Jukka Hankamäki Osaa ja uskaltaa.

Miksi erosin Setasta?

Rakas päiväkirja, avaudun sinulle luottamuksellisesti ja tunnustuksellisesti, sillä tätä kirjoitustani tuskin lukee kukaan muu.

Erosin tänään Seksuaalinen Tasavertaisuus Seta ry:stä. Syynä on Setan pitkään jatkama politikointi, jolla se on keskittynyt pääasiassa muiden ryhmien kuin homojen ja lesbojen toimintaan ja etujen edistämiseen.

Esimerkkinä yhdistyksen ajautumisesta harhapoluille on tapa, jolla Seta alkoi jo viime vuonna vaatia, että ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille taataan turvallinen oleskelu Suomessa sekä asiallinen ja kunnioittava viranomaiskäsittely”. Seta antoi tuolloin kaikkien jäsentensä nimissä mahtipontisen ukaasin, että ”turvapaikanhakijat tulee sijoittaa heidän halutessaan suurempiin kaupunkeihin tai pääkaupunkiseudulle, joissa heillä on mahdollisuus laajempaan vertaistukeen ja palveluihin”.

En ole samaa mieltä, ja kirjoitin aiheesta kriittisesti tässä.

Itse olen huolissani niiden suomalaisten homojen ja lesbojen asemasta, joiden pakolaisuus ”suurempiin kaupunkeihin” estyy, koska ulkomailta tulvivat maahanmuuttajat valloittavat suomalaisten ihmisten asuinsijat juuri niissä suurimmissa kaupungeissa, jotka näyttävät olevan kaikkien ihmisten unelmien kohteina.

Vaikka pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden joukossa on myös muutamia seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, pelkän seksuaalivähemmistöön kuulumisen ei pidä muodostaa tulijoiden asemaa arvioitaessa sellaista seikkaa, joka voitaisiin asettaa tärkeysjärjestyksessä suomalaisten ihmisten tai Setan suomalaisen jäsenkunnan etujen edelle ja jota voitaisiin käyttää perusteluna oleskeluluvan tai kansalaisuuden myöntämiselle.

Sillä tavalla toimittaessa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sijoittamista Suomeen oikeutettaisiin seksipakolaisuudella, ja samalla vaikeutettaisiin suomalaisten ihmisten asemaa omassa maassamme. Muualta tuleville annettavat edut ovat pois kaikilta suomalaisilta ihmisiltä: meidän verovaroistamme, järjestöjen saamista yhteiskunnan tuista ja kunnallisesta sekä valtiollisesta sosiaaliturvastamme.

Minulle ensisijainen ja ainoa virallinen lippu on Suomen valtion lippu, ja sateenkaarilippu on vain toissijainen järjestölippu kaikkien muiden mainosviirien tavoin. Mikäli Seta olisi omaksumassaan periaatteessa johdonmukainen, sen tulisi kannustaa myös Venäjän kaikkia noin viittä miljoonaa homoa muuttamaan Suomeen, sillä he elävät ainakin periaatteessa ”turvattomassa maassa”! Näin Seta on käytännössä tehnyt. On kuitenkin mahdottomuus, että mitään järjestönäkökulmaa asetettaisiin valtiollisten etujen edelle politiikassa. Muutoin kyse on anarkismista tai sellaisesta irrationaalisesta hölynpölystä, jota myös kirkko edustaa lähimmäisen syrjinnässään ja kauimmaisen rakkaudessaan.


Viimeinen pisara

Viime kesänä muutamat Setan aktivistit tekivät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tarkoitetusta Helsingin Pride-tapahtumasta maahanmuuttoa vauhdittavan propagandatilaisuuden mäikkäämällä mikrofoneihin, että ”suvaitsevuus ei voi olla valikoivaa”. Tästä kirjoituksesta voitte lukea perusteluni sille, miksi suvaitsevuus on väistämättä valikoivaa (vai pitäisikö kaikki huonotkin asiat ja ilmiöt hyväksyä siksi, että emme muka osaa tehdä moraalifilosofista eroa hyvän ja huonon, hyödyllisen ja haitallisen, oikeutetun ja epäoikeutetun välillä?).

Viimeinen pisara oli se, kun Setan aktivistit valitsivat 30.11.2016 Helsingin Seudun Setan puheenjohtajaksi tunisialaisen ”ihmisoikeusaktivistin” Hassen Hninin, joka saapui Suomeen pakolaisena vuonna 2013 ja on siitä asti ”vetänyt HeSetan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille suunnattua Together-vertaistoimintaa”. QX-lehti kertoo, että hänen tavoitteenaan on muun muassa ”lisätä vaikuttamistyötä lhbtiq-turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi”.

On väärin, että pakolaiset ja turvapaikanhakijat valloittavat suomalaisen seksuaalivähemmistöjärjestön ja käyttävät sitä omien maahanmuuttostrategisten tarkoitusperiensä edistämiseen. Valinta ilmeisesti kannatti, sillä Raha-automaattiyhdistys RAY palkitsi HeSetan kahden viikon kuluttua poikkeuksellisella 80 000 euron avustuksella.

Kun myös valtakunnallisen Setan puheenjohtajaksi valittiin tänä syksynä ”ihmisoikeusaktivisti”, joka luonnehtii itseään ”sukupuolettomaksi”, joudun toteamaan, ettei minulla ole Setan eikä siellä toimivien kanssa enää mitään yhteistä. Totuus on, että kaksiarvoinen sukupuoliero on biologinen, geenien, kromosomien ja hormonien tasolla vaikuttava tosiasia sekä fenotyyppisellä ilmiötasolla merkityksellinen fakta, eikä sitä voi kosmeettisin toimin muuttaa vastaamaan mielikuvallista sukupuolta, niin kuin yritetään kääntää Jenisein kulkusuuntaa. Poikkeukset tästä perussäännöstä ovat yleensä lääketieteellisesti määriteltävissä.

Queer-teoreetikoiden ja transihmisten mielestä ei ole enää homoseksuaalisuutta eikä heteroseksuaalisuuttakaan, koska ne edellyttäisivät tietyn sukupuolen, johon seksuaaliset intentiot voivat viitata. Näin ollen heidän mielestään ei ole homoja eikä lesbojakaan, mikä on vastoin empiirisiä tutkimustuloksia. Sukupuolen vaihtaminen (tai ”korjaaminen”) näyttää olevan transihmisille kuitenkin tärkeää, mikä paljastaa, että kaksiarvoisella sukupuolierolla on merkitystä myös heille itselleen.

Koska Setan politikointi nojaa järjenvastaiseen jälkistrukturalistiseen ja postmodernistiseen teoriointiin, myös yhdistyksen käytännön toiminta on osoittautunut mädäksi. Jo HeSetan edellisen hallituksen kokoonpano oli täysin vääristynyt jäsenistön määrällisiin edustussuhteisiin verrattuna. Hallituksen seitsemästä jäsenestä kuusi oli naisia ja vain yksi mies, ja hänkin maahanmuuttajataustainen. Ainoastaan kaksi varajäsentä olivat suomalaisia miehiä. Nykyisen hallituksen yhteensä yhdeksästä jäsenestä ja varajäsenestä vain kaksi on miehiä. Tämä antaa huonon kuvan Setasta sukupuolten tasa-arvoa edustamaan ilmoittautuneena järjestönä.

Myös valtakunnallisen Setan pääsihteeriksi valittiin äskettäin nainen, joka on aiemmin toiminut ”neuvonantajana Strasbourgissa Euroopan neuvoston seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin yksikössä” (aika orwellilainen nimihirviö). Tällä tavalla järjestö kytketään internatsismin ideologiaan eli kansainvälisyyteen pakottamiseen ja EU-kritiikittömyyteen.

Setan pääsihteerin tehtävässä aiemmin toiminut nainen puolestaan palkittiin nimityksellä ylitarkastajaksi tunnetusti puolueelliseen valtiolliseen ”yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon”. Tasa-arvolla ratsastaminen näyttää tuottavan virkoja etupäässä naisille ja feministeille, aivan niin kuin hallintotieteiden tohtori Pasi Malmi osoitti kriittisessä tasa-arvoväitöskirjassaan Discrimination Against Men.

 

Internatsismi on osa feminismin ideologiaa

Korostan, että eroamiseni Setasta ei ole suunnattu ketään yksilöä eikä mitään ihmisryhmää vastaan. Yleensäkin vaadin, että makrotason valtionpoliittiset linjaukset tehdään kansallisina arvovalintoina, eikä niitä johdeltaisi henkilökohtaisten intressien tai mikrotason tuntemusten pohjalta vetoamalla esimerkiksi siihen, että ”monilla suomalaisilla on maahanmuuttajakavereita”. Itse asiassa heidän etunsa vaatisi haittamaahanmuuton rajoittamista eikä lisäämistä, sillä ensimmäinen liikaväestöstä kärsivä ihminen on maassamme jo oleva maahanmuuttaja. Seuraava on joku johonkin muuhun vähemmistöön kuuluva, kun niin sanottu rasismi lähtee lentoon rajojen avaamisen takia.

Nykyisin Seta pyrkii valtavirtaistamaan politiikkaansa edistämällä poliittisen vihervasemmiston tavoitetta haalia maahamme mahdollisimman paljon haittamaahanmuuttoa. Globaalia pakolais- ja ihmisoikeusongelmaa tämä politikointi ei ratkaise, mutta se huonontaa asioiden tilaa omassa maassamme.

Myös muilla foorumeilla internatsit ovat saaneet liiaksi valtaa. Akateemisen oppiaineeni teoreettisen filosofian professoriksi valittiin hiljattain ulkomaalaistaustainen kuten myös toisen väittelyoppiaineeni, sosiaalipsykologian, professoriksi. Nyt myös Setan puheenjohtajuus on maahanmuuttajan käsissä, ja hallitus vaihtoi työkielekseen englannin, jotta se voisi ummistaa korvansa suomenkielisten vastalauseilta. Ulkomaalaisten suosiminen ja suomalaisten syrjiminen on mennyt todellakin aivan liian pitkälle. 

Hain huvin ja harrastuksen vuoksi Suomen Akatemian kulttuurien ja yhteiskunnan tutkimuksen yksiköstä tiedeasiantuntijan virkaa, mutta tehtävään nimitettiin kaikkien varmaankin hyvin tuntema ja merkittävä tieteenharjoittaja nimeltä Päivi Pihlaja, jolta ainakin minun nähdäkseni puuttuvat sekä tutkimukselliset näytöt että olennaiset julkaisuansiot ja jonka keskeinen meriitti on toiminta todellisessa kansainvaellusten helvetissä: monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyskasvatusta propagoivassa CIMO:ssa eli Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksessa!

Mitä tämä nimityspolitiikka on? Se on likaista valtapolitikointia, jossa feministien korkokengällä polkien virkoihin juntataan puolueohjelmia toteuttavia Matsurian kandidaatteja. Internatsistisessa aivopesussa pyykättyinä he päättävät sitten siitä, keiltä ulkomaalaisilta puoluetovereilta tilataan puolueelliset lausunnot myös tutkimusrahoituspäätösten verukkeiksi. Tuloksena syntyy muun muassa tällaista ja tällaista jälkeä (kannattaa lukea), minkä vuoksi yliopistoissa tehtävä yhteiskuntatiede on yhteiskuntaa, kanssaihmisiä ja ansioituneempia kollegoja kohtaan harjoitettavaa rikollisuutta: valheellisuuden ja petosten läpäisemää gulagia.

 

Setan valheellisuudesta

Erosin Setasta, koska en voi katsella läpi sormien sitä puolueellisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta, jota Seta harjoittaa homojen nimissä. Organisaation hallinto ei lainkaan edusta jäsenistön sosiaalista rakentumista eikä eri ryhmien voimasuhteita järjestön sisällä. Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa Seta oli homojen ja lesbojen kotoinen järjestö, joka edisti kaikkea mukavaa. Nykyisin se on maahanmuuttoa agitoiva ämmävirasto, jonka järjestöjyrät ovat itseään yleisiksi ihmisoikeusaktivisteiksi tai monikulttuurisuuden ideologian kannattajiksi luonnehtivia telaketjufeministejä ja transgenderistejä.

Setan agenda täyttyy nykyään pelkästä transasiasta ja äitiyslaista. Translakia lobattaessa ei kysytä, millä tavoin tiettyjen ihmisten halu vaihtaa (tai kuten he itse sanovat ”korjata”) sukupuoltaan voi johtua itsetunto-ongelmista, toisin sanoen siitä, että ihminen ei hyväksy omaa biologista sukupuoltaan ja siksi kokee sen olevan ristiriidassa mielikuvallisen sukupuolensa kanssa. Sukupuolen korjauksista on saatu huonoja kokemuksia, ja monet ovat katuneet päätöksiään aikuisiksi vartuttuaan ja itsetunnon kohennuttua.

Äitiyslakia ajettaessa taas ei pohdita, mitä biologisten jälkeläisyyssuhteiden katkaiseminen merkitsee lasten isäsuhteen, isien lapsisuhteen ja lasten itsensä kannalta. Nähdäkseni lapsella pitää olla oikeus kumpaankin biologiseen ja eri sukupuolta olevaan vanhempaansa. Siksi vastustin jo adoptiolakia ja hedelmöityshoitolakia, joiden myötä naisparien ja niin sanottujen ”itsellisten naisten” mahdollisuutta riistää lapset biologisilta isiltään tehtiin helpommaksi (kannanottoni adoptiolaista tässä ja hedelmöityshoitolaista tässä). 

Äitiyslaki on lesboväen lobbaama ehdotus, jolla miesten kulkusia poljetaan 2–0, eivätkä lapset saa asiasta äänestää. Pahinta on, että kaikenlaiset muka-asiantuntijat ja naisten valloittamat lastensuojelujärjestöt ovat menneet tuohon vouhotukseen mukaan pelkästään sukupuolen sisäisen solidaarisuutensa osoitukseksi ja vastoin tieteellisiä vastaväitteitä, joista näyttöä löytyy varsin paljon.

Sateenkaarilippu on nykyisin punavihreä, paitsi että punavihreän kuplan pinnalla väreilee sateenkaaren värejä, jotka pian tapahtuva poksahdus todennäköisesti haihduttaa. Mikäli haluaa ymmärtää jotain Setan nykyisestä toiminnasta, kannattaa lukea seuraavat kirjoitukseni.

Miten Seta vaikeuttaa suomalaisten homojen ja lesbojen asemaa?

Sateenkaarilippu on punavihreä

Puolueelliset vapautuspäivät

Seuraavassa tekstissä puolestaan kerrotaan, miten mikrotaso ja makrotaso on sekoitettu valtiollisessa ja järjestöpoliittisessa maahanmuuttokeskustelussa ja miksi maahanmuuttopolitiikkaa ei pidä tehdä henkilökohtaisten tuntemusten pohjalta.

Maahanmuuttopolitiikan emämunaus

Seuraavasta taas löytyy tietoa siitä, miksi seksuaalivähemmistöliikkeen suosima kompensoivan suvaitsevuuden periaate on epäjohdonmukainen tendenssi; katso erityisesti lukua

Monikulttuurisuuden käytännöt ja kompensoivan suvaitsevuuden ongelma.

Tässä argumentoin, miten epäjohdonmukaista suvaitsevaisuuden ideologia on ja mistä syistä:

Suvaitsemattomuus takaa laadun.

Siitä, kuinka poliittinen vasemmisto käyttää suomalaisia homoja ihmiskilpenä edistääkseen maahanmuuttoa, saa tietoa tästä:

Homoseksuaalisuus ja maahanmuutto.

Muutamista mikrotason kurjista havainnoista kerron tässä:

”Pensselisetä, me emme petä” – Maahanmuutto-ongelma homoyhteisössä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

23Suosittele

23 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (28 kommenttia)

Niko Sillanpää

Näin. Intersektionaalinen feminismi vähemmän yllättävästi sitten korruptoi myös Setan ajatuspaskottuaan jo edeltävästi useisiin muihin kansalaisjärjestöihin, valtionhallintoon ja etujärjestöihin, kuten taannoin esimerkiksi SYL, joka julistautui (gender-)feministiseksi.

Puhumattakaan puolueista, taannoin jopa sdp muutti talouspoliittisen doktriininsa -- siis olemassaolonsa ehdottoman ytimen -- feministiseksi talouspolitiikaksi ("feministisen talouden ymmärryksen kaiken politiikkansa lähtökohdaksi").

Tämän kehityksen tulokset näkyvät mm. tässä:

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005013957.html

Eli julkisista sairaanhoitovaroista pitää alkaa kustantaa henkilökohtaisen(!) uhkasakon vauhdittamana ei sairauden hoitoa tai ennaltaehkäisyä, vaan sosiaalista mukavuutta lisääntymisteknologian muodossa. Millä perusteella sairaanhoitopiirit sitten kieltäytyisivät esimerkiksi kosmeettisesta plastiikkakirurgiasta?

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola

Niko. Oliko tämä linkkaamasi uutinen ennen vai jälkeen ylilääkäreiden "kannanottoa"? Muistaakseni joku sellainen oli ihan äskettäin, jossa uutisoitiin, että lääkärit eivät halua tehdä sosiaalisia "hoitoja", vaan hoitaa lääketieteellisiä ongelmia? Ja olivat tehneet yhteisen päätöksen uhmata sakkoja. Muistanko oikein? En vaan enää löydä sitä mistään. Totta totisesti, se että nainen ei saa lasta ilman miestä, ei ole mikään sairaus. Ovatko lääkärit nyt viimeinen linnake tässä propagandassa?

Pitäkää puolenne. Kai teillä nyt varaa on sakkoja kollektiivisesti maksaa. Eiköhän ne eurot kassaan kilahda tämän yksityistämisen seurauksena yllin kyllin.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Mainio uussana: "internatsismi". Suosittelen myös: "pedagoginen journalismi" ja "hihamerkkijournalismi" :))

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola

"Pedagoginen journalismi" on jotenkin siistimmän kuuloinen ja poliittisesti korrektimpi nimi asialle, mutta "internatsismi" on kyllä tarkempi ilmaisu.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Napakkaa ja hyvin perusteltua tykitystä Hankamäeltä.

Vain siinä vähän särähti kun blogisti otti kantaa joidenkin tyyppien tekemiin järjestövalloituksiin. Yhdistykset ja muut järjestöt ovat yleensä olemassa jonkun asian ajamista varten ja elimet valitaan yleensä demokraattisessa järjestyksessä. Jos johtoon siis valitaan tunareita, jotka eivät osaa mitään, kykene mihinkään ja pätevyyskin on vähän mitä sattuu, kyse on jäsenistön enemmistön halusta saada johtoon tällaisia henkilöitä. Yhdistys, jonka johdossa on tunareita, edustaa siis jäsenistönsä tahtoa, ja tunarit ovat yleensä jäsenistön parhaimmistoa. Mitä tämä siis kertoo jäsenistä? Hyvää tällaisissa järjestöissä on se, että niistä pääsee yleensä eroon nopeasti ja vaivattomasti.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Kysyn vaan blogistilta, odottaako hän tämän blogikirjoituksen ja Setasta eroamisensa lisäävän homojen ja lesbojen etujen edistämistä Suomessa ?

Olli Nurmi

Vaikka kritiikkisi setaa ja sen toimintaa kohtaan on suhteellisen asiallista ja merkkillepanemisen arvoista, täytyy kuitenkin sanoa, että käsityksesi ihmisen sukupuolisuudesta on kovin keskiaikainen.

Et voi kertakaikkiaan naamioida propagandaasi "biologisesta sukupuolimäärityksestä" kritiikiksi setaa kohtaan. Ei ole millään muotoa yksinkertaista sukupuolen kahtiajaottelua. Biologia ei tue tätä ajatusta. Ainoa biologinen tosiasia on se, että yksilöllä voi olla joko uroksen tai naaraan sukuelimet / solut (lisäksi välimuototapaukset) joiden avulla yksilöt lisääntyvät. Todellisuudessa sukupuoli on monimutkainen käsite ja määräytyy monen eri tekijän summana. Sukuelimiin tuijottelu on vain sokeaa.

Arto Jääskeläinen

Jaaha, tulihan se vihervasuri-ideologinen sukupuolen määrittelykin sieltä kommentteihin.
Ja sitten otetaan varmuuden vuoksi vielä leimakirves esille ja solvataan vaikkapa "keskiaikaiseksi käsitykseksi".

Olli Nurmi

No minkä muunlainen käsitys on se, jota ei mikään tiede tue? Käsityks joka elää ihmisissä vahvana varsinaisena harhakäsityksenä koska omaa ajattelua ei tahdota tai pystytä kyseenalaistamaan.

Jaottelu miehiin ja naisiin ei ole mikään universumin laajuinen ikuisesti pysyvä entiteetti. Sukupuolet ja niihin assosioidut roolit ovat täysin sosiaalisia konstruktioita ja niille ei ole minkäänlaisia perusteita. Täysin sukupuolielimiin perustuva sukupuolen assignointi sivuuttaa täysin sukupuolen sosiaalisen ja neurologisen puolen. Tosiasiassa nykyisin vallalla oleva binäärinen sukupuolen jaottelu miehiin ja naisiin periytyy vain harhaisesta käsityksestä, että yksilön sukupuoli on täysin sidoksissa tämän genitaaleihin.

Sukupuolen liittäminen täysin sukupuolikromosomeihin on todellisuuden vääristämistä. On olemassa paljon yksilöitä, jotka eivät noudata tätä paradigmaa. On olemassa miehiä, naisia ja muiden sukupuolien edustajia, joilla on erilaisia sukupuolielimiä, tai joiden sukupuolielimet eivät ole selkeästi kumpaakaan. On olemassa myös ihmisiä, joiden karotyypit poikkeavat merkittävästi valtaväestöstä (mm. XXY, XXX, XYY, X jne.) tai kimerisminä tunnettua ilmiötä, jossa yksilöllä on kahta tai useampaa kantasolukantaa. On myös olemassa ihmisiä, joiden sekundääriset sukupuoliominaisuudet voivat vaihdella laajasti.

Kaikki listaamani asiat ovat täysin normaaleja ihmiskehon varitaatioita. On marginalisoivaa ja transfobista väittää, että sukupuoli määräytyisi näiden ominaisuuksien perusteella pelkästään.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #23

Olli Nurmi kirjoitti 26.12.2016 22:11: ”On olemassa miehiä, naisia ja muiden sukupuolien edustajia…”

Olli, kerropa muutama esimerkki siitä millä nimellä kutsutaan sellaisia ihmisiä, jotka edustavat tarkoittamiasi muiden sukupuolten edustajia (jotka eivät ole miehiä eikä naisia).

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Todellisuudessa sukupuoli on monimutkainen käsite ja määräytyy monen eri tekijän summana"

Niin, mitä muita sukupuolia on kuin mies ja nainen?

Olli Nurmi

Koska väännät selkeästi olkiukkoa asiasta, josta et ymmärrä mitään, vastaan sinulle lyhyesti, että lisääntymiseen tarvitaan uros ja naaras joiden sukupuolielimet ovat laajalti seksuaalisesti yhteensopivat. Kuitenkin se mitä oletuksia tai määritelmiä näiden ominaisuuksien perusteella tehdään on turhaa ja tarpeetonta.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #24

Noin minäkin sanoisin jos pitäisi olematonta määritellä.

Arto Jääskeläinen

Kiitettävä teksti loogisuudeltaan ja analyyttisyydeltään.
Kävin läpi linkit, niissä on paljon mielenkiintoisia asioita, esimerkiksi mitä tutkitaan ja miksi.

Lukemani vahvistaa aiemman kuvani vihervasemmistolaisen/feministisen jyrän alla elämisestä yllättävän monessakin asiassa. Oma kuvani oli syntynyt täysin riippumattomasti, omien selvitysteni ja asioiden taustojen tutkimisen perusteella.

anita frisk

Arvoisa blogisti, turha ottaa pultteja mokomasta. Se nyt vaan on niin paljon fiinimpää olla ulkkishomo. Muistan hesarin ehdottomasti syväluotaavan säälikirjoituksen kahdesta siperialaisesta homosta jotka anoivat Suomesta turvapaikkaa. Pitipä sitten siellä lakeuksilla tyhjään ilmaan kiljua seksuaalisia mieltymyksiään jonkun ilmiantaja-Igorin kuunneltavaksi. Ehkäpä ei ihan näin mennyt ja tylysti palautettiin.

Homoseksuaalien elämä on muuttunut aivan täydellisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Broidini joutui 80-luvulla lähtemään Ranskaan koska hänet leimattiin lain mukaan kriminelliksi. Nykyisin tapellaan "mulla on oikeus saada lapsi valtion kustantamana hedelmöityshoitona kun mä nyt vaan haluun, mä haluun, kuuletteko". Lapsen saanti EI ole jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Rajoittamaton sikiäminen tietenkin on.

Seta ei ole ensimmäinen ns. tasa-arvojuttu jonka femakot ovat kaapanneet. Onko heillä koskaan mitään positiivista ja järkevää esitettävää paitsi nuo alati lisääntyvät kirjaimet heiveröisen agendansa perään? Puolue on perustettu, 5000 ääntä saatu ja nämä äänestäneet landelta tulleet pikku opiskelijatytöt menevät perheiden luokse jouluksi ja pirtinpöydän ääressä eivät vahingossakaan kerro kepulaisille kasvattajilleen että "miepä äänestin sitä ihanaa Jani Toivolaa kun se on niin ihana homo ja sai vielä lapsenkin vai en mie ees tiedä mitenkä sellainen olis mahollista.

Timo Lehtonen

Kiitos blogistille hyvästä ja hyvin kirjoitetusta jutusta.

Seuraavassa on muutama linkki, joista löytyy tietoa SETAsta.

Seta
http://seta.fi
https://www.facebook.com/setary
https://fi.wikipedia.org/wiki/Seta

Asiallisen tiedon antaja - Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry. 1974-1981
http://www.finnqueer.net/pdf/Asiallisen_tiedon_ant...

Seta syntyi 40 vuotta sitten: pois kellareista ja puistojen pimennoista - rohkeasti esiin - 29.05.2014
Anssi Pirttijärvi, Pro Gradu –tutkielma, Turun yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos, Tammikuu 2011
http://ranneliike.net/teema/seta-syntyi-40-vuotta-...

Setan historiaa http://ranneliike.net/media-arkisto/lista/27
Setan historiaa (osa 2) http://ranneliike.net/media-arkisto/media/99

Hlbtiq-historiaa Suomessa http://seta.fi/historia/
HLBT-historiaa http://ranneliike.net/media-arkisto/lista/28

Mitä Seta voisi oppia Skepsikseltä? http://tapiopuolimatka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21...

Seta ry:n hampaissa - Professori Tapio Puolimatka http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1978...

Seta ry - törkyä lapsille ja solvausta aikuisille
http://ajaaskel.simplesite.com/

Pekka J. Mäkinen

Homous ja lesbous lisääntyy nykyään valtavasti yhteiskunnallisen tuputuksen myötä, jota esim. tv syöttää lähes joka päivä. Kyse ei ole enää lainkaan geeneistä, kromosomeista tai aivoista, vaan pikemminkin ideologisesta muoti-ilmiöstä. Suuri yleisö ei ymmärrä kyseenalaistaa Setan ja saatenkaaripiirien sukupuolisensitiivisyys- ja gender-idelogioita, tai teorioita sukupuolen moninaisuudesta, jotka esitetään totena jo kouluissa pienille lapsille, vaikka kyse todellisuudessa on kauniisti sanottuna ideologisesta aivopesusta. Tasa-arvolla ratsastaen koitetaan luonnoton tehdä luonnolliseksi ja epänormaali normaaliksi.

Syrjinnän poistamisen ja tasa-arvon lisäämisen varjolla aletaan muuttamaan koko yhteiskuntaa tämän marginaalisen pienen homoryhmä ehdoilla, ja kyseenalaistamaan lasten normaali heteroseksuaalisuus. Esimerkki: Tyttö oli tullut kotiin koulusta ahdistuneena ja ensimmäisenä kysynyt äidiltään: "Äiti, enkö minä olekaan tyttö..." Kyse oli kouluvierailuja tekevistä "sateenkaarilähettiläistä", joiden totena esitetty "sukupuolten moninaisuus" oli järkyttänyt lasta ihan täydellisesti!

Samoin kouluissa opetushallituksen kehoituksen mukaan lapsia ei enää tulisi kutsua pojiksi ja tytöiksi. Iltalehden kyselyssä 90 prosenttia vastaajista vastusti tätä pyrkimystä.

Eduskuntaankin on jo vaadittu unisex-vessoja. No onneksi ainakin Timo Soinilla on vielä järki päässä, koska hän vastusti ajatusta. Jossain kyselyssä vastaajien enemmistö vastusti myös tätä unisex-ajatustakin.

Anttila sai huomautuksen ja muutosvaatimuksen kun tarjosi mainoksessaan erilaisia leluja ja tytöille ja pojille. Typeryydella ei näytä olevaan mitään rajaa. Ihme kyllä jopa Ylen Sanna Ukkola kiinnitti huomiota tähän, ja kirjoitti: "Pienet tytöt ja pienet pojat ovat ihan tutkitusti kiinnostuneita eri asioista. Vaikka poliittinen korrektius haluaisi päättää toisin, tiede todistaa muuta: jo päivän vanhat tytöt katselevat ihmiskasvoja hanakammin kuin pojat, joita kiinnostaa enemmän sängyn yllä roikkuva mobiililelu.
Varhaislapsuuden leluvalinnat ovat sukupuolittuneita. Jo ihan pienet tytöt kiinnostuvat luontaisesti nukeista, pojat taas kaikesta, mikä liikkuu – kuten autoista. Sama ero on havaittu myös apinauroksilla ja -naarailla – poika-apinat leikkivät maskuliinisilla ja tyttöapinat feminiinisillä kapistuksilla".

Kansan enemmistö vastustaa myös homoadoptioita, kuten aivan uunituore tutkimus osoittaa:

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön yliopiston lehtori Milla Salinin uusi tutkimus (Turun yliopisto), osoittaa selvästi että suomalaisten selvä enemmistö (60%) pitää isän ja äidin muodostamaa perhettä parhaana kasvualustana lapselle. Milla Salin toteaa (Helsingin Sanomat 28.10.2016) näin: "Vain 40% kanslaisista on sitä mieltä että naispari pystyy kasvattamaan lapsen yhtä hyvin kuin miehen ja naisen muodostama pari. Miesparien kohdalla vain runsaat 30% suomalaisista pitää heitä yhtä hyvinä kasvattajina kuin heteroja".

Ideologiset arvoliberaalit näkemykset tuodaan totena kansalaisten eteen. Hämmennys on suurta niin kotona kuin kouluissa. Ideologinen aivopesu on totaalista, ja vaihtoehtoja ei tuoda esiin.
Eräs opettaja kertoi jo julkisesti (HS.1.12) että ei tule jakamaan -tasa-arvo kasvatuksen nimissä - ensi keväänä kaikille peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettua kirjaa "Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä", koska hän ei halua yhteiskuntaopin opettajana olla minkään kiistanalaisia ideologioita propagoivien tahojen mainoshenkiönä.

En muista koskaan omassa nuoruudessani tilannetta jossa opettaja olisi vastustanut jotain kirjaa jota heidän tulisi jakaa ja opettaa.

Millaisia ongelmia tuleekaan vielä esiin jos sukupuolineutraali avioliittolaki tulee ensi vuonna voimaan.

Vanhemmilla on oltava myös oikeus kieltää lapsensa osallistuminen kaikkeen edellä mainittuun hölynpölyyn! Ja koulujen velvollisuus on ilmoittaa vierailijoista etukäteen koteihin!

Me elämme valtavan arvomurroksen aikaa jollaista Suomi ei ole kohdannut koskaan aikaisemmin, ainakaan lähihistoriassa. Olen vakuuttunut että tässä muutosvauhdissa olemme tekemässä virheitä, joita joudumme vielä katumaan ja korjaamaan.

Käyttäjän andreas kuva
Andreas Pyy

"Äitiyslakia ajettaessa taas ei pohdita, mitä biologisten jälkeläisyyssuhteiden katkaiseminen merkitsee lasten isäsuhteen, isien lapsisuhteen ja lasten itsensä kannalta. Nähdäkseni lapsella pitää olla oikeus kumpaakin sukupuolta olevaan vanhempaansa."

Tuollaiset näkemykset perustuvat henkisesti taantuneisiin ja epätieteellisiin uskonnollislaatuisiin oppeihin, ei järkeen. Lapsella ei mitenkään järjellisesti ajatellen tarvitse olla molempia sukupuolia edustavia vanhempia. Lapset eivät todellisuudessa tarvitse mitään muuta kuin vastuullisia ja kasvatuksen hallitsevia vanhempia ja ne voivat edustaa kumpaa tahansa sukupuolta ja mitä tahansa seksuaalista suuntausta tahansa.

"Siksi vastustin jo adoptiolakia ja hedelmöityshoitolakia, joiden myötä naisparien ja niin sanottujen ”itsellisten naisten” mahdollisuutta riistää lapset biologisilta isiltään tehtiin helpommaksi (kannanottoni adoptiolaista tässä ja hedelmöityshoitolaista tässä)."

Mikäli naisparit haluvat adoptoida lapsia, niin aidosti demokraattisessa yhteiskunnassa kenelläkään ei ole mitään oikeutta estää sitä. Adoptoinnissa ei riistetä keneltäkään yhtään mitään, sillä ketään ei pakoteta osallistumaan adoptioon.

"Äitiyslaki on lesboväen lobbaama ehdotus, jolla miesten kulkusia poljetaan 2–0, eivätkä lapset saa asiasta äänestää. Pahinta on, että kaikenlaiset muka-asiantuntijat ja naisten valloittamat lastensuojelujärjestöt ovat menneet tuohon vouhotukseen mukaan pelkästään sukupuolen sisäisen solidaarisuutensa osoitukseksi ja vastoin tieteellisiä vastaväitteitä, joista näyttöä löytyy varsin paljon."

Äitiyslaista jauhaminen on epäolennista. Sukupuolineutraalilla avioliittolailla, johon kuuluu myös adoptioprosesssin helpottaminen ja vähemmistöparien saattaminen yhdenvertaisiksi suhteessa muihin, on tukenaan Suomen kansan enemmistön tuki. Sitä vastustavien argumentit eivät perustu järkiajatteluun vaan aataminaikaiseen teologiseen sontaan, niin kuin tässäkin kommenttiketjussa on jo ehditty nähdä.

Lapsen äänestämisestä puhuminen on tässä kontekstissa naurettavaa, sillä lapset eivät saa äänestää mistään muustakaan asista, ja hyvästä syystä.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

"Lapsella ei mitenkään järjellisesti ajatellen tarvitse olla molempia sukupuolia edustavia vanhempia."

-Tarkkaan ottaen kannanotto oli: "Nähdäkseni lapsella pitää olla oikeus kumpaakin sukupuolta olevaan vanhempaansa."

Huomaa loppuliite, jossa viitataan lapsen omiin, biologisiin vanhempiin, ei siis keihin tahansa eri sukupuolta oleviin vanhempiin tai huoltajiin. Jokaisella on syntyessään kaksi eri sukupuolta olevaa vanhempaa, ja näihin tiettyihin aikuisiin, joihin lapsella on veriside, lapsella tulee olla myös oikeus ja yhteys.

----
"Mikäli naisparit haluvat adoptoida lapsia, niin aidosti demokraattisessa yhteiskunnassa kenelläkään ei ole mitään oikeutta estää sitä. Adoptoinnissa ei riistetä keneltäkään yhtään mitään, sillä ketään ei pakoteta osallistumaan adoptioon."

-"Naisparit haluavat"... "kenelläkään ei oikeutta estää"... "keneltäkään ei riistetä..."ketään ei pakoteta".
Viittaat tuossa pelkästään aikuisten oikeuksiin, tarpeisiin ja haluihin. Erityisesti viimeinen lause osoitti sen.
Adoptio ei ole olemassa aikuisia varten.

Käyttäjän pontevapm kuva
Panu Maaranen

"Äitiyslakia ajettaessa taas ei pohdita, mitä biologisten jälkeläisyyssuhteiden katkaiseminen merkitsee lasten isäsuhteen, isien lapsisuhteen ja lasten itsensä kannalta. Nähdäkseni lapsella pitää olla oikeus kumpaakin sukupuolta olevaan vanhempaansa."

Näistä biologisista suhteista tunnutaan kovasti paasaavan ylipäätään perinteisiä arvoja puolustavien keskuudessa.

Itse olen avioton lapsi, joka ei ole ikinä ollut tekemisissä biologisen isänsä kanssa. Saattaa tulla järkytyksenä, mutta minua ei voisi vähempää kiinnostaa. Biologinen jälkeläisyysside on todellakin, niin, biologinen side. Ihmisten siteet ja suhteet toisiinsa ovat etupäässä henkistä laatua, puhtaalla biologialla on siinä kovin vähän tekemistä. Olen biologiselta isältäni saanut puolet kromosomeistani ja siinä se.

En ole koskaan kaivellut biologisen isäni elämää, en seurannut hänen tekemisiään, enkä ole ikinä häntä tavannut. Miksi minun pitäisi olla hänestä erityisen kiinnostunut, kun hänellä ei koskaan ole elämässäni ollut mitään sijaa? Olen ehtinyt jo 40-vuoden ikään, enkä ole koskaan ollut pätkääkään kiinnostunut biologisesta isästäni. En usko, että tilanne loppuelämäni aikana miksikään muuttuu. Sitäpaitsi biologinen isäni on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen, enkä todellakaan koe jääneeni mistään paitsi, saati tuntevani minkäänlaista pohjatonta tyhjyyttä sitettömyydestäni biologiseen isääni.

Usein kuulee jankattavan, että lähtökohtaisesti lapsella pitää olla kaksi vanhempaa, biologinen isä ja biologinen äiti. Jep jep, ihan täyttä hölynpölyä. Lähtökohtaisesti lapsella pitää olla turvallinen koti ja vanhempi/vanhemmat, jotka lapsesta huolehtivat, aidosti välittävät ja rakastavat. Ihan sama mitä sukupuolta tai mikä se biologinen side on. Itselläni nämä puitteet olivat kutakuinkin kunnossa, vaikka äitini olikin käytännössä yksinhuoltaja.

Arto Jääskeläinen

Tutkittuani melko laajasti ja yksityiskohtaisesti Setan taustoja, yhteyksiä ja toimintaa tulin tulokseen, että vanhemmat tarvitsevat keinon suojautua tuollaista poliittista aivopesua vastaan. Tässä on vastaukseni:

http://setakielto.fi/

Sivusta tuli nopeasti erittäin suosittu eikä syyttä.

Hupaisaa oli tiedotusvälineissä pian nähty selittely, että pakkosyöttö pitää ottaa vastaan. Kas kun Opetushallitus ja ne määräykset... Historia toistaa taas itseään Pirkkalan tapauksen jälkeen.

"Unohtui" vain uutisoinnissa mainita sanallakaan, miten väistyviä vanhempain oikeuksien vastaiset määräykset ovat verrattuna vanhempien perustuslaillisiin- ja kansainvälisisistä sopimuksista seuraaviin oikeuksiin. Asiaa vanhempien kannalta ei tuotu sanallakaan esiin. Yritettiin vain jälleen luoda kuvaa, ettei vanhemmilla muka olisi mitään sanavaltaa kieltäytyä poliittisesta tyrkytyksestä kouluissa. Ei koulun tehtävä ole tehdä kaikista lapsista Vihreitä/feministejä.

Hyvä että myös opettajat ovat viime aikoina heränneet kriittisesti arvioimaan politisoitunutta materiaalia, jota heitä yritetään saada lapsille opettamaan.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

On kaksi tapaa hyväksyä homoseksuaalisuus.
1. Olemalla seksuaalianarkisti eli anomian kautta
2. Määrittelemällä homoseksuaalit vähemmistöksi, ja luomalla heille voimakas vähemmistösuoja.

Miehet ovat useimmiten seksuaalianarkisteja, kun taas naiset tarvitsevat vähemmistösuojaa. Vähemmistöjen suojelusta tulee sitten tärkein poliittinen tavoite elämässä.
http://mikkoahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220368-...

Elia Arvlund

Mikko Ahola Oliko tarkoituksesi mainostaa omaa blogipostaustasi vai kuinka tämä kommenttisi liittyy Hankamäen Setaan kohdistuvaan kritiikkiin? Vaikka aihe on sinänsä lähellä niin kommenttisi ei ole kovin relevantti kun tämän blogipostaus ei käsittele homouden hyväksyntää.

Mihin perustat nuo kaksi tapaa hyväksyä homoseksuaalisuus? Onko sinulla kenties konkreettista lähdettä ja onko kirjoituksesi referaaatti jostain tieteellisestä tutkimuksesta vai vain omia mutu-päätelmiäsi, joille sinulla ei ole esittää todisteita eli kyseessä on lähinnä essee?

Nuo kaksi tapaa kuvastavat hyvin sitä mustavalkoista ajattelumallia, joka perustuu vain "joko tai" tyyppiseen helppoon asetelmaan ja tässä tapauksessa molemmat vaihtoehdot ovat negatiivissävytteisiä riippuen tosin siitä keneltä kysytään. Henkilö ei siis voi hyväksyä homoutta olematta anarkisti tai sellainen, joka perustelee jonkin ryhmän suojelua vain, koska se on vähemmistöryhmä ilman mitään muuta perustelua. Kaikenlisäksi väität, että myös homoseksuaalit hyväksyvät itsensä noiden kahden määrittelemäsi tavan kautta, joihin liität lähinnä homoseksin hyväksynnän. Mitään positiivista ihmisarvoon ja ihmiskunnan monimuotoisuuteen perustuvaa hyväksyntätapaa ei siis ole, jos kumpikaan noista kahdesta tavasta ei sitä voi sisältää.

Kaksijakoinen hyväksyntämallisi kokee kolauksen jo siitä tosiasiasta, että aseksuaalinen henkilö voi olla kiinnostunut vain samasta sukupuolesta romanttisessa mielessä, vaikkei hänellä ole mitään eroottisia himoja tai tarpeita. Jos kirjoituksessasi oli kyseessä kuitenkin vain homoseksin hyväksynnästä niin aiemmin mainittu homoromanttinen aseksuaalitapaus ei siihen liity. Mutta puhut homoseksuaalisuudesta niin silloin väitteesi on jo lähtökohtaisesti virheellinen, jos puhutaan vain homoseksistä, sillä seksuaalisuus ja seksi ovat kaksi eri asiaa. Henkilöhän voi hyväksyä homoseksuaalin rakkauden samaa sukupuolta olevaa kohtaan, muttei kuitenkaan sen eroottista toteutusta eli homoseksiä. Biseksuaalinen henkilö voi kokea romanttista vetovoimaa vain jompaan kumpaan sukupuoleen, mutta seksuaalista molempiin. Useinmiten biseksuaaliset henkilöt ovat parisuhteessa vastakkaista sukupuolta olevien kanssa.

Mitä tulee tuohon kirjoituksessa olevaan väitteeseen, että homoseksuaali hyväksyy homoutensa myös noiden kahden määrittelemäsi tavan kautta, niin sekin ontuu aika ikävästi. Hyväksyn oman homoseksuaalisuuteni yhtenä ominaisuutena itsessäni, koska siitä ei ole haittaa kenellekään enkä ole sitä edes valinnut itselleni, joten joudun joka tapauksessa hyväksymään sen, että elän homoseksuaalisuuteni kanssa halusinpa sitä tai en. Näin on useimpien homoseksuaalien kohdalla.

En koe itseäni seksuaalianarkistiksi, koska en ole homo siksi, että haluaisin murtaa yhteiskunnan heteronormatiivisuutta. En pysty lähtökohtaisesti itse elämään heteronormatiivisuuden määrittämää elämää siitäkin huolimatta, että olen elänyt hyvin heteronormatiivisessa ja konservatiivisessa ympäristössä. Minulla ei ole eikä ole koskaan ollut romanttista kiinnostusta naiseen tai eroottista kiinnostusta naisen sukuelimeen tai vartaloon kokonaisuutena. Homoseksi ei ole se syy jonka vuoksi koen, että minulla tulee olla oikeus elää parisuhteessa miehen kanssa. Seksi on parisuhteessa loppujen lopuksi pieni osa, koska eivät homotkaan jatkuvasti naiskentele keskenään toisin kuin jotkut uumoilevat uskonnollisissa saarnoissaan. Kyllä sitä käydään töissä siinä missä muutkin ja hoidetaan avomiehen kanssa ihan samanlaisia arkisia asioita kuin heteroparitkin. En halua elää yksin, koska kaksin on yksinkertaisesti mukavampaa ja lähes jokainen ihminen kaipaa rakkautta ja kumppania rinnalleen. Rakkaus on juurikin se syy miksi jotkut tarmokkaasti puolustuvat homoseksuaaleja. Rakkaus on ihmisen perustarve ja sen kieltäminen tai salliminen perustuen ihmisen haaroväliin on naurettavaa, koska jokainen tulisi ensisijaisesti nähdä ihmisyksilönä eikä sukupuolena tai sukupuolielimenään.

En koe myöskään vähemmistöasemani olevan syy itseni hyväksymiseen, koska se on lähtökohtaisesti järjetön syy. Raiskaajakin on vähemmistössä, mutta kukaan järjellinen omatunnon omaava henkilö ei sen vuoksi vaadi raiskaajille vähemmistösuojaa. Se on totta, että useinmiten naiset ovat homoseksuaaleille suojaa vaatimassa, mutta pelkkä vähemmistössä olo ei ole se syy vaan se, että kyseiseen vähemmistöryhmään kohdistetaan vihaa, aggressiota, ennakkoluuloja, väkivaltaa, syrjintää ym. Maailma oli pitkään ja on osittain vieläkin patriarkaalisen vallan hallussa ja siksi naisten on myös helpompi samaistua vähättelyn ja ihmisarvon loukkaamisen kokemuksiin.

Sosiaalinen konstruktio sukupuoliin liittyen (yhteiskuntaerot huomioon ottaen) vaikuttaa moniin sukupuolen kanssa korreloiviin asioihin. Heteromiesten on vaikeampi osoittaa empatiaa tai puolustushalua varsinkin homomiehiä kohtaan, koska homoudelle on muodostunut ikävä stigma ja se on uhka maskuliinisuudelle, sillä varsinkin vanhempien sukupolvien miesten mielestä se on heikkouden merkki. Homomiehestä muodostuva stereotyyppinen mielikuva kun on usein feminiini siitä huolimatta, että homomiehiä on joka lähtöön eikä maskuliiniset erotu joukosta yhtä helposti, mutta jostain syystä feminiinisiksi määritellyt ominaisuudet kuten seksuaalinen halu miestä kohtaan, nähdään heikkouden merkkeinä miehessä. Syy tälle on todennäköisesti se, että menneiden aikojen patriarkaalisissa yhteiskunnissa nainen haluttiin nähdä heikompana sukupuolena ja valta kuului vain miehille. Ironisesti lesbopornon "kulutus" miesten keskuudessa on suurta ja voidaan yleistää, että heteromiehen on helpompi hyväksyä naisen lesbous, koska se ei ole uhka miehiselle itsetunnolle ja lesbo on silti nainen eli sitä sukupuolta mistä heteromies on kiinnostunut. Asia on toki ollut muuttumassa jo pidemmän aikaa sillä yhä useampi heteromies hyväksyy homoseksuaaliset yksilöt. Lesboihin kohdistuu muutenkin yleisissä keskusteluissa huomattavasti vähemmän negatiivisuutta, koska homomiesten osalta halutaan nähdä vain heidän makuuhuonepuuhansa eli yleensä anaaliseksi, jota homoista harrastaa pääsääntöisenä seksimuotona vain 38%.

Mitä tulee seksuaalimoraaliin niin se on aika lailla semantiikkaa, koska yksilö voi perustaa moraalitajunsa eri tavoin eikä kaikille moraali merkitse täysin samaa asiaa, mutta tietyt perusasiat moraaliin voidaan liittää kuten murhaamisen vääryys. Esimerkiksi henkilö joka pitä murhaamista hyväksyttävänä mielletään usein ehdottomasti moraalittomaksi. En ole uskovainen ja kannatan sekulaarista yhteiskuntaa eli en perusta moraaliani uskonnon varaan. Seksuaalimoraalini perustuu siihen, että niin kauan kuin ketään ei vahingoiteta fyysisesti tai psyykkisesti (seksuaalinen hyväksikäyttö, välinpitämättömyys sukupuolitauteihin liittyen, pedofilia, raiskaaminen jne.) niin seksitoiminta kuuluu vain yksilöille itselleen eikä valtion tehtävä ole valvoa kansalaisten makuuhuoneita.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Kirjoitat tuossa lopussa "Seksuaalimoraalini perustuu siihen, että niin kauan kuin ketään ei vahingoiteta fyysisesti tai psyykkisesti (seksuaalinen hyväksikäyttö, välinpitämättömyys sukupuolitauteihin liittyen, pedofilia, raiskaaminen jne.) niin seksitoiminta kuuluu vain yksilöille itselleen eikä valtion tehtävä ole valvoa kansalaisten makuuhuoneita."

Juuri tällainen asenne on anominen eli seksuaalianarkistinen. Sehän sallii mm. promiskuiteettisen seksin ja vaikka polyamorian.

Valtion ja lainsäädännön vaikutusta ei pidä yliarvioida, sillä seksuaalimoraali välittyy epävirallisen sosiaalisen kontrollin kautta.

Jos perustelusi homoseksuaalisuuden oikeutuksesta perustuisi vähemmistösuojalle, perustelisit sen seuraavasti: "Osa ihmisistä syntyy homoseksuaaleina, ja nämä ihmiset täytyy hyväksyä vähemmistönä, eikä heitä kohtaan eikä heidän seksuaalisuuttaan kohtaan saa käyttäytyä syrjivästi".

Jaottelu kahteen hyväksymistapaan tulee siitä, että seksuaalimoraalin anomia eli seksuaalianarkismi on nykyisin yleinen ilmiö. Kaikki eivät kuitenkaan ole seksuaalianarkisteja, vaan he kannattavat perinteistä seksuaalimoraalia. Jos ihminen on homoseksuaali ja kannattaa perinteistä seksuaalimoraalia, hän voi hyväksyä oman homoseksuaalisuutensa vain sitä kautta, että määrittelee itsensä vähemmistöksi ja vaatii itselleen oikeutettua vähemmistösuojaa.

Elia Arvlund Vastaus kommenttiin #21

Semantiikkaa semantiikkaa; tätä "seksuaalianarkismi" termiä en ole missään virallisessa yhteydessä pahemmin nähnyt vaan sitä viljelee muun muassa Vastarintaliike. Sinun määritelmäsi seksuaalianarkismista perustuu ilmeisesti johonkin uskonnon tai konservatiivisen aatteen värittämään pohjaan ja agnostikkona en jaksa edes alkaa vääntämään uskon asioista. Mitä tulee näihin polyamorioihin niin monogamia on tuoreempi pariutumismuoto kuin polygamia/polyamoria, joten monogamian tuleminen oli joskus "seksuaalianarkismia". Meidän lähisukulaiset mm. simpanssit elävät promiskuiteetissa. Jos kuulut heihin, jotka kieltävät ihmisten ja apinoiden evolutiivisen yhteyden on keskustelua turha jatkaa. Ihan länsimaissakin on ollut yleistä ja jopa kannustettua, että avioituneella miehellä on vaimonsa lisäksi rakastajatar ja joissakin tapauksissa miespuolinen rakastaja, mutta sen hyväksyttävyys eri aikakausina vaihtelee. Aasian maissa aviomiesten useat rakastajattaret ovat olleet yleisiä esim. Kiinassa ja niissä islaminuskoisissa maissa, joissa moniavioliitot ovat sallittuja. Se mikä on anomiaa, normia ja normaalia on siis yhteiskunta-, uskonto ja kulttuuririippuvaista.

Homoseksuaalisuutta on ollut jo ties kuinka pitkään varsinkin nykyisen ihmislajin keskuudessa ja tulee aina olemaan. Jossain vaiheessa joku (uskontoryhmä) keksi tehdä siitä tuomittavaa, sairautta ym. ikävää. Japanissa homoseksuaalisuus ei ollut negatiivista ennen kuin länsimaista pakotettiin uskonnollisia vaikutteita sinne. Yhteiskunta, jossa homoseksuaalisuutta ei pidetty anomiana eikä se ollut ongelma, muuttui pienessä hetkessä vihamieliseksi seksuaalivähemmistöjä ja transsukupuolisia kohtaan vain sen vuoksi, että länsimaalaiset, jotka uskoivat kiistanalaisen uskontonsa pääteoksen tarinoihin, tulivat tuputtamaan omia normeja ja sääntöjään. Samalla kun kuvitellaan tekevänsä hyvyyttä ja oikeutta, tehdään toisille pahaa ja pahimmissa tapauksissa se on johtanut ja johtaa edelleenkin tiettyjen yksilöiden surmaamiseen.

Anomiankin määritelmä vaihtelee sen mukaan onko konteksti yhteiskuntatieteellinen, psykologinen/sosiaalipsykologinen tai sosiologinen. Meillä lainsäädäntö ei kiellä vaikkapa ryhmäseksiä, mutta lait eivät ota kantaa siihen mikä on seksuaalinen normi, mutta se kieltää vahingoittavan seksuaalikäyttäytymisen rikostuomion uhalla ja tietyissä tapauksissa psykiatrisen hoidon uhalla. Normit ovat muuttuneet ajansaatossa ja niiden tuleekin muuttua, jos ne ovat selvästi yhdenvertaisuutta vastaan kuten esimerkiksi naisten äänestyskielto oli Suomessa. Normimuutokset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että ollaan menossa kohti totaalista normittomuutta. Aina on ollut ihmisiä, jotka ovat normien muuttumisen aikakausina pitäneet muutoksia maailmanloppuna tai yhteiskunnan tuhoon johtavina. Harvoin jos koskaan on jotain muutosta tuettu sataprosenttisesti koko kansan keskuudessa. Normit muuttuvat ja yhteiskunta sopeutuu mukana. Jos puhutaan Suomesta niin meillä ei vallitse totaalinen normittomuus tai moraalittomuus. Meillä kuitenkin huomioidaan se todellisuus, että kaikki yksilöt eivät ole heteroseksuaaleja; se huomioidaan lainsäädännössä ja se on nykyhetken normi. Sitä tietenkin eniten vastustaa vanhemmat sukupolvet, jotka eivät siihen normiin ole tottuneet.

'Jos perustelusi homoseksuaalisuuden oikeutuksesta perustuisi vähemmistösuojalle, perustelisit sen seuraavasti: "Osa ihmisistä syntyy homoseksuaaleina, ja nämä ihmiset täytyy hyväksyä vähemmistönä, eikä heitä kohtaan eikä heidän seksuaalisuuttaan kohtaan saa käyttäytyä syrjivästi".'

Tämä vähemmistösuoja jollekin seksuaaliselle suuntautumiselle on edelleenkin ontuvaa, koska pelkkä vähemmistössä oleminen ei ole mikään oikeutus erityissuojeluun. Jos kyse olisi eläinkunnasta ja jostakin uhanalaisesta vähemmistössä olevasta lajista, niin sen suojeleminen olisi perusteltua ekosysteemin tasapainon ja luonnon biodiversiteetin vuoksi. Ihmisten ollessa kyseessä voitaisiin puhua vaikkapa kieli- ja alkuperäiskansavähemmistöistä, joiden suojelu perustuisi etiikan lisäksi kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Edelleenkään en perustele oikeuttani elää seksuaalisen suuntautumiseni mukaan vähemmistöön kuulumisella.

Vähemmistöön kuuluvat ihmiset kaipaavat suojelua silloin kun ominaisuus, jonka vuoksi he kuuluvat vähemmistöön, altistaa heidät perusteettomalle kaltoinkohtelulle kuten syrjintä, väkivalta ym. ja niistä aiheutuville lieveilmiöille kuten homoseksuaalisten nuorten huomattavasti suurempi itsemurhariski, joka ei johdu homoseksuaalisuudesta itsestään vaan useinmiten vihamielisesti homouteen suhtautuvasta ympäristöstä ja/tai perheoloista, joissa vanhemmat eivät hyväksy jälkikasvunsa homoutta. Pelkästään nuorten miesten/poikien itsemurhariski seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta on moninkertainen nuoriin naisiin/tyttöihin verrattuna. Muutamia vuosia sitten oli ja on edelleenkin tukipalveluita, joiden tavoitteena on vähentää homoseksuaalisten ja transsukupuolisten nuorten itsemurhia. Muun muassa Nokia tuki itsemurhien vähentämiseen tähtävää kampanjaa joka oli nimellä "Kaikki muuttuu paremmaksi" / "It gets better". Vihamieliset henkilöt hyökkäsivät välittömästi törkyposteillaan kampanjaa ja sen tukijoita kohtaan. Kaikenlaisia homoagenda ym. roskaa käytettiin vihaviesteissä. Jotkut eivät ymmärtäneet, että kyseinen kampanja ei viestittänyt heteronuorten itsemurhien olevan merkityksettömiä.

Kaikkien nuorten sekä aikuisten itsemurhien vähentämiseen tähtääviä yksiköitä on jo olemassa, mutta on perusteltua lisätä tukitoimia riskiryhmien kohdalla. Tämä suojelu ei perustu vähemmistöasemaan vaan eettisyyteen, ihmisarvon kunnioitukseen ja elämän suojeluun. Onhan kaikille miehillekin joka marraskuu "Movember" teemana kivessyöpien ehkäisyyn ja naisille tämä Rosa Nauha rintasyöpään liittyen. Siitä huolimatta, että koko väestön syöpiä halutaan ehkäistä niin voidaan eriyttää eri riskiryhmille omia kampanjoita ja tukipalveluita.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Vähän tässä jää ihmisoikeuksia priorisoivaa vaivaamaan se,
miksi juuri ne,jotka kauhistelevat homojen hirveää kohtelua " muslimimaissa" haluavat lähettää homot sinne takaisin.
Miten tämä parantaa ihmisoikeustilannetta ?

Toinen kysymys herää tästä oletuksesta,että sukupuolieron vähempi korostaminen tai sen häivyttäminen olisi feministinen salaliitto ja suosisi naisia.
Eikö se loogisesti ajatellen suosi miehiä , jos ero kerran häivytetään ja asialla ovat juuri feministit?

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Yhteiskommenttina vilkkaaseen keskusteluun esitän seuraavan.

Arvasin, että tämän kirjoituksen julkaistessani minua potkisivat munille niin Setan aktivistit, suvakit kuin vajakitkin, joista viimeksi mainitut luonnollisesti iloitsevat Setan saamasta kritiikistä.

Silläkin uhalla, että homofoobikot käyttävät kannanottoani kaikkia homoja vastaan, päätin kuitenkin lausua mielipiteeni Setan toiminnasta, sillä järjestön toiminta on sekä yleispoliittisesti että varsinkin HeSetan piirissä lähtenyt täysin omalle kiertoradalleen, ja yhdistys on vieraantunut tehtävistään sekä pääjäsenkunnastaan.

Niinpä katson, että palautteeni on myös yhdistykselle itselleen hyväksi, jos yhdistys korjaa käytäntöjään tai perustetaan kokonaan uusi homojärjestö (mikäli sellaista enää nykyaikana koetaan tarpeelliseksi).

Karri Aronen

Toiset eivät vain opi mikä on oma edun mukaista ennenkuin roikkuvat nosturista.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut