja, mutta nyt Vasemmistoliiton jäsenyys näyttää pelastaneen hänet.

Narsismin merkkinä pidetään usein myös ”mustasukkaisuutta”, kuten tässä Kotilieden keittiöpsykologiaa edustavassa artikkelissa. Todellisuudessa kyseiset voimakkaita tuntemuksia ja sitoumuksia koskevat asiat ovat juuri sellaisia, joissa selvänäkijän tai meedion lahjoista ei ole apua. ”Mustasukkaisuudeksi” ja ”sairaalloiseksi narsismiksi” voidaan leimata mikä tahansa luottamuksen tai sitoutumisen kaipuu, kun taas mustasukkaisuudesta arvostelijan oma sohvasurffaus saattaa täyttää narsistisen omahyväisyyden ja toisten ihmisten mitätöinnin tunnusmerkit.

Ehkä juuri näistä syistä narsismia ei olekaan määritelty WHO:n kansainvälisessä ICD-10-tautiluokituksessa lainkaan, vaan se pannaan ”muiden persoonallisuushäiriöiden” (F60.8) pirtaan. Psykiatrisessa DSM-IV-luokituksessa narsismi kyllä on, mutta sen kriteerit ovat melko laveat ja sopivat muuhunkin kuin psykopatologiseen käyttäytymiseen. Huhut, joiden mukaan narsismi oltaisiin sisällyttämässä ensi vuonna voimaan astuvaan ICD-11 -luokitukseen, saattavat kertoa yhtä hyvin narsismin yleistymisestä kuin halusta rajoittaa tämän käsitteen käyttöä.

 

Narsismi ja oikeus

Asianajaja ja Narsistien uhrien tuki ry:n varapuheenjohtaja Markku Salo kirjoitti narsismista perheoikeuden ja huoltajuuskiistojen kannalta teokset nimeltä Varo narsistia! (WSOY 2009) ja Narsisti parisuhteessa, työpaikalla, naapurissa ja oikeussalissa (Minerva 2011). Hänen kirjoistaan selviää, että noin 90 prosenttia huoltajuusriitojen ”vieraannuttamisoireyhtymistä” (PAS) on esiintynyt oikeudenkäynneissä miehillä ja vain 10 prosenttia naisilla.

Professori Svenn Torgersenin tutkimuksen Personlighet og personlighetsforstyrrelser (useita painoksia) mukaan persoonallisuushäiriöitä esiintyy kuitenkin naisilla ja miehillä suunnilleen saman verran, naisilla hieman enemmän. Tämä indikoi, että oikeudessa miehiä lavastetaan persoonallisuushäiriöisiksi enemmän kuin naisia tai että narsistiset naiset onnistuvat välttämään oikeuskäsittelyt.

Salo tilittää kirjassaan naisten tapaa vyöryttää puolelleen huoltajuuskiistoissa sekä tuomarit että sosiaaliviranomaiset, jotka naisvaltaisena ammattikuntana usein antavat tukea naisille solidaarisuutensa merkiksi. Pahimpien poliitikkojen tavoin he pyrkivät luomaan jo etukäteen ilmapiirin, jonka mukaan kaikesta vallitsee täysi selvyys ja yksimielisyys ja että mies on aivan ehdottomasti syyllinen ja rikollinen, ja nyt vain pitäisi saada tuomioistuimet tottelemaan narsistinaisten tahtoa.

Eikö tämä tuokin elävästi mieleen myös sananvapaudesta käydyt sensuurikäräjät ja muut poliittiset oikeudenkäynnit? Narsismi on yhteiskunnassamme laajalle levinnyt ilmiö, joka esiintyy usein vaikeasti tunnistettavissa muodoissa.

 

Onko Donald Trump narsisti?

Entä sitten Donald Trumpin väitetty narsismi? Onko hän narsisti? Nähdäkseni hänen toimintaansa ei voida luonnehtia millään persoonallisuustypologialla, koska poliitikot työskentelevät niin laajassa viitekehyksessä, että olisi mahdotonta sanoa, mitkä hänen motiivinsa ovat persoonallisuuden ilmauksia ja mitkä poliittisia tavoitteita, jotka määräytyvät olosuhteiden tai pelkän järjen sanelemina.

Voidaankin sanoa, että Trump ainoastaan jättää taka-alalle politiikan yhden modus operandin. Tämä instrumentti on ennakolta vaikuttavuuden suhde. Sekä politiikassa että juridiikassa operoidaan paljon mahdollisilla ajatuskuluilla ja seurausvaikutuksilla. Niiden huomiotta jättäminen ei välttämättä kerro narsismille tyypillisestä välinpitämättömyydestä vaan ainoastaan tietoisesta linjanmuutoksesta, jonka tuloksena kansakunnan omaa tulevaisuutta ei ainakaan pariin seuraavaan kuukauteen haluta uhrata jatkuvalle maahanmuuttovirralle.

Ennakolta vaikuttavuus on tärkeä ajatussuhde, mutta se myös liisteröi ihmiset elämään pelossa ja uhkausten alla. Linjanmuutosta ei koskaan tule ilman tekoja ja päätöksiä. Olen myös itse sitä mieltä, että kehitysmaiden väestöjen liikehdintää Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan tulisi yleismaailmallisesti vähentää, hidastaa ja vaikeuttaa, koska siitä johtuvat haitat ovat osoittautuneet tuhoisiksi sekä hyvinvointiyhteiskunnillemme että kansalaisten luottamuspääomalle länsimaissa. Tämä linjanmuutos ei ole narsismia tai omahyväisyyteen käpertymistä, mutta vieraiden kansakuntien asteleminen rajojen yli ilman kantaväestöjen suostumusta saattaa sitä olla.

On myös syytä palauttaa mieleen tärkeä factum. Donald Trumpin paljon poruttaneessa maahantulokiellossa ei mainita lainkaan muslimeja, kristittyjä eikä muitakaan uskontoja, joten eurooppalaisen valhemedian, ulkoministerimme, ulkomaankauppaministerimme ja jopa presidenttimme parkuminen ”uskonnollisesta syrjinnästä” on silkkaa palturia.

Tietyt seitsemän Lähi-idän maata valikoituivat listalle Barack Obaman joulukuussa 2015 allekirjoittaman ja siihen helmikuussa 2016 tehdyn lisäyksen pohjalta. Maahantulokieltoja ovat asettaneet yhtä hyvin Obama (vuonna 2011 irakilaisille) kuin Jimmy Carterkin (iranilaisille 1981), eikä vasemmisto protestoinut niitä vastaan. Mutta kun kiellon asetti republikaaninen Trump, myös Euroopan vallassa olevat liberaalipoliitikot hurahtivat läpikotaisin valheellisen kommunistimedian kelkkaan ja alkoivat rääkyä ”ihmisoikeuksista”. Maahantulokieltoja ovat omasta puolestaan asettaneet vuosikymmenten kuluessa esimerkiksi Israel ja Iran.

Totuus asiassa on seuraava: Trumpin asettama Executive order nimeltään Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States asettaa uskonnollisista syistä vainotut etusijalle, jos heidän uskontonsa kotimaassaan on vähemmistönä, kuten kristinusko Irakissa. Täten Trump suojelee länsimaisten kristittyjen ja muiden maltillisten tahojen oikeuksia Yhdysvaltain suurella kädellä. Tapa, jolla eurooppalainen media ja ihmisoikeusteollisuus puolestaan suojelevat terrorismia ja tukevat Lähi-idän maiden etnovaltiopolitiikkaa, ei ole narsistista. Se on masokistisella tavalla sairasta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (50 kommenttia)

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Claes_Andersson
"Muistelmissaan Andersson paljastaa olleensa lähellä itsemurhaa 1980-luvulla. AIDS-epidemian puhkeamisen myötä Andersson ajautui luulosairauteen löytäen kaikki taudin merkit itsestään. Hän kertoi aikoneensa tappaa itsensä töölöläishotellin ylimmästä kerroksesta varaamassaan huoneessa, mutta jokin kuitenkin esti häntä riistämästä itseltään henkeä. 12 tunnin nukkumisen jälkeen Anderssonin harhakuvitelmat aidsiin sairastumisesta olivat kadonneet."

Tietyissä piireissä naureskellaan usein "vasemmistopsykooseille". Ei tartte ihmetellä miksi.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Myös sosialismin romahdus 1990-luvulla työllisti suuren määrän psykiatreja, jotka joutuivat kokoamaan entisten kommunistien ja sosialistien hajonnutta maailmankuvaa.

Koska olen eettinen, toivon tietysti pikaista paranemista ja kaikkea hyvää heille.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Claes Andersson varmaan arvasi Donald Trumpia arvosteltuaan, millaisen v******uvyöryn saisi trumpisteilta. Parkkinen, säälittävä trump-uskovainen käyttää tässä Anderssonin rehellisiä ja avoimia muistelmia hyväkseen häntä mollatakseen. Häpeän Parkkisen puolesta! Anderssonia voi arvostaa monipuolisena renessanssi-ihmisenä (kirjailija, psykiatri, jazz-pianisti, poliitikko), vaikka ei samaa puoluekantaa edustaisikaan.

Trumpin mielenterveydestä en osaa sanoa, mutta mieleen ei tule heti ketään, joka täyttäisi narsistin määritelmän paremmin kuin hän.

Hankamäki puolusti jokin aika sitten hienosti Ukrainaa ja vaati, ettei sitä jätettäisi yksin. Hänelle voi vielä tulla solidaarisuusristiriita Trumpin ja Ukrainan välille. Toivotaan, ettei Trump jätä Ukrainaa yksin.

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Lälläslää, enpäs häpeäkkään. Haluatko että otan tosissani koulutetun psykologin (joka ei tunnista edes luulosairautta ja sen takia melkein tappaa itsensä) diagnoosin henkilöstä, jota hän ei ole koskaan edes tavannut? Vastahan iltalehden etusivulla oli juttu jossa pyydettiin psykologeja lopettamaan kutsumasta Trumpia lääketieteellisin termein kun koko ammattikunnalta menee uskottavuus.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen Vastaus kommenttiin #30

En odottanutkaan, että osaisit hävetä. Siksi ilmoitinkin häpeäväni puolestasi. Yleensä ne, joilla olisi eniten hävettävää, eivät ymmärrä tehdä sitä.

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen Vastaus kommenttiin #32

No kiitos kun häpeät puolestani, itse en saisi mitään aikaiseksi jos pitäisi olla jatkuvasti häpeämässä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #30

Mielenkiintoinen kommentti. Eikö mielestäsi koulutetulla psykologilla (tai psykiatrilla, jota ilmeisesti tarkoitit koska Andersson on sellainen) voisi olla mielenterveysongelmia, siinä missä muillakin ihmisillä? Onko uskottavuus tiessään, jos on joskus kärsinyt mielenterveysongelmasta?

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen Vastaus kommenttiin #35

Omalta osaltani juu, vähän kuin putkimies ei tunnistaisi vuotavaa hanaa.
Ja kuten totesin, diagnoosi sellaisesta henkilöstä, jota ei ole koskaan tavannut ei lisää sitä uskottavuutta.

Käyttäjän HannuValjakka kuva
Hannu Valjakka Vastaus kommenttiin #30

Andersson ei ole psykologi,psykiatri kylläkin.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Suomalainen tautiluokitus ei per se tunne narsistista persoonallisuushäiriötä lainkaan, eikä määrittele sitä.

Käsite on kieltämättä ongelmalinen, koskapa se pohjautuu täysin psykoanalyyttisiin teorioihin, eikä taida olla mitenkää opertationalisoitavissa.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

"Suomalainen tautiluokitus ei per se tunne narsistista persoonallisuushäiriötä lainkaan, eikä määrittele sitä."

Tämän kirjoituksessani totesinkin.

Latinankielisen sanaparin "per sē" asemasta suosittelen kuitenkin saksankielisen sanonnan "an sich" käyttöä tai suomenkielisiä sanontoja "sinänsä; oman itsenään", sillä nykyään täytyy olla korrekti. Sinua tuhmaa!

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Olikohan kyseessä nk. freudilainen lipsahdus?

Päivän puujalka: Toivotan hyvää jatkoa, jos oma ei riitä.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki Vastaus kommenttiin #5

Nyt kyllä lipsuu kovin. "Per se" liittyy tosin asiaan sikäli, että narsismin tulkitaan heijastelevan anaalista luonnetta. Asialla on siis psykoanalyyttinen tuki, vaikka empiirinen vahvistus ja mitattavaksi operationaalistaminen ontuukin.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Osaatko sanoa, minkälaiset piirteet oletetun persoonallisuushäiriöisen psykopaatin käytöksessä korostuvat muistisairauden (asteikolla 1 - 30) loppuvaiheessa?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Psykopatia ei oikeastaan ole persoonallisuushäiriö. Sitä ei myöskään ole tautiluokituksessa.

Voidaan keskustella siitä, onko kyse sairaudesta ylipäätään.

Muistisairauksia on erilaisia.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #15

Ok. Nämä kolme turhaa kommenttia voisi poistaa.
(edit)

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #15

Pekka,

"Psykiatriassa narsistinen persoonallisuushäiriö on persoonallisuushäiriöihin kuuluva psyykkinen häiriö. Se hyväksyttiin psykiatriseen diagnostiseen DSM-järjestelmään vuonna 1980.[9] Kansainvälisestä tautiluokituksesta ICD-10:stä puuttuu tämä häiriö, ja se luokitellaan muuksi persoonallisuushäiriöksi[10]. Vuonna 2017 tulevaan ICD-11 luokitukseen Narsistinen persoonallisuushäiriö on kuitenkin tämän hetkisten tietojen mukaan tulossa.[11] Narsistinen häiriö ei ilmene älyllisinä tai suoritusongelmina eikä myöskään mielenterveysongelmina. Se ilmenee sosiaalisessa käyttäytymisessä, ja kun ihmiseltä puuttuvat tietyt hillitsevät mekanismit, esimerkiksi syyllisyyden- ja häpeäntunteet, hän voi suoriutua älyllisesti keskimääräistä paremmin. Hän ei kykene myöntämään epäonnistumista, mikä voi antaa harhaanjohtavasti kuvan vahvasta itsetunnosta."

https://fi.wikipedia.org/wiki/Narsismi

Käyttäjän HannuValjakka kuva
Hannu Valjakka Vastaus kommenttiin #15

Onko psykopaatti ennemminkin luonnetyyppi?

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #46

Kävinpä tuossa pikapikaa prykopaattitestissä ja testi totesi minun olevan psykopaatti, tosin suurin osa ihmisistä on vielä psykopaattisempia kuin minä. Edustan siis psykopaattisuudessa suurinpiirtein keskiarvoa ja olen siellä gaussin käyrän korkeimmalla kohdalla.

En kyllä luota tähän testiin, koska suurin osa kysymyksistä on sellaisia joihin en löytänyt hyvää vaihtoehtoa, vaan piti ruksata vähän kuin summanmutikassa.

Testi on tässä.

http://www.testimaa.com/result/5952797948248064?l=fi

------------------------------

Sitten Wikipedian määrittelyyn psykopatiasta.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Psykopatia

"
Cleckleyn luettelo psykopatian piirteistä:[17]

Pinnallinen viehätysvoima ja älykkyys
Harhaluulojen ja muiden irrationaalisten ajattelun merkkien puuttuminen
Hermostuneisuuden tai psykoneuroottisten oireiden puuttuminen
Epäluotettavuus
Valheellisuus ja epärehellisyys
Katumuksen ja häpeän puuttuminen
Epäsosiaalinen käyttäytyminen, joka on heikosti motivoitunutta
Huono arvostelukyky ja kyvyttömyys oppia kokemuksista
Patologinen itsekeskeisyys ja kyvyttömyys rakastaa
Yleinen tunneköyhyys
Oivalluskyvyn spesifi puute
Välinpitämättömyys interpersoonallisissa suhteissa
Outo ja luotaantyöntävä käyttäytyminen juopuneena ja joskus muulloinkin
Tekee harvoin itsemurhan
Sukupuolielämä on persoonatonta, triviaalia ja heikosti integroitunutta
Elämän suunnitelmattomuus
"
Minulla ei mielestäni ole mitään näitä ominaisuuksia luonnostaan, mutta olen huomannut että työelämästä selviäminen pakotti minut omaksumaan joitakin tässä listassa olevia piirteitä. En tietenkään oppinut niitä mitenkään täydellisesti, mutta juuri sen verran että selvisin.

Jotkut ihmiset kyllä mielestäni selviävät työelämästä ilman psykopaattisten ominaisuuksien kehittämistä, minä en. Heillä on kai sitten jotain sellaisia "hyviä" ominaisuuksia luonnostaan jotka tekevät itsekkyyden kertakaikkiaan tarpeettomaksi.

Useimmilla ihmisillä on kuitenkin psykopaatin ominaisuuksia ja ne ovat ovat käsittääkseni luonnollisia ominaisuuksia, heidän ei tarvitse niitä sen kummemmin kehitellä eikä harjoitella, eikä edes ajatella, ne vain olivat. Nämä ovat siis normaaleja ihmisiä, eikä mitään diagnosoitavia psykopaatteja, eikä edes mitenkään erityisen hankalia tapauksia :)

Tässä vielä toinen luettelo psykopaatin ominaisuuksista.

"
Haren 20-kohtainen piirreluettelo[18]

Lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima
Vahvalta vaikuttava omanarvontunto
Stimulaation tarve ja taipumus ikävystymiseen
Patologinen valehtelu
Petkuttaminen ja manipulointi
Katumuksen ja syyllisyydentunteen puuttuminen
Tunteiden pinnallisuus
Kovuus ja tunteettomuus, empatian puuttuminen
Loismainen elämäntyyli
Heikko käyttäytymisen kontrolli
Promiskuiteetti (sukupuolinen holtittomuus tai valikoimaton sukupuoliyhteys eri partnerien kanssa)
Varhaiset käyttäytymisongelmat
Realististen pitkän tähtäimen päämäärien puuttuminen
Impulsiivisuus
Vastuuttomuus
Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta ykäyttäytymisestä
Useita lyhytaikaisia avo- tai aviosuhteita
Nuorisorikollisuus
Ehdonalaisen vapauden peruutus
Monipuolinen rikollisuus
"

Minusta useimmat näistä ominaisuuksista, myös pienimuotoinen rikollisuus, ovat varsin yleisiä ja niihin pitää aina varautua ihmisten kanssa asioidessa. Kellä tahansa voi olla joku tai useampi näistä ominaisuuksista ja tämä psykopaatin ominaisuuksien lista on sellainen lista joka pitää aina pitää mielessä ihmisten kanssa asioidessa ja heitä arvioidessa.

Jos muistilista ei ole mielessä, sitä kutsutaan sinisilmäisyydeksi ja sinisilmäinen tulee helposti huijatuksi. Toki voi tulla huijatuksi silti, mutta pienemmällä todennäköisyydellä.

-----------------------

"To make America great again" on varmasti hyvä ja erinomainen vaalilause, eikä se tarkoita välttämättä sitä että se joka tätä vaalilauseenaan käyttää olisi itse psykopaatti, vaikka Trump todennäköisesti sellainen on, mutta se vetoaa mielestäni äänestäjäkunnan psykopaattisiin ominaisuuksiin.

Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä että mitä hittoa me amerikkalaiset välitämme Afrikan neekereistä tai jostain pirun balteista, mitä ne meille kuuluu? Mitä se meille kuuluu vaikka ilmastonmuutos johtaa siihen että tyynenmeren saaret hukkuu valtamereen, meillä on itsellä korkeat rantatörmät ja aina voi kiivetä vieläkin korkeammalle. Mitä se meille kuuluu vaikka Kim-Il-Jong orjuuttaa ja kurittaa korealaisia, hoitakoot itse sen häjyläisen pois päiviltä.

Ihminen joka ei piittaa muista kuin itsestään on kuitenkin psykopaatti ja poikkeaa luonteeltaan valtaosasta ihmiskuntaa, sillä kyllä ihmisen luonteeseen normaalisti kuuluu muista välittäminen, muuten nykyisen kaltainen yhteiskuntarakenne ei olisi mahdollinen.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Kiinnostava blogi. Kiitos siitä.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Nyt jätkät huolellisuutta! "Opertationalisoitavissa" (Roponen); "sinänsä, oman itsenään" (Hankamäki).

Muuten: jos tautiluokitus ei tunne narsismia, eikö kuka tahansa maallikko saa silloin viskellä määritelmää miten tahtoo? Minä ainakin aion olla narsisti peruskoulupohjalta, ja tuijottaa kuvajaistani ilta illan perään! Samaa tekee tiettävästi myös presidentti Trump.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Näinhän sitä juuri käytetään. Monet kuuluisat psykoanalyytikot tekivät aikoinaan melko pitkälle meneviä kaukodiagnooseja eri henkilöistä, esimerkiksi Erich Fromm Hitleristä. Näkisin Anderssonin lausunnon tuon perinteen jatkeena pikemminkin kuin psykiatrian harjoittamisena.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Miten lienee kansainvälisissä sotarikosoikeudenkäynneissä (kaukaa haettu esimerkki, myönnän): voidaanko niissä yhteyksissä tekijä todeta alentuneesti syyntakeiseksi tai jopa syyntakeettomaksi? Siis tyyliin "miljoona ihmistä hengiltä, ja tekijä psykiatrin kautta avohoitoon".

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #10

Kyllä. Harvemmin näin vain tapahtuu. Tavallaan tässä pelataan Trumpille "Vapaudu vankilasta" korttia kun laitetaan päätökset sairauden syyksi. En kuitenkaan usko, että Trump joutuisi oikeuden eteen.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Narsismista on tullut haukkumasana, kuten aikanaan kävi hysterialle - molemmathan ovat käsitteitä, jotka ovat määriteltävissä vain psykoanalyyttisen teorian pohjalta, jos tarkkoja ollaan.

Henkilökohtaisesti en käytä kyseistä diagnoosia lainkaan, juuri sen epämääräisyyden vuoksi.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Minusta se on käsitteenä inhimillisestä ilmiöstä todella mielenkiintoinen. Se auttaa ennakoimaan ihmisiä, joita se tarkimmin kuvaa ja toisaalta antaa välineet itsetutkiskeluun.

Mutta onko narsismin diagnoosista edes hyötyä? Noita luokituksia kun lukee edes pinnallisesti, niistä löytää hyvin helposti itsensä erilaisissa elämäntilanteissa ja aikaukausissa. Narsismin koen jostain syystä vastenmieliseksi. Siedän sitä itsessäni ja muissa huonosti, vaikka tiedän sen olevan aina läsnä.

Ja entäpä ihmiset, jotka ovat oikeasti erilaisia? Erityisiä? Etuoikeutettuja? Mitäs sitten kun todellisuus vastaa niitä isoja luuloja itsestä? Miten se ei muka myrkytä heitä?

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #19

"Ja entäpä ihmiset, jotka ovat oikeasti erilaisia? Erityisiä? Etuoikeutettuja? Mitäs sitten kun todellisuus vastaa niitä isoja luuloja itsestä? Miten se ei muka myrkytä heitä?"

Eivät ihmiset oikeasti ole niin erilaisia. Se on pelkkää kuvittelua.

Kansallismielisyys on myös yksi narsismin muoto.
Siinäkin kuvitellaan että juuri me olemme parempia.

Jos ollaan parempia, se pitää todistaa sillä että muut ovat huonompia.
Hitler keksi juutalaiset, mustalaiset ja slaavit huonimmiksi.

Maahanmuuttokriitikot ovat parempia siksi että ählyt on niin huonoja.
Narsistille on turha todistella etteivät ne toidet ole huonompia, koska se koskee suoraan omaan itsetuntoon.

Pitäähän se oma ego johonkin perustaa, jos ei muuhun niin sitten valheeseen.

America is great!!! America is best!! America first!!!

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #20

Ottaen huomioon sen, miltä todellisuus näyttää, väittäisin, että ilman minkäänlaisia todisteita sitä vastaan, kuvitelma on sinun.

Toisaalta se, että kuvittelee olevansa parempi kuin muut, saattaa johtaa siihen, että on parempi kuin muut.

Eivät maahanmuuttokriitikot ymmärtääkseni niinkään perustele omalla paremmuudellaan, vaan länsimaisuuden paremmuudella - että siinä olisi jotain niin erityistä ja merkittävää, että se menee pilalle joutuessaan tekemisiin huonomman kanssa. Heidän vastustajansa taas saattavat ajatella sen olevan niin erityistä ja pysyvää, ettei sitä huonompi kulttuuri pysty pilaamaan. Kummatkin ovat tietyllä tavalla ja tietyissä pisteissä harhaisia.

He ovat molemmat samaa mieltä siitä, että länsimaisuus on erityistä ja upeaa, joten he eivät kykene suhtautumaan ulkopuolisiin muina kuin harmittomina lemmikkeinä tai vaarallisina petoina.

Entäpä tulijat? Miten he näkevät vastaanottajansa? Ovatko he vähemmän narsisteja?

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #21

"Entäpä tulijat? Miten he näkevät vastaanottajansa? Ovatko he vähemmän narsisteja?"

Tulijoissa on yhtä paljon taipumusta narsismiin kuin aboriginaaleissa. Se miten narsismi toteutuu riippuu ulkoisista tekijöistä, kuten siitä miten he kokevat sen miten heihin suhtaudutaan.

Oma vanha kulttuuri on tulijoille tietenkin aluksi itsetunnon perusta mutta se korvautuu vähitellen uudella kulttuurilla, ellei sitä vanhaa kulttuuria kovasti vähätellä ja halveksitä, niin että se synnyttää uhmaa ja vastarintaa tulijoissa.

Mutta kuten olen sanonut, kulttuuri maahantulijoilla on jo pitkälti sama kun meillä, se on pizzeriat, hampurilaisravintolat, vaatteet enimmäkseen, kännykät, tietokoneet, internetin käyttö. Kulutustarvikkeet, viihde, kodin elektroniikka, kodinkoneet jne. Lähes kaikki on siis yhteistä kulttuuriperintöä. Vastakohtaisuuksia ja eroja tietenkin löytyy jos niitä suurennuslasien kanssa etsitään ja oikein pengotaan.

Tulijat eivät tietenkään hallitse meidän kalevalaista perintöä, Aleksis kiveä tai Ruuneberia, mutta vain hyvin harvat suomalaisetkin nämä asiat hallitsevat ja tulevat silti toimeen Suomessa.

Luulisin että ulkomaalainenkin pärjää ilman kalevalan, Ruunebergin ja Aleksis Kiven syvällisempää tuntemista. Jari Sillanpäähän tai Juice Leskiseen tutustuminen olisi toki tärkeää, mutta se ei liene kovin vaikeaa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #34

Sillanpäähän, siis Jariin, tutustuminen tuottaa kyllä itselleni vaikeuksia.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #36

"Sillanpäähän, siis Jariin, tutustuminen tuottaa kyllä itselleni vaikeuksia."

Niin minullekin,
mutta Jariin tutustumisesta olisi minulle ja sinullekin hyötyä,
suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen suhteen,
jos sellaista sopeutumista haluaisimme.

Minä en ole kovin sopeutunut siihen,
siis aauomalaiseen kulttuuriin.
enkä niin kovasti välitä ollakaan.
En välitä Ruunebergistä, Kivestä tai kalevalasta,
Enkä edes Suomi rokista, enkä popista.
Waltari (se Mika) on hyvä, mutta hän olikin eurooppalaisuuden soihdunkantaja.

Minulle riittää kun saan Suomesta eläkettä. :)

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #34

Hiiri alkaa olla rikki ja tekee tuplaklikkejä.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #34

Käsityksesi narsismista on kummallinen. Jos ihminen ajattelee olevansa kaiken keskipiste ja muut ihmiset ympärillä pelkkiä statisteja, jotka ovat olemassa vain hänen tarpeidensa täyttämistä varten, ihan takuuvarmasti hän pettyy karvaasti jos häneen suhtaudutaan jotenkin toisin ja toki hän luonnollisesti myös syyttää kelvottomia koiria siitä. Mutta jos statistit hyväksyvät osansa, heistä tulee osa narsistin tarinaa. Eli jos he ovat pahoillaan ja pyytelevät anteeksi, homma bueno, kunhan ymmärtävät paikkansa.

Hauskinta on se, miten narsisti aina löytää statistinsa. Palvojansa. Alistujan, joka lähtee mukaan "suureen seikkailuun".

Kuluttajuutta en pitäisi mitenkään perustavanlaatuisena kulttuurisena piirteenä. Ennemminkin jopa antikulttuurina, joka on tänään tässä ja huomenna ohi.

Toki se muokkaa meitä, sitä en kiellä. Tekee meistä narsistisempia. Paikkaamme substanssin puutetta materialismilla. Katselemme maailmaa peilin kautta - sitä, miltä näytämme siinä.

Käyttäjän Juha-PekkaVaarala kuva
Juha-Pekka Vaarala

Se nyt on yhdentekevää, onko Trump narsisti vai ei. Jos kikkare polulla näyttää paskalta, haisee paskalta ja maistuu paskalta niin paskaahan se on, Kellyanne Conway voi vahvistaa: https://www.youtube.com/watch?v=o_zZY7lgfzo. Silti miljoonat kärpäset tykkää siitä. Kuitenkin ajan myötä siitä kasvaa jotain kaunista.

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Ei mainita ehkä enää muslimeista.Trump ja Giuliani molemmat kertoivat julkisesti,että Syyriasta otetaan vain kristittyjä.Taisi olla sunnuntai,kun Ylen uutisissa oli pätkä Trumpin haastattelusta.Tarkistetaan, kun on aikaa.

Risto Pihlajaniemi

Puoli vuotta sitten olisin niellyt blogisi mukisematta. Maailma on muuttunut siten, että arvioin mielestäni lyhyesti ja ytimekkäästi mm. ammattietiikkaa painottavien asenteiden "liikahtaneen kohti hyväuskoisuuden maisemaa".

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas

Blogisti lähtee hauskasti samalle tielle kuin hänen inhoamansa "social justice warriorit" yms. suvakit. Samaa mieltä olen toki siitä, että nämä ääriliberaalit iskevät kirveensä kiveen sortuessaan arvorelativismiin. Eli kun mikä tahansa on syrjintää tai vihapuhetta, sitä ei enää ole lopulta mikään. Nyt tässä kirjoituksessa tätä samaa periaatetta sovelletaan narsismiin. Kun mikä tahansa on narsismia, sitä ei ole mikään. Näin Trumpiin kohdistuneet syytökset narsismista voidaan vetää pytystä alas. Miten herttaista, että tässä kohtaa äärimmäisimpien "hyvien ihmisten" metodit kelpaavat Hankamäelle paremmin kuin hyvin!

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Nyt tässä kirjoituksessa tätä samaa periaatetta sovelletaan narsismiin. Kun mikä tahansa on narsismia, sitä ei ole mikään. Näin Trumpiin kohdistuneet syytökset narsismista voidaan vetää pytystä alas. "

Ei tämä luonnehdinta nyt oikein sovellu minun ajatusmaailmaani.

Vaikka pahuus kuuluu ihmisluonteeseen ja jokiainen meistä on vähän paha, kukin vähän omalla tavallaan paha, niin jotkut ovat silti pahempia kuin toiset. Kun pahimmat roistot otetaan kiinni ja pannaan linnaan, niin ei se tarkoita sitä että vähemmän pahat pitäisi samalla tavalla tuomita.

Sama koskee sairastumista. Lähes kaikilla on jonkinlainen tauti, tai vaivoja, mutta jotkut on enemmän sairaita. Toisten ihmisten taudit vaativat enemmän hoitoa, ja jotkut johtavat työkyvyttömyyteen, mutta se ei tarkoita sitä että kaikki sairaat pitäisi laittaa sairaalaan tai eläkkeelle.

Toiset on enemmän narsistisia kuin toiset ja jos narsismi on liian paha, kuten Trumpilla, sellaista narsistia pitäisi estää hakeutumasta tärkeisiin yhteiskunnallisiin asemiin, koska hän on vaarallinen.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Demokratiassa äänestäjät päättävät. Trumpin ominaisuudet olivat hyvin tiedossa ennen vaaleja.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #25

Jos äänestäjät haluavat narsistin niin heidän pitää toki saada sellainen.
Jos kansa haluaa kohdella ulkomaalaisia ihmisiä epätasa-arvoisesti, niin heidän pitää valita sellainen johtaja joka toteuttaa heidän toiveensa.

Jos ihmiset joutuvat tästä väärästä politiikasta kärsimään, niin omapa on syynsä.

Silti minun käy amerikkalaisia sääliksi,
koska hekin ovat pääosin hyviä ihmisiä,
vähän vain pösilöitä ja harhaan johdettuja.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #37

Minun ei käy sääliksi amerikkalaisia. Pommittaneet liikaa muita ihmisiä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #48

"Minun ei käy sääliksi amerikkalaisia. Pommittaneet liikaa muita ihmisiä."

Ei ne tavalliset jenkit mitään pommita, eivätkä edes päätä niistä pommituksista.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #49

Kyllä siellä tavallinen jenkki tiputtaa pommia toisten ihmisten niskaan ja loput tippa linssissä hurraa sotasankareille. Toki herrat antaa komennot mutta niinhän aina.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Ossi,

ei nyt sentään mitä tahansa:

Sam Vaknin, Ph.D. : Ilkeä itserakkaus - Narsismin kuva :

http://www.healingeagle.net/Fin/Vaknin/Vaknin.html

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Hyvä kirjoitus! Andersson on rikkonut sääntöjä diagnosoimalla henkilöä ilman hänen hoitamista. Lisää tämän päivän Iltalehdessä: http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/20170201220006330...

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Onko Andersson siis kirjoittanut jonkun diagnoosin Trumpista? Trump voisi hakea sillä vaikka sairauslomaa?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Melkoiset vaihtoehdot. Valitse nyt sitten näistä itsellesi johtaja. Joko rasistinen pelle tai itse piru. Katso > Netflix: Bill Burr - "Walk your way out". Pätkä kuvattu hieman ennen usan pressanvaaleja. Mitäs läksitte, niin sitäpä sitten saitte. Onneksi suomessa kaikki käy, mutta ei aivan kuin kello ;D

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Ei meidän suomalaisten tarvitse lähteä merta edemmäksi kalaan.

Urho Kekkonen toimi kansan valitsemana tasavallan presidenttinämme 25 vuotta ja käytti diktatorisesti valtaa narsistisen egonsa pönkittämiseksi.

Alkupalana totuuden ääreen voi lukaista vaikka Jukka Seppisen kirjoittaman poliittisen elämäkerran : Urho Kekkonen - Suomen johtaja ( Gummerus 2004).

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Kuten eräs psykiatri taannoin tokaisi, Suomessa narsistilla tarkoitetaan yleensä eksää.

Trumpin suhteen on maallikollekin vaikea olla tulematta mieleen jonkin sortin psyykkinen patologia, kutsuttiin sitä sitten millä tahansa nimellä. On hyvin poikkeuksellista, että poliitikko vitsailee vammaisten kustannuksella tai kääntää syytökset voimakkaiksi hyökkäyksiksi ihmisten henkilökohtaisia piirteitä kohtaan. Kun tähän vielä yhdistetään henkilökultin rakentaminen ("Trump Tower ja Trump sitä ja tätä") ja jatkuva valehtelu ja vääristely, puhutaan aika silmiinpistävästä piirteestä. Ei ole aivan normaalia, että presidentti kiinnittää valtavasti huomiota siihen, paljonko virkaanastujaisissa oli väkeä ja ryhtyy sen vuoksi rajoittamaan puisto-osaston julkaisunvapautta. Jotain on pahasti vialla ja sille tarvitaan hyvä termi.

Onko narsismi sitten ylipäätään mielekäs käsite, on oma aiheensa. Narsismi toki sinällään on psykoanalyysin piirissä merkittävä käsite, mutta on varhaisempaa alkuperää ja on otettu myös muihin psykologian oppisuuntiin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut