Jukka Hankamäki Osaa ja uskaltaa.

Uhanalainen Malmin lentoasema suojeltava kulttuuriympäristönä

Jo 1980-luvulla ylipormestari Raimo Ilaskivi pienlensi Helsingin kaupungin yläpuolella tähyillen, josko sieltä löytyisi rakentamiseen soveliasta tonttimaata. Myöhemmin kaupungin vihervasemmisto löysi sitä Ilaskiven nousu- ja laskeutumiskentältä, Malmin lentoasemalta.

Kentän lopettamisesta on tunnetusti kiistelty jo pitkään. Ratkaiseva vaihe oli 2014, jolloin Suomen hallitus teki vasemmistoliittolaisen liikenneministeri Merja Kyllösen johdolla periaatepäätöksen, että Finavia vetäytyy kentältä ”asuinrakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla”. Kaupunki osti alueen tuolloin valtiolta ja luonnosteli runkokaavan, jossa alueelle suunniteltiin tilat noin 25 000 asukkaalle ja 2000 työpaikalle.

 

Ei sovellu asuinrakentamiseen

Kaikki kunnallispolitiikan tuntijat tietävät, että Helsingistä ei puutu asuinrakentamiseen sopivaa tonttimaata. Ongelma on, että kukaan ei rakenna. Rakennuttajat ja rahoittajat pelkäävät asuntojen hintojen laskua ja voittojen leikkautumista. Ei kannata rakentaa nykyistä enempää, sillä konsernit pääsevät samaan tulokseen nykyiselläkin uudisrakennusten tuotannolla. Koska asuntopula on rakennuttajien ja rahoittajien etu, asuntopolitiikkaa ei pitäisi jättää pelkän markkinamekanismin varaan, vaan valtion ja kuntien pitää koordinoida rakentamisen edellytyksiä.

Malmin lentoaseman lopettaminen ja kaavoittaminen asuinrakentamiseen ovat kuitenkin äärimmäisen huonoja tapoja tämän tehtävän toteuttamiseen, eikä asiaa näin pidä hoitaa. Kaupungista löytyy rakentamiseen paremmin sopivaa maata, ja kaupungin tehtävänä olisi vain saattaa rakennuttajat, rakentajat ja rahoittajat yhteen erilaisin taloudellisin ja poliittisin kannustein. Kruunuvuorenranta on kokonaan rakentamatta, samoin Hernesaari. Jätkäsaaressa ja Kalasatamassakin on vielä paljon rakentamatonta tilaa. Valtion pitäisi omasta puolestaan purkaa jarruna olevia rakentamismääräyksiä.

Malmin lentoaseman maapohja on soista hetteikköä (Tattarisuo on aivan vieressä), eikä se sovellu raskaiden kerrostalojen alustaksi ilman kallista paaluttamista ja pohjatöitä. Kerrosrakentaminen alaspäin on vaikeaa tai mahdotonta. Alueella ei ole nytkään kuin omakoti- tai rivitaloja. Alueelle suunnitellut kerrostalot vajoaisivat vuosikymmenten kuluessa suohon.

Malmin kenttäalue on lisäksi huonojen joukkoliikenneyhteyksien varrella. Alueelle ei kulje sen enempää raitiovaunu, metro kuin junakaan, ja siitä tulisi pelkkä bussilinjojen varassa oleva nukkumalähiö. Myös palvelutaso on huono. Rakennettuna alueesta tulisi uusi Jakomäki. Merellinen se ei ainakaan olisi, vaan liikenneympyröiden ja moottoriteiden saartama sumppu. Lentokentän paikaksi se sopii, muttei asuinlähiön.

 

Uhanalainen kulttuurimiljöö ja toimiva ympäristö

Eniten asiassa painavat lentoaseman säilyttämistä puoltavat näkökohdat. Asemalla on maineikas historia sekä siviili- että sotilasilmailun palveluksessa, ja Museovirasto (joka vastustaa kentän lopettamista) luetteloi sen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuurimiljööksi jo vuonna 1993. Kulttuuriperintöorganisaatio Europa Nostra puolestaan valitsi Malmin lentoaseman yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta maaliskuussa 2016, ja se on otettu myös World Monument Fundin julkaisemalle maailman sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle.

Funktionalistisen terminaalirakennuksen ympärillä toimii monta ilmailun funktiota. Kentällä on koulutettu jopa puolet kaikista Suomen lentäjistä, ja kenttä palvelee noin tuhatta harrastelentäjää. Piiri ei ole pieni, kuten Suomussalmelta tuleva Kyllönen leukaili näkemyksessään porvariston leikkikehästä, sillä merkittävän käyttäjäkunnan muodostavat Rajavartiolaitos, Tulli ja Helsingin pelastuslaitos, jotka toteuttavat yhteiskunnallisia peruspalvelutehtäviä. Asemalla toimii lisäksi kolmisenkymmentä yksityistä ilmailualan yritystä, ja kaikkiaan kenttä työllistää viitisensataa ihmistä. Tärkeimpiä toimijoita ovat olleet Patrian liikennelentäjäkoulutuskeskus ja Rajavartiolaitoksen tukikohta.

Alue ei ole siis mitään takaperoista ja taantuvaa joutomaata, vaan aktiivisen toiminnan keskipiste, mistä kertovat myös toistakymmentä tuhatta laskuvarjohyppyä vuosittain sekä kansainväliset ilmailunäytökset, kuten ensi viikonloppuna käynnistyvä Malmi 80th Anniversary Airshow.

Korvaavaa kenttää sen enempää harraste-, viranomais- kuin ansiolentotoimintaankaan ei ole kyetty osoittamaan, vaan ministeriö siirsi ongelman ”ratkaistavaksi maakuntakaavassa”. Suomen lennonjohtajien yhdistys pitää koulutus- ja helikopteritoiminnan ohjaamista muun liikenteen sekaan Helsinki-Vantaalle turvallisuusriskinä, ja yhdistys katsookin että Malmin kenttä on ”olennainen osa pääkaupunkiseudun ilmaliikenneverkostoa”.

Olisi järjetöntä perustaa satoja miljoonia maksavaa uutta kenttää 50 kilometrin päähän Porvooseen, sillä hankkeesta ei selvittäisi ilman valtion hurjaa rahoituspanosta, eikä korpikenttä palvelisi henkilöliikennettä, koulutusta eikä pelastustoimintaa, joiden pitää sijoittua kaupungin lähelle.

 

Lopettaminen olisi vastoin kansan selkeän enemmistön tahtoa

Kun uusimaalaisilta kysyttiin 2014, tulisiko Malmin lentokenttä säilyttää nykyisessä käytössään lentokenttänä vai muuttaa asuntorakentamiskäyttöön, 59 % vastaajista halusi säilyttää kentän nykyisessä käytössään. 67 % vastaajista oli tällä kannalla, mikäli asuinrakentamisen tavoitteet voitaisiin täyttää muilla keinoin. Vain 15 % halusi Malmille asuntoja. Samaa kannatussuhdetta kuvastaa Iltalehden jutussa ollut kysely, johon vastasi yli 5000 lukijaa.

Tässä valossa on demokratian vastaista, että Helsingin kaupunginvaltuusto päätti viime maaliskuun lopulla, ettei 13 197 helsinkiläisen allekirjoittama kuntalaisaloite Malmin lentoaseman säilyttämiseksi anna aihetta toimenpiteisiin. Jälleen kerran ollaan Helsingin rakentamispolitiikassa tekemässä korvaamaton tyhmyys.

Malmin lentoaseman ystävät ry on puolestaan jättänyt syksyllä 2015 Uudenmaan ely-keskukselle esityksen Malmin lentokentän ja sen rakennusten suojelusta. Esitys perustuu rakennusperinnön suojelua koskevaan lakiin. Adressissa oli syyskuussa noin 70 000 nimeä, ja olen itsekin sen allekirjoittanut. Yhdistys on julkaissut myös uskottavan listan säilyttämistä puoltavista syistä ja kumonnut suuren osan perusteluista, joilla aseman purkamista on perusteltu.

Kannatan toki asuntojen lisärakentamista, mutta sopivaa tonttimaata löytyisi paljon paremmin vaikkapa Helsingin ja Vantaan rajamailta. Nyt edes kadut eivät jatku aina kuntarajojen yli. Myös Pasilaan kaavailtuihin tornitaloihin voitaisiin rakentaa huomattavasti asuntoja, sillä alue on nopeiden junayhteyksien varrella.

Keskuspuistosta osa voitaisiin aivan hyvin rakentaa, sillä tätä nykyä alue palvelee virkistys- ja liikuntakäytössä vain sen lähistöllä asuvia, eikä kukaan lähde muista Helsingin kaupunginosista kyseiseen rämettyneeseen metsikköön liikkumaan. Alue ei ole siis mikään New Yorkin keskuspuisto. Ehkä Helsinkiin suuntautuvaa muuttoliikettä tulisi myös rajoittaa tai suunnata muualle poliittisin toimin, sillä pääkaupungin slummiutuminen ei ole kenenkään etu.

 

Ympäristöarkkitehtoniset ja luonnonsuojelulliset seikat puoltavat säilyttämistä

Omasta mielestäni Malmin lentoaseman säilyttämistä puoltavat etenkin kaupunkikuvalliset ja ympäristöarkkitehtoniset seikat. Pienlentoasema kuuluu suurkaupunkien olemukseen ja on osa elävää kokonaisuutta. Näin on yhtä hyvin Tukholmassa kuin Lontoossakin. Esimerkiksi Tukholman Bromma sijaitsee vain kahdeksan kilometrin päässä keskustasta, ja se on avattu samoihin aikoihin kuin Helsinki-Malmi. Ruotsin hallitus on halunnut sulkea kentän asuinrakentamisen tieltä, mutta valtiopäivät on aina onnistunut pelastamaan sen.

Helsingin valtuustossa lopettamista ovat ajaneet Sdp, Vasemmistoliitto, vihreät ja puolet kokoomuksesta. Säilyttämisen ja kehittämisen puolesta ovat olleet Perussuomalaiset, keskusta, Kristillisdemokraatit, Rkp ja toinen puoli kokoomuksen ryhmästä. Viimeisimmän äänestyksen tuloksen voi lukea tästä. Esitys kentän osien ja pelkkien rakennusten suojelemiseksi on torso, sillä alue poistuisi tässäkin tapauksessa käytöstä lentokenttänä. Lopettaminen merkitsisi samaa kuin Suomenlinnan kasarmit ja puutalorakennukset purettaisiin ”tehokkaamman rakentamisen tieltä”.

Vihreät ja heidän hengenheimolaisensa näyttävät löytävän suojeltavaa kaikkialta, kun kyse on luontoarvoista, mutta he eivät näe suojelemista kaupunkikuvassa eivätkä alueiden kulttuuriarvoissa. Suomessa on vain muutama neliökilometri kaupunkimaista maisemaa, jota leimaavat kaupunkikuvalliset tunnuspiirteet, kuten lentoasema. Nähdäkseni myös tätä lentomelusta ja muusta pörinästä koostuvaa kokonaisuutta olisi suojeltava ihmisten repivältä vaikutukselta.

Myös luontoarvot puoltavat lentoaseman säilyttämistä, sillä kentän on todettu olevan EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) yksilöityjen lepakkolajien elinympäristö ja lajirikas perhosniitty. Saman direktiivin alaan sisältyy kuuluisuutta niittänyt liito-orava, jonka papanoita on laajalti käytetty poliittisena aseena. Voisiko lakkautuspäätöksen kumota luontoarvoilla, jotka kelpaavat asian kuin asian perusteluksi, kun kapuloita tökitään rattaisiin?

Omasta mielestäni kaupungin tulisi pyörtää rakentamispäätöksensä ja kaupata kenttä takaisin Finavian käyttöön tai mahdolliselle yksityiselle toimijalle. Tarvittaessa maan hallituksen, ely-keskuksen tai EU:n tulisi puuttua peliin ympäristönsuojelullisin perustein. Kenttä tulisi säilyttää nykyisessä käytössään, ja sen rakennukset pitäisi saneerata, laitteistoa uudistaa ja turva-aita korjata kelvolliseksi. Myös kenttää ympäröivä kuntopolku pitäisi säilyttää virkistys- ja ulkoilukäytössä.

Nyt on yhdestoista hetki toimia. Mitään ei ole menetetty, ennen kuin kaivinkoneet tai puskutraktorit käyvät rakennusten seiniin kiinni. Sen sijaan huonot poliittiset päätökset ovat paperia, jotka voidaan aina repiä ja tehdä tilalle parempia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän juhanikahelin kuva
Juhani Kahelin

Helsingin kaupunkipolitiikka ja rakentaminen on tällä hetkellä sananmukaisesti hullunmylly, epärationaalinen, riskejä syöttävä ja menetelmiltään pakkokeinoinen, väkivaltainen. Esimerkiksi:

- Citycon (Ison Omenan pyörittäjä) ennustaa kauppakeskusten pudotuspeliä (Kauppalehti 9.8.). Kalasatamasta ja Pasilasta kuskataan 60 000 kaksiperävaunullista kiveä ja maata uusien kauppakeskusten tieltä. Samaan aikaan tavaratalot Anttila, Stockmann ym menneet tai menossa konkurssiin. Tätä rakentamistoimintaa, kaupunkipolitiikkaa ja kaavoitusta ei ohjaa mikään järki.

- Asuinalueiden kaavoituksesta ja rakentamisesta löytyy kukkasia. Eilen tutkailin Välimerenkadun ja Länsisatamankadun risteyksen seutua Jätkäsaaressa. Parhaimmillaan parvekkeet rakennetaan vastakkain toisiinsa kiinni. Tällaista kaavoitusta voisi - Soininvaaraa mukaillen - kutsua ympäristörikokseksi. Malmin rakentamisaikeita voinee yhtälailla kutsua ympäristörikokseksi.

- Helsingin nykyinen rakentamispolitiikka on suuri riski ja kustannusrasite Suomen yhteiskunnalle ja taloudelle. Helsinki on pantava kuriin. Tässä haaste ja missio kevään 2017 kuntavaaleihin.

Anni Sinnemäki sanoi tänään HS:ssä että hänen kunnianhimonsa on yleiskaavan läpiajo. Sinnemäki vaientaa akateemiset kaupunkitutkijat. Tätäkö on vihreä suvaitsevaisuus?

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Pääkaupunkiseudulle suuntautuva muuttoliike ohjaa kaupunkisuunnittelua rakentamishysteriaan, johon ei olisi varaa.

Toisaalta rakentaakin pitää, koska tiettyjen alueiden (ja mainitsemiesi kauppaketjujen) taantuminen johtuu juuri siitä, että asunnot ovat huippukalliita, ja keskiluokka on velkaantunut niin, ettei edes Anttilaan saati Stockmannille riitä kysyntää (Lidlissä kyllä on vilskettä...).

Asiassa ei kuitenkaan auta Helsingin kurittaminen, koska ongelma on valtakunnallinen muuttoliike. Valtiollisin toimin pitäisi mahdollistaa työpaikkojen pysyminen ja uusien perustaminen muuttotappiokunnissa.

Tämän ei pidä tapahtua antamalla suoraa kehitysaluetukea ennakkoon, vaan verohelpotuksia sellaisille yrityksille, jotka pysyvät kehitysaluekunnissa. Näin tuki tulee vasta tuotetuista tuloksista jälkeen päin eikä subventiona etukäteen, kuten nykytilanteessa, jossa ne valuvat firmojen taskuihin ja sen jälkeen toiminta lopetetaan.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Onkohan olemassa yhtään valtiota, jonka pääkaupungissa rakennuspolitiikka ei olisi hämärää kähmintää ja pelattu muutamalle yritykselle?

Malmin lentokenttä on esimerkki, miten asuntorakentamista käytetään keppihevosena, kun halutaan eräs kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde hävittää. Kaupungista tulee ihmisvarasto, johon kelpaa vain vasemmistolaisvihreä kulttuuri.

Samanlaista outoa kähmintää pyörii Guggenheimin ympärillä. Se on liiketaloudellisesti järjetön hanke. Sen pitäisi saada kävijöitä vähintään saman verran, kun muiden Helsingin taidemuseoiden kävijämäärä yhteensä. Yksityiset sijoittajat eivät halua lähteä niin huonoon bisnekseen kovalla riskillä. Miksi sitä hanketta ajetaan niin kovalla vimmalla.

Finavia on lähdössä Guggenheimin rahoittajaksi ja toimii Malmin kentällä. Erikoinen kuvio, onkohan jotain kähmintää siinäkin taustalla?

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Ideana lienee tehdä rahaa myymällä rakennusoikeutta paikasta, jonka vuokratuotto on tähän saakka ollut varsin vaatimaton. Myymällä 1,2 miljoonaa kerrosneliömetriä 1000 euron kappalehintaan saa 1.2 miljardia. Kyllä sillä muutamalle avainhenkilölle pullakahvit saa ja jääkin vähän.
Tietysti motiivi voi olla muukin kuin raha. Odotankin innokkaana, milloin ensimmäistä kertaa sellaisen motiivin hankkeista löydän.

Käyttäjän juhanikahelin kuva
Juhani Kahelin

"1,2 miljoonaa kerrosneliömetriä 1000 euron kappalehintaan"

Tarkoittaako tuo että kunkin asunnon neliöhintaan tulisi 1000 euroa kaupungin rahastamaa maapohjan hintaa???

Tällä hetkellä asuntoneliön hinta lienee keskimäärin jotain 4100 euroa. Uusien asuntojen neliöhinta lienee ehkä jossain 6000 euroa?

Eli melkoinen hinnanlisäys olisi tuo kaupungin tonni.

Historioitsija Ari Turunen sanoo uudessa kirjassaan että kukoistaneet kaupungit ovat historiassa lopulta sortuneet ahneuteen ja tuhoutuneet. Helsingin nykyinen ASUTTAMIShysteria (vertaa Vennamon ASUTUSpolitiikka sodan jälkeen) jo sinänsä ja varsinkin jos siihen liittyy rahastus, on samaa tuhoon johtavaa ahneutta. San Fransiscolle Turunen ennustaa käyvän samoin ja nythän HS kertoikin kuinka mm. Seattle ja muut halvemmat kaupungit houkuttavat porukan pois San Fransiscosta.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Rakennusoikeus Helsingissä voi maksaa esimerkiksi 1500 euroa/neliö. Varmaan gryndereillä olisi asiasta tarkempaakin tietoa. Jos siis myyt 1000 neliön tontin jolla ei ole rakennusoikeutta ja toisen, johon saat rakentaa 250 m2, se toinen maksaisi 375 000 euroa enemmän.
Minä en asiaa tarkemmin pysty kommentoimaan, koska olen jo ajat sitten muuttanut Helsingistä vapaaseen Suomeen jossa rakennusoikeus itsessään ei maksa penniäkään.

PS bongasin tämän verkkopalvelun omilta sivuilta vuonna 2010 esitetyn väitteen, että rakennusoikeuden hinta Helsingissä voi olla jopa 2000 euroa/neliö:

http://www.uusisuomi.fi/raha/107145-asuntorakentaja-suuttui-”kuntien-vika-ei-meidan”

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Tukholma otti uudestaan lähikenttänsä Bromman matkustajaliikenteeseen. Ja tietenkin on myös London City Airport ja lukuisia muita esikuvia.
Lähikenttä kiireisille yritysjohtajille olisi Helsingin myyntivaltti pääomaa sinne houkuteltaessa.

P.S.: Mites muuten ylipormestari Pajusen suvun kiinteistöomistukset Malmin kentän lähettyvillä?

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Malmin lentokentän päätöksillään tuhonneet arvostelukyvyttömät poliitikot aiheuttavat sekä Helsingille että koko maalle peruuttamatonta vahinkoa ja heidät on syytä varustaa myrkyn merkillä kaikissa tulevissa vaaleissa.

Kuten blogista ilmenee, erityisesti tuholaisena kunnostautui v. 2014 tuolloinen liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.).

http://83.136.252.91/archive/kvsto-2016-6/fi/pdf/a...

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.3.2016 asia palautettiin käsittelyyn kansalaisaloitteen pohjalta, mutta Suomen toiseksi vilkkaimman lentoaseman hävittämisen kannalla - ilman mitään tiedossa olevaa korvaavaa vaihtoehtoa - olivat seuraavat kaupunginvaltuutetut:

Kokoomus:

Andersson Hennariikka
Karhuvaara Arja
Luukkainen Hannele
Muurinen Seija
Männistö Lasse
Niiranen Matti
Pakarinen Pia
Rauhamäki Tatu
Rautava Risto
Rydman Wille

Perussuomalaiset:

Lindell Harri

Rene Hurstin vaaliliitto:

Hursti René

Vihreät:

Alanko-Kahiluoto Outi
Holopainen Mari
Kari Emma
Kivekäs Otso
Kousa Tuuli
Krohn Minerva
Lehtipuu Otso
Möller Antti
Oskala Hannu
Perälä Erkki
Puoskari Mari
Rantanen Tuomas
Relander Jukka
Soininvaara Osmo
Stranius Leo
Sydänmaa Johanna
Vesikansa Sanna
Ylikahri Ville

SDP:

Anttila Maija
Arajärvi Pentti
Heinäluoma Eero
Jalovaara Ville
Järvinen Jukka
Lovén Jape
Mäki Terhi
Paavolainen Sara
Pajamäki Osku
Razmyar Nasima
Sevander Tomi
Taipale Kaarin
Torsti Päivi
Wallgren Thomas

Vasemmistoliitto:

Abdulla Zahira
Honkasalo Veronika
Ingervo Sirkku
Koivulaakso Dan
Korkkula Vesa
Malin Petra
Modig Silvia
Muttilainen Sami
Nyholm Henrik
Puhakka Sirpa
Vuorjoki Anna

Tyhjää äänesti Pasterstein Dennis (Kok.)

Kaikkien Malmin lentoaseman kokonaismerkityksen ymmärtävien on syytä panna nimet mieleen ja tehdä voitavansa, jotta näitä moukkia ja tuholaisia ei enää vastaisuudessa valittaisi mihinkään julkisiin luottamustehtäviin.

Risto Laine

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut