Jukka Hankamäki Osaa ja uskaltaa.

Islam ja väkivallan arkipäiväistyminen

Martin Heideggerin assistenttina toiminut filosofi Hannah Arendt kirjoitti Amerikan-vuosinaan teoksen Eichmann in Jerusalem A Report on the Banality of Evil (1963), jossa hän analysoi syitä pahuuden arkipäiväistymiseen. Kirjassaan hän yritti selittää, miksi väkivalta hyväksyttiin kovin helposti jokapäiväisten yhteiskuntakäytäntöjen osaksi Hitlerin ajan Saksassa. Mutta teos sopii myös nykyisen ääri-islamismin tarkasteluun.

Yhteistä islamissa ja fasismissa on hurja auktoriteettiuskoisuus ja luottamus oman agendan oikeutukseen. Toiminnan aatteellisia alkujuuria ei kyseenalaisteta, ja juuri siitä syntyy pahuutena havaittava välinpitämättömyys. Nykyterroristit ovat Eichmannin tapaan aivan tavallisia ihmisiä, jotka syyllistyvät hirmutekoihin, koska he seuraavat ”oikeiksi” arvotettuja sääntöjä eivätkä kyseenalaista ylhäältä annettuja ohjeita. Arkipäiväistymisen tuloksena hyvän ja pahan ero katoaa kokonaan.

Psykologisissa kokeissa on havaittu, että kun ärsykettä (esimerkiksi koskettamista) jatkuvasti toistetaan, koe-eläimen reaktio sammuu. Samoin käy terrori-iskujen toistuessa ja median selitellessä pois terrorismin kytkeytymistä islamin olemukseen. Ihmiset yksinkertaisesti tottuvat väkivaltaisuuteen, ja kaava on seuraava:

 

1. Jossakin Euroopan kolkassa räjähtää muslimiterroristien pommi.

2. Ihmiset ilmaisevat järkytyksensä ja huolestumisensa hukuttaen ne hyvää tarkoittaviin nyyhkytyksiin, keskusteluohjelmiin ja toimenpiteiden toiveisiin. Käsiään levitellen he lausuvat, että ”vastaava ei saa toistua”.

3. Poliittisen korrektiuden mädättämät tiedotus- ja toitotusvälineet julistavat, että ongelmana ovatkin eurooppalaisten ihmisten rasismi ja meidän haluttomuutemme avata ovia Lähi-idästä ja Afrikasta saapuville massoille.

4. Näennäisasiantuntijat jauhavat valtamedian säestyksellä, että terroristien tavoitteena on lietsoa eripuraa ja rasismia. Media ja kaiken suvaitsevat ammattiymmärtäjät tuomitsevat teon mutta eivät syytä eivätkä tuomitse väkivallan harjoittajia eivätkä väkivaltapotentiaalilla uhkaajia tai painostajia. Sen sijaan he syyttävät eurooppalaisia maahanmuuttokriitikoita ”rasismista” ja kiistävät kaikki selitykset, jotka väittävät terrorismin liittyvän vähänkin tekijöiden uskonnolliseen vakaumukseen. Helsingin Sanomien toimittelijat pesevät mustaa valkoiseksi väittämällä ja selittelemällä, että Euroopan maat ovat epäonnistuneet muslimien ja afrikkalaisten kotouttamisessa, mutta kiertävät kaikki ne vaihtoehdot, jotka etsivät vikoja muslimien ja afrikkalaisten omista asenteista tai ominaisuuksista. Ongelma koskee kuitenkin vain muslimeja ja afrikkalaisia, sillä niin perulaiset kuin thaimaalaisetkin ovat kotoutuneet hyvin, vaikka erilaisista kulttuureista tulevatkin.

5. Riippumattomat asiantuntijat kumoavat poliittisesti sitoutuneiden näennäisasiantuntijoiden väitteet huomauttamalla, että syynä terrorismiin ei voi olla terroristien halu lisätä rasismia, sillä rasismin lisääntyminen olisi terroristien ja muslimien etujen vastaista. Niinpä terroristien todelliseksi tavoitteeksi paljastuukin vain kauhun lisääminen ja islamin vaikutusvallan kasvattaminen sekä tietysti (niin kuin terroristit itse katsovat) profeetan kunnian kirkastaminen.

6. Havaitaan, että ristiriita länsimaisten asiantuntijoiden selityksissä johtuu siitä, että me filosofit emme voi sovittaa sanojamme poliittis-pragmaattisesti, toisin sanoen sen mukaan, mitä mahdollisia haittavaikutuksia lausumillamme voi olla joidenkin väestönosien keskuudessa, vaan meidän täytyy sanoa asiat niin kuin ne ovat.

7. Kansakuntien omat rivit jakautuvat ”pahoina” pidettyihin kriitikoihin ja kaiken ymmärtäviin ja anteeksi antaviin mukahyviksiin. Pöllämystyneet kansalaiset tuhertelevat itkunsekaisia kouluaineita nettiin. Suvaitsevaisto terrorisoi jäljellä olevan älymystön (Halla-aho, Hirvisaari, Hännikäinen, Immonen, Vihavainen jne.) toimintaedellytykset lokaamis- ja mustamaalauskampanjoilla. Viranomaisten mielestä ei ole tärkeintä estää tulevia terrori-iskuja vaan se, etteivät terrori-iskut vaikuttaisi negatiivisesti ihmisten käsityksiin islamista.

8. Muslimiyhteisö ei sanoudu selvästi irti väkivallasta eikä tee mitään uskonveljiensä tekojen estämiseksi, ei ilmoita oppinsa tarkasta sisällöstä eikä käske ääriaineksiaan noudattamaan yleisiä ihmisoikeuksia eikä EU-lainsäädäntöä. Tämä jättää hämärän peittoon sen, antaako muslimiyhteisö väkivallalle hiljaisen hyväksyntänsä.

9. Jossakin Euroopan kolkassa räjähtää muslimiterroristien pommi.

10. Ymmärtääksesi tapahtumien kulun palaa kohtaan 2 ja jatka siitä.

 

Näiden tuiki turruttavien tapahtumasarjojen keskellä terrorismi alkaa tuntua jokapäiväiseltä ja itsestään selvästi eurooppalaisten ihmisten arkipäivään kuuluvalta. Yksi vakava seuraus onkin juuri se, että islamiin liittyvä mielivalta aletaan hyväksyä monikulttuurisuuden ideologian verukkeella, siis juuri sen, joka johtaa arvo- ja eturistiriitojen kasvuun.

Entä onko terrorismissa kyse muusta kuin väkivaltaisesta TV-viihteestä, jonka ainoana varjopuolena on yleisöjen kyllästyttämisen vaara? Fiksuimmat asiantuntijat kun näkevät muslimiterrorismin vain poliittisena performanssina tai sosiaalisena representaationa, joka indikoi kehitysmaiden kurjuutta. Yksinkertaisimmat näkevät itsemurhaiskujen syyt vain terroristien yksilörationaalisena hyöty/haitta-puntarointina, joka kannustaa joko kuolemaan tai jatkamaan kurjaa elämää.

Tällaisten mutu-analyysien ainoa valopilkku on, että niiden kautta avautuu tie myös vastaväitteisiin. Terroristit eivät ensinkään toimi länsimaisen rationaalisen harkinnan pohjalta, vaan he identifioituvat voimakkaasti itsensä ulkopuolisiin oppeihin, yhteisön normeihin ja uskonnolliseen ideologiaan, joka on aivan ratkaisevassa asemassa, kun yksilö päättää, mitä hän tekee, tai kun uskonnolliset johtajat päättävät hänen elämästään tai elämänsä. Puhutaanhan yleisesti ”terroristien värväyksestä”, ja sitä kautta islamin sisällöt määräävät pitkälti kannattajiensa tekoja ja toimintaa.

Modernina aikana mikään muu uskonto kuin islam eli ole toiminut terroristisin menetelmin, ellei mukaan lasketa muutamia eksentrisiä uskonlahkoja, ensisijaisesti poliittisia järjestöjä (kuten IRA) ja marxismia, joka muistuttaa uskontoa dogmaattisuudessaan ja auktoriteettikeskeisyydessään.

Sodankäynti on jätetty kristillisissä maissa valtion legitiimin ja väkivallan minimoimiseen pyrkivän järjestyneen väkivaltamonopolin haltuun, vaikka pitääkin toki paikkaansa, että kristilliset kirkot ovat siunanneet myös kanuunoita. Kyse on ollut kuitenkin Augustinuksen tarkoittamista oikeutetuista sodista, eli puolustussodista, sodista vielä suuremman väkivallan välttämiseksi tai diktaattorien syrjäyttämisistä. Buddhalaisuus korostaa rauhaa ja harmoniaa, ja hindulaisuuteen kuuluu ahimsa-oppi, jota gandhilainen passiivisen vastarinnan idea korostaa. Sen sijaan islam ja muslimikulttuuri kokonaisuudessaankin muodostavat surullisen luvun koko ihmiskunnan historiassa jo vuosisatojen ajan jatkuneiden Lähi-idän sotien sekä kristittyihin ja juutalaisiin kohdistuneiden vainojen muodossa.

Monikulttuurisuuden ”välttämättömyyttä” ja sen näennäistä itseisarvoisuutta saarnaava media ei ole suinkaan syytön kasvualustan luomiseen muslimiterrorismille. Päinvastoin: se on yksi syypää kriittisten reaktioiden tukahduttamiseen, eurooppalaisten ihmisten esittämien vastalauseiden (eli resismin) sensuroimiseen ja sitä kautta syntyvään hyvyyden ja pahuuden välisen tosiasiallisen eron katoamiseen.

Myös meillä täällä Suomessa niin sanottu valtamedia on hurahtanut eurooppalaisista arvoista koostuvien yhteiskuntiemme tuhoa toivovien rabulistien puolelle tässä hybridisodankäynniksi muodostuneessa taistelussa. Toisaalta tämä ei ole ihme, sillä toimittajakunta koostuu suurelta osin puolikoulutetuista Toimittajaliiton tovereista, jotka ovat imeneet oppinsa Ylioppilaslehden, Voima-lehden, Tiedonantajan ja muiden ”kriittisinä”, ”älyllisinä” ja lähes ”tieteellisinä” itseään pitävien propagandatuuttien harjoitustoimituksista, joissa toivotaankin porvarillisena pidetyn elämänmenon luhistumista sekasortoisuuteen.

Pahin ihminen on sellainen, joka julistautuu jonkin ehdottoman hyvän lipunkantajaksi, kuten muslimiterroristit ”oikeudenmukaisuuden” airueiksi ja itseään kunnioittavat suvakkitoimittajat ”rasisminvastaisuuden” tukijoiksi, sillä nämä absoluuttisen ”hyvän” edustajat ovat kyvyttömiä tunnistamaan itsessään olevaa pahuutta. Juuri siksi heistä tulee pahimpia kaikista.

Tulosta sanotaan sokeaksi idealismiksi. Sen vallassa hyvinvointiyhteiskuntaamme tuhotaan, ja se tuhoutuu, aivan kuten eurooppalaista kulttuuria ja arvomaailmaa palasiksi nakertavat termiitit haluavat omat vaikuttimensa tiedostaen. Järjestynyttä elämänmenoa moititaan kurin ja järjestyksen ylläpitämisestä. Ja kun ihmisten yksityiselämän läpivalaisu terrorismin torjunnan tuloksena kasvaa, tarkkailun, valvonnan ja epäviihtyisyyden lisääntymisestä syytetään George W. Bushin ja Donald Trumpin tapaisia patriootteja, vaikka syy on terroristeissa ja heitä puolustelevissa länsimaisen elämäntavan haudankaivajissa itsessään.

On kenties totta, että terrorismia lietsoo osittain rasismi, mutta rasismiksi sanottua muukalaisvastaisuutta aiheuttavat puolestaan terrorismi ja laaja maahanmuutto. Ongelmien alkujuuri on kansainvaellus, jonka seurauksena väestöryhmien edut ja arvot ovat konflikoituneet Euroopassa. Niinpä olisi viimeistään nyt aika sulkea Euroopan ulko- ja sisärajat laittomilta maahanmuuttovirroilta. Jos alueellamme ei olisi muslimeja, ei olisi muslimiterroristejakaan.

Voitaisiinko Eurooppaan jo tähän mennessä pesiytyneen terrorin jatkumista sitten jotenkin estää tai kierre katkaista? Tehokkaimpia kontrollin muotoja on sosiaalisten ryhmien harjoittama itsekontrolli. Muslimiyhteisö pitäisi saada itse valvomaan omaa jäsenkuntaansa nykyistä paremmin, paljastella keskuudestaan näitä erityisen eettisiä ja moraalisia ”hyviksiä”, ja moskeijoissakin voisivat alkaa raikua toisenlaiset sävelet.

Huomiota herättää, että muslimiyhteisö ei ole toistaiseksi tehnyt mitään aktiivisia tekoja väkivallan kitkemiseksi. Luulisi, että jokaisella muslimiyhteisön liiderillä olisi terroritekojen sattuessa tulenpalava kiire antaa virallisia lausuntoja ja järjestää valtavia julkisia tiedotustilaisuuksia, joissa he selvästi sanoutuisivat irti väkivallasta ja kieltäisivät yhtäkään muslimia syyllistymästä jihadiin, mutta tällaisia ei ole juuri nähty. Näyttö rauhanuskonnon rauhantahtoisuudesta puuttuu.

On tietysti kurjaa, että muslimiterroristien hyökkäyksistä joutuu kärsimään koko uskontokunta. Olisi yleistävää liittää terrorismi kaikkiin muslimeihin, mutta täysin johdonmukaista on väittää, että terrorismi liittyy islamin ideologiaan ja toimii sen tuella. Vaikka kaikki muslimit eivät tue terrorismia, tarpeeksi monet (noin 1/5) tukevat, jotta terroristit saavat heiltä suojaa Euroopan kaupunkien no-go-vyöhykkeillä.

Koko ryhmään kohdistuva yleispoliittinen toimenpide (muslimien maahanmuuton lopettaminen, tulijoiden yksiselitteinen takaisin käännyttäminen ja islamin ideologian perinpohjainen ruoppaustyö) on tarpeen, mikäli halutaan estää terrorismia ja muokata uskontokunnan asenteita nykyistä suvaitsevammiksi. Jos taas muslimit eivät tähän suostu, siitä on tehtävä tietyt johtopäätökset.

Poliittisten emämunausten arkkityyppi on kaikkina vuosisatoina ollut ovien avaaminen vieraille kansakunnille, ja sitä tyhmyyttään ovat tuhotut kansat ja kulttuurit joutuneet katkerasti katumaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

21Suosittele

21 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän KaleviOnnela kuva
Kalevi Onnela

Olisipa muslimiyhteisöillä suvakkeja vastaavat sisäisen puhtauden joukot, mutta kun ei ole. Muslimien islamistista terroria vastustavat äänet ovat todella vaisuja ja täyttävät lähinnä vain muodollisen hurskauden vaatimukset.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Juuri tämä asiassa onkin niin epäilyttävää.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Toisaalta, nämä suvakit tuovat läheisesti mieleen Hitlerin vallan alkuaikojen appeasemet -politiikan ajajat. Chambelainkin oli pitkään sitä mieltä, että ei pidä kiinnittää liikaa huomiota Hitlerin karkeisiin puheisiin. Pohjimmiltaan hän on järkevä veikko, jonka sanaan voi luottaa. Ja kovin samantapainen tuntuu olevan kaiku monien askelten.

Käyttäjän mattivtvirtanen kuva
Matti Virtanen

Husu tuomitsi julkisesti viimeisen iskun. Hyvät Husulle.
Sillä ei kuitenkaan ollut muuta vaikutusta kuin se että hän ei saanut niiskaansa *mikset tuomitse ryöppyä*.

Jos joku Husua hengellisempi, imaami vaikka tekisi saman, sekä pikkasen julistaisi saatapeetä siitä miten käy jos aseeseen tarttuu, voisi sillä jo olla vaikutusta ainakin paikallisesti.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

On totta, että osa muslimeista vastustaa isisin toimintaa. Al Jazeeran arabiankielisten uutisten lukijoista tällaisia on 18.7%. Länsimaissa osuus on suurempi, Suomessa tietysti täydet 100%, koska asiasta vastaaviin tehtäviin on valittu huippuammattilaisia, jotka pystyvät täysin karsimaan vapaat radikaalit joukosta.

http://www.express.co.uk/news/world/580221/Islamic...

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Joku voisi kysyä, miksi nimenomaan Hannah Arendt sopii hyväksi lähtökohdaksi Islam-kritiikille. Miksi puhua natsien harjoittamasta joukkotuhonnasta, juutalaisista ja totalitarismista, jos aiheena on kokonaan toinen nimetty uskontoilmiö?

Se on tarpeen juuri siksi, että näkisimme yhteisöilmiöt niiden nimetyn opillisen pinnan läpi. Että näkisimme sen mikä tietystä "kulttuurista" tekee ilmiönä tietyn. Että länsimaiset silmämme ja niiden päälle ripustamamme opilliset silmälasit osaisivat paremmin paikantaa oman positionsa suhteessa arvioimiinsa toiskulttuurisiin yhteisöilmiöihin.

Tällaista arviointikyvyttömyyttä aiheuttaa nyt eniten se, että länsimainen "tieteemme" ei pysty hyväksymään moraalisesti arveluttavia tutkimustuloksia. Tieteen eetos edellyttää että tieteellä tehdään hyvää. Emme yleensä käytä tiedettä tarkoituksiin jotka yhteisön enemmistö kokee moraalisesti kyseenalaisina. Jos tosiasiat sitä yhteisöltä vaativat, kuten ne Hannah Arendtin esiin tuomien todisteiden tapauksessa vaativat, me mieluummin valitsemme älyllisen epärehellisyyden kuin suostumme käsittelemään moraaliamme horjuttavia tosiasioita.

Näin länsimainen tiede on osa länsimaista kulttuuria. Itse asiassa yksi hyvä määritelmä "kulttuurille" onkin, että "kulttuuri" on se yhteisöllinen piiri, jossa tietty moraali vallitsee ja pakottaa tutkijatkin tekemään tiettyjä tiedollisia valintoja.

Näin esimerkiksi länsimainen islam-asiantuntemus sortuu suunnilleen samanlaisen yhteisöllisen paineen alle kuin millä juutalaisyhteisö halusi torjua ja kieltää Arendtin näkemykset. Kun toiseen vaakakuppiin nyt pannaan länsimaisen yksilöindividualismin tuottamat "ihmisarvoideologiat" ja toiseen vaakakuppiin kulttuurit, jotka kieltävät yksilöllisen eriytymisen, emme pysty käsittelemään näihin liittyviä kysymyksiä kehittymättömyyskysymyksinä. Se olisi oman moraalimme vastaista.

Niinpä meillä ei ole islam-asiantuntemusta joka olisi islam-kritiikkiä. Se on oman kulttuurimme sokea piste. Jos Hannah Arendtin tapauksen esiinnostaminen ja tosiasiat totalitarismiin sortuneiden järjestelmien väistämättömästä kaikkiläpäisevästä regressiosta auttavat meitä edes hieman tajuamaan omaa nykyistä älyllistä epärehellisyyttämme, jotain olisi saavutettu.

Sillä meillä on nyt itsekritiikin paikka. Arendtia mukaillen: arkipäivän pahuuden banaalisuus on juuri sitä että osaamme ongelmitta sulkea silmämme omalta älylliseltä epärehellisyydeltämme.

Älyllisen epärehellisyyden opilliset instituutiot rakentuvat pelon varaan -- ne sementoivat pelon aitaamia tabualueita. Sublimatiiviset käsitepinnat kannattelevat. Tabujen yli kävellään kuin Jeesus vetten päällä. Kulttuurimme, jonka vaikuttavin voima juuri nyt on "rasismin" pelko ja jonka tieto keskittyy pönkittämään pyhitettyä "monikultturismia" ratkaisee ongelmansa tuhoamalla kriitikot.

Moraali on kunkin kulttuurin sisään sulkeutuva asia. Täydellistynyt eurooppalaisen tieteen eetos on nyt älyllisillä väistöliikkeillä perusteltua maahanmuuttokritiikin mitätöintiä. Moraalinen oikeassaoleminen tarvitsee viholliskuvansa. "Rasisti" on sopiva tabukäsite, pahuuden projektion kohde, nykyajan noita, jota oikean moraalin ja tiedon inkvisitio voi vainota. "Rasismille" vaaditaan nollatoleranssia, ikään kuin rasismikysymyksen lopullista ratkaisua.

Eurooppa joutuu tulevalla vuosisadalla massiivisten, mahdollisesti satojen miljoonien suuruusluokkaan kasvavien kansainvaellusten kohteeksi. Eurooppa ei tule sitä kestämään. Näillä älyllisillä eväillä emme pysty nostamaan käsittelyyn totaalisesti yhteensopimattomien kulttuurien yhteentörmäyksen seurauksia, kummankin kulttuurin sisäistä hajoamista. Se on tosiasia.

Eurooppa tulee kaatumaan rasismin pelkoon. Sille pelolle meidän pitäisi pystyä asettamaan nollatoleranssi. Sellaista -- arendtilaista -- älyllistä rehellisyyttä meillä ei kuitenkaan ole.

Näimme hiljattain YLE:n Teema-kanavalla Hannah Arendtista kertovan elokuvan. Sen opetukset ovat olleet ja mitä ilmeisimmin jäävät niin medialta kuin tieteen ja tutkimuksen edustajiksi itsensä noteeraavilta omaksumatta.

http://www.imdb.com/title/tt1674773/?ref_=fn_al_tt_1

Tuossa oma pohdiskeluni aiheesta:

http://narkissos-esseet.net/islam_kritiikki.html

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Juuri älyllisen epärehellisyyden esille nostaminen saa kaanonien vartijat ulos nahoistaan. Arkipuheessa sanotaan koruttomasti vain "kaksoisstandardi".
Stanislaw Jerzy Lec käsittelee näitä kysymyksiä lukuisissa aforismeissaan oivaltavan ja sarkastis-anarkistisen puolalaishuumorin kautta:
"Sade putoaa ylöspäin", tunnusti mies, jota riiputettiin pää alaspäin. Toimintaa valvova viranomainen varmisti asian."

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Jos nuo Hannah Arendtin opetukset vielä jotenkin tiivistäisi, pitäisi ehkä sanoa näin:

Kun yhteiskunta kriisiytyy ja alkaa hajota sisäisesti, ja kun joukkomittainen taantuminen alkaa rapauttaa moraalikoodistoja, tapahtuu samalla tavalla kuin pöydänjalkoja lyhennettäessä. Disorganisaation systeemi sahaa jokaista yhteiskunnan tukijalkaa vuoronperään ja taso romahtaa kauttaaltaan koko ajan.

Hyvän elokuvallisen puheenvuoron tästä ilmiöstä on käyttänyt Ruben Östlund, jonka ohjaama "Play" nähtiin eilen illalla YLE:n Teema-kanavalla. Filmi on dokumentaariseen sävyyn tehty fiktio, jossa jokainen kohtaus on yhtä ahdistava. Kaikki maahanmuuttoon "yhteiskunnallisessa keskustelussa" liitetty idealismi, olipa sillä mikä etumerkki tai arvovaraus tahansa, on elokuvassa pyyhitty tylysti pois ja ruotsalainen yhteiskunta näyttäytyy juuri niin raadollisesti hajoavana kuin se jo toivottomaksi muuttuneessa tilanteessa vain voi olla.

Oman elokuvakulttuurimme alennustilan vuoksi nimi Ruben Östlund saattaa monille olla ihan tuntematon. Tuossa tietoa tästä elokuvasta:

http://www.imdb.com/title/tt1376717/?ref_=ttpl_pl_tt

Ja "Play" lienee katsottavissa YLE:n Areenassa vielä kuukauden verran:

http://areena.yle.fi/1-2332197

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

PS. Kirjoitin laajasti Durkheimilla ja Arendtilla pohjustetun oman arvioni Östlundin "Play"-elokuvasta tuonne:

http://alkonkassalla.blogspot.fi/2016/04/ruben-ost...

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Kun kerran maailmassa on aurinkokuntia (tähtikuntia), kaikki minkä tietona ja tiedotuksena näemme, ei ole yhdellä maapallolla, kuten ihmiskunnassa yleisesti luullaan.

Valossa, kuidulla ja ilman, kulkee suuria määriä informaatiota avaruudellisesti.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Luulis, että itsesuojeluvaisto ajaa torjumaan yhteiskuntaa uhkaavat tekijät. Kaikin keinoin. Kaikkien Eurooppalaisten toimesta tuomitaan kyllä yhteisesti teot tekoina, mutta tekijöiden todellisten ja arveltujenkin motiivien arvioinnin sijaan kurkitaankin koko ajan peiliin ja käytetään siihen runsaasti energiaa.

Eli karkeasti jotenkin näin: Me ollaan aiheutettu ihan itse juuri tämä räjähdys, koska Amerikkalaiset, tai koska me Eurooppalaiset ei annettu tulijoille tarpeeeksi sitä ja tätä ja koska niillä ressukoilla on nyt vaan kaikki asiat ihan poissa raiteiltaan ja ovat ihmisinä ihan eksyksissä jne. Siis mietitään varmaankin ihan perustellusti syitä ja seurauksia... Veikkaanpa kuitenkin, etttä jos ei Euroopassa toimintatavat pian muutu, niin lopputulos tulee pysymään ihan samanlaisena vielä pitkään.

Näiden terroristien koulutukseen ja tekemiseen kuuluu perusasiana tappaminen ja kaaoksen luominen.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

"Koko ryhmään kohdistuva yleispoliittinen toimenpide, muslimien maahanmuuton lopettaminen, tulijoiden yksiselitteinen takaisin käännyttäminen ja islamin ideologian perinpohjainen ruoppaustyö ovat tarpeen, mikäli halutaan estää terrorismia ja muokata uskontokunnan asenteita nykyistä suvaitsevammiksi. Jos taas muslimit eivät tähän suostu, siitä on tehtävä tietyt johtopäätökset.
Poliittisten emämunausten arkkityyppi on kaikkina vuosisatoina ollut ovien avaaminen vieraille kansakunnille, ja sitä tyhmyyttään ovat tuhotut kansat ja kulttuurit joutuneet katkerasti katumaan."

Nyt vain näyttää siltä, että Eurooppa on yllättävän kristillinen tietyistä maallistumisilmiöistä huolimatta: "käännä toinenkin poskesi" -politiikka tuntuu vallitsevan. Sitähän se tarkoittaa, kun vastatoimet ovat maltin ja pelottomuuden saarnaaminen ja tekniset poliisitoimet. Lisäksi kansalaisia valmistellaan väkivallan jatkumiseen. Kyseessä on luonnonvoima, johon saamme tottua - koska oma politiikkamme jatkuu ennallaan.

Loppupäätelmä: Rauhan uskonto tulee häviämään väkivallan uskonnolle, joka on julistanut sodan. Yhdysvallat "liioitteli" kaksoistornien iskun jälkeen julistamalla sodan terrorismia vastaan. Sen jälkeen tornit ovat saaneet olla rauhassa. Opimmeko tästä mitään? Tuskin.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Lisään erään pointin, esimerkiksi järjestysluvulla 8 1/2:

Yleinen arvostelu kohdistetaan viranomaisiin, joiden olisi pitänyt kyetä tunnistamaan ja ottamaan kiinni terroritekoa valmistelleet henkilöt ennen kuin nämä ehtivät tehdä tuhotyönsä.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Niin, tuossa on vähän samaa uhrien syyllistämistä kuin jos sanoisi raiskatulle, että sinun ei pitäisi pukeutua provosoivasti.

Ei sillä, etteikö provosoivalla pukeutumisella tai kantaväestön rasistisilla asenteilla olisi jotain merkitystä. Kyllähän siitä voi aivan hyvin keskustella.

Mutta silti, pääasiassa se vika ja syy löytyy tekijästä ja hänen ajatus- ja uskomusmaailmastaan, persoonallisuuden piirteistään tai vajeesta niissä.

Kun tekijä tunnistaa uhrin, hän alkaa dominoida uhria. "Sinä saat minun tekemään tämän itsellesi". Ja uhri reagoi dominointiin pohtimalla, että vika on varmasti hänessä ja niin se on, koska kumpikin osapuoli uskoo niin. He ovat symbioosissa ja tarvitsevat toisiaan.

Vaihtoehtoisesti voi kieltäytyä olemasta uhri. Katkaista napanuora tekijään, ymmärtää erillisyytensä, vetää rajat ja lakata monimutkaistamasta asioita.

Silloin voi aivan hyvin dominointiyrityksen tunnistaessaan haastaa sen dominanssin ja tarvittaessa asettaa itsensä dominanssiin.

Jari Nyberg

Niin, esimerkiksi nämä kuuluisat suomalaiset maltilliset muslimit opettavat mm. näin:

"Jokainen, joka liittyy sodan ja epäuskon maahan‟ omasta vapaasta tahdostaan ja uhmaten ketä tahansa muslimien joukosta, joka kutsuu häntä puolelleen, on tämän teon kautta uskonluopio kaikkien islamilaisten uskosta luopumisen lakien mukaan.

Joka kykenee tappamaan hänet, hänen on tehtävä niin. Hänen omaisuutensa on suojaamatonta, hänen avioliittonsa on mitätön, ja kaikki hänen oikeutensa pyyhkiytyvät pois."

Tappotuomio on ehdollinen eli islamia saa tulla julistamaan ja levittämään tänne sodan ja epäuskon maahan.

Yllä oleva lainaus on tuolta:
http://www.helsinginmuslimit.fi/images/stories/pdf...

Saa siinä odotella tuomitsevaa puhetta muslimiveljiä kohtaan, kun nämä Isiksen veljet noudattavat oikeampaa islamia kuin he itse. On käsittämätöntä, että poliittiset päättäjämme ovat ajaneet Suomen tilanteeseen, jossa kohta teurastetaan myös suomalaisia.

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola

Huh huh.. ja nämä nolla-toleranssia-rasismille - ihmiset sulkevat tältä silmänsä. Siis oppi on että käytännössä toisia muslimeja saa tappaa vapaasti, jos integroituvat liikaa Suomeen? Ihmekö tuo, että muslimit integroituvat paljon huonommin kuin samoilta seuduilta saapuneet kristityt. Eli kuinka nyt sitten sitä integraatiota voisi näissä oloissa parantaa?

Välittävätkö nolla-toleranssia-rasismille -ihmiset lainkaan niistä muslimeista jotka elävät näiden tappouhkien alla? Ainakaan julkisessa mediassa tuo välittäminen näkyy vähemmän. Enemmän paheksuvat sitä, että joku Kiemunki kutsui privaattiviesteissään muslimilapsia - omien lapsiensa tavoin - "penskoiksi". Tässä on niin kuin suhteellisuudentaju ihan kohdillaan?

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

"Joka kykenee tappamaan hänet, hänen on tehtävä niin." - Eikö kyseessä ole Suomen lakien mukaan rikokseen yllyttäminen ja kiihotus kansanryhmää ("uskonluopioita") vastaan?

Suomessa tietääkseni vallitsee uskonnon vapaus, joten miksi minkään uskonnon "uskonluopioita" pitäisi saada tappaa, tai miksi pitäisi saada antaa julkinen kehotus tappamiseen ilman, että yleinen syyttäjä ottaa ajaakseen syytettä?

Ellei tappamaan kehottaminen ole vihapuhetta, mikä sitten?

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Sananvapauden idea on ymmärtääkseni siinä, että saa sanoa, mitä huvittaa, mutta että siitä on kannettava vastuunsa. Että ei ole ennakkosensuuria.

Sama kai se on sitten uskonvapaudessa. Saa vapaasti uskoa mihin vaan, mutta silläkin on seurauksensa.

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola

Poliisi varmaan tietää tämän, mutta näitä vihasaarnaajia vain sallitaan?

Aika vakaa usko että laittavat tuollaisen tekstin julkisesti nettiin. En ihmettelisi vaikka se sieltä jossain vaiheessa poistuisi. Se ei tietenkään tarkoittaisi sitä, että oppi tai opetus olisi muuttunut.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kysymys ei ole enään vihapuheesta, vaan rikokseen yllyttämisestä.

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola Vastaus kommenttiin #20

Yritin löytää tuota linkattua "tappo-dokumenttia" helsinginmuslimit.fi - etusivun kautta, mutta en ainakaan äkkipäiten keksinyt miten sinne pääsee. Onko tässä nyt jätetty dokumentti palvelimelle, mutta poistettu suora linkki "edustussivulta"? Sen sijaan sivulla on paljon aineistoa kristinuskon ydinasioiden kumoamiseksi.

Tämä taitaa olla sama moskeija, josta Hesarin naistoimittaja kerran kävi ja teki jutun. Oli Helsingissä muistaakseni ainoa yhteisö, jossa eivät suostuneet naistoimittajan kanssa samaan kuvaankaan. Nämä opetukset kuvannevat juuri sitä pohjaa, jolta se fundamentalismi nousee. Enitenhän muslimit tappavat juuri toisiaan.

Eilen oli muuten vallan hieno BBC:n tuottama Ulkolinjan ohjelma Lähi-idän kristittyjen kohtaloista nyt ja menneisyydessä. Oli itsellenikin vallan avartavaa katsottavaa. Löytyy areenalta.

Käyttäjän PekkaVeistola kuva
Pekka Juhani Vastaus kommenttiin #21

Ei sitä ole poistettu. Linkki on tässä:
http://www.helsinginmuslimit.fi/images/stories/pdf...

Aikamoista tekstiä meitä vääräuskoisia kohtaan ja myös niitä kohtaan jotka erehtyvät sopeutumaan meidän arvomaailmaamme.

Ihme ettei tätä ole sensuroitu eikä kohua ole nostettu. Johtuisiko siitä että muslimeita pidetään vähemmistönä jonka arvostelu on poliittisesti korrektista syystä kiellettyä.

Toisaalta saahan tuo tuolla olla niin ehkä tulee selväksi mikä on näiden muslimien ajatustapa.

Otin joka tapauksessa tuon talteen.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #23

Tulee selväksi mikä on näiden muslimien ajatustapa, ja sen lisäksi tulee selväksi mikä on Suomen viranomaisten (nettiä valvovien poliisien ja syyttäjälaitoksen) ajatustapa.

Mikähän olisikaan sekä oikeustoimien että median älämölön määrä, jos "joka kykenee tappamaan hänet, hänen on tehtävä niin" viittaisikin esimerkiksi jonkin maamme etnisen vähemmistön edustajaan oikeutetun tappamisen kohteena? Nyt kun "oikeutettu" kohde onkin "uskonluopio" ja kyseinen uskonto on juuri se mikä se on, ei tutkintakynnys (tietenkään) ylity, syytekynnyksestä nyt puhumattakaan.

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola Vastaus kommenttiin #23

Vieläköhän tätä lukee kukaan...
Minua jäi häiritsemään tämä asia ja luin äsken tuon koko dokumentin läpi. Nuo tappouhkaukset ovat kait sitaatteja jostain pyhistä kirjoituksista. En tunne islamia tarpeeksi että tietäisin mikä status noilla on. Islamin uskossa kait noiden pyhien kirjoitusten status on paljon tiukempi kuin kristinuskossa.

Kyllähän tuo selittää miksi käännynnäiset islamista tai muuten liikaa epäuskoisten kanssa kaveeraavat ovat välillä hengenvaarassa länsimaissa. Vokeissakin "tönitään" niitä jotka lähtevät kristillisiin tilaisuuksiin.

Silti ehkä pitää hiukan erottaa vanhojen tekstien tulkinta siitä, että niitä tekstejä suoraan sovellettaisiin. Eli kehotettaisiin tappamaan.

Minua kiinnostaisi edelleen tietää, löytyykö tuo dokumentti ilman että tietää suoraa linkkiä? Onko se siis ns. julkisuudessa vai saatavilla vain niille, joilla on linkki.

Jari Nyberg

Isoin uhka eivät ole nämä jäävuoren huiput eli terroriteot, vaan jokapäiväisen elämän muuttuminen todella vaikeaksi. Ruotsalaisissa kouluissa koulurauha on matuvyöryn myötä kadonnut täysin. Opiskelutulokset putoavat myös kanta-asukkailla, koska opiskelusta ei tule yhtään mitään. Välitunnit ovat eloonjäämiskamppailua, johon rasismin pelossa ei puutu kukaan.

Kuten Tapanilan joukkoryöstötapauksesta näimme, sama meno jatkuu myös kaupungilla. Naiset ovat täysin turvattomia ja heitä painostetaan pukeutumaan vähintään huiviin ellei burkhaan. Tanskassa ja Ruotsissa on jo kaupunkeja, missä naisille on käytännössä heidän oman turvallisuutensa vuoksi julistettu ulkonaliikkumiskielto. Ihmisten oma arjen turvallisuus on matuvyöryn myötä katoamassa. Ja poliitikkomme toistavat vain papukaijan tavoin, ettei pelolle saa antaa valtaa. Itse he pelkäävät niin paljon, etteivät uskalla edes nimetä oikeata syyllistä näihin terroritekoihin.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

#13

Juuri noin, kuten Jari kirjoitit.

Asiat muuten saavat hiukan perspektiiviä, kun piirtää mielessään janan Euroopan historiaan, esim. 10 vuoden takaiseen aikaan, sitten asettelee janalle näitä toteutuneita kiihkoterroritekoja, kaupunkien osien eristymisiä jms.Yhteiskunnan häiriöitä. Kun sitä janaa sitten piirtää mielessään ajassa eteenpäin tulevaisuuteen, niin eipä kovin mukavalta näytä. Ja tämä siksi, koska vallitseva kehityssuunta on aina hitaasti muuttuva.

Tällle näkyvälle kehitykselle on viranomainen ja poliitikko sulkenut silmänsä. Hokeminen yksittäistapauksista, hurskastelu ja ryhmähalit eivät saa ainakaan minua vakuuttuneeksi tilanteen muuttumisesta paremmaksi. On sinänsä Ihan sama, millä nimellä tätä yhteiskunnan nykyistä kehitystä kutsutaan, mutta en halua olla siinä mukana. Enkä halua ymmärtää tilanteen lähtemistä lapasesta Läntisessä Euroopassa.

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola

Todella hyvin sanottu tämä:
"Pahin ihminen on sellainen, joka julistautuu jonkin ehdottoman hyvän lipunkantajaksi, kuten muslimiterroristit ”oikeudenmukaisuuden” airueiksi ja itseään kunnioittavat suvakkitoimittajat rasisminvastaisuuden tukijoiksi, sillä nämä absoluuttisen ”hyvän” edustajat ovat kyvyttömiä tunnistamaan itsessään olevaa pahuutta. Juuri siksi heistä tulee pahimpia kaikista."

Kiitos teille kaikki rohkeat ihmiset jotka olette olemassa. Ihme että tämä blogi on olemassa vielä. Ehkä sensurit ovat lomalla vai onko meillä sittenkin sananvapaus?

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Aidossa monikulttuurisuudessa ei ole väkivaltaa, niin kuin kommunismissa ei riistetä työläistä eikä taivaassa naida tahi mennä miehelle.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Hyvä eurooppalainen yhteiskunta on rakennettu verotuksen avulla, mutta ei tietenkään pelkästään verotuksella. Ne ihmiset, joilla ei ole sellaista yhteiskuntaa vielä, ehkä oireilevat sen vuoksi, että odottavat itselleen neuvoja, joiden avulla voisivat itsekin onnistua.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Mielenkiintoinen kohta Helsingin muslimien tekstissä on tämäkin:

"Mutta muslimien tulee olla täynnä moraalia ja itsevarmuutta; heidän tulee olla johtajia, ei seuraajia. Heidän tulee pidellä vallan ohjaksia; minkään vallan ei tule olla heidän yläpuolellaan, paitsi Allahin vallan."

Esimerkiksi Suomen laki ei siten nähtävästi edusta sellaista valtaa, jonka tulisi Helsingin muslimien mielestä olla heidän yläpuolellaan? Miten Suomen kansalaisuus voidaan myöntää kenellekään tähän tekstiin sitoutuneelle?

"Koska islaam on kunnian ja arvovallan uskonto, on mahdotonta ajatella, että kukaan muslimi alistuisi epäuskovaisille".

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Maassa sinänsä kuuluu noudattaa maan lakeja, ja lainsäädännössä tulee noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä periaatteita. On luultavaa, että perustuu tietämättömyyteen ja sivistyksen puutteeseen muunlaiset väittämät, jotka sinänsä ovat vain väittämiä.

Käyttäjän korolainenj kuva
Joonas Korolainen

Laitankohan nyt pääni giljotiiniin... Korostan aluksi kuitenkin sitä, että monet kirjoittajan pointit ovat loogisia ja hyvin perusteltuja, ja yhdyn niihin hyvin pitkälti. Osalle ei taas löydy mitään perustetta. Näitä en tosin ala purkamaan vaan otan yleisesti kantaa tähän punaiseen lankaan.

Taas kerran hypätään siihen yleistykseen, että tämä kaikki johtuisi jostakin islamin perusolemuksesta. Miksi ISIS on saanut kasattua riveihinsä vain reilut 30 000 taistelijaa maailman 1,6 miljardista muslimista? Miksi ääri-islamismia ei käytännössä ollut olemassa 400 vuoteen, ennen kun se viime vuosisadan loppupuolella heräsi uudelleen henkiin? Nämä asiat eivät ole mustavalkoisia.

Kirjoitin aiheesta blogikirjoituksen jokunen kuukausi takaperin: http://korolainenj.puheenvuoro.uusisuomi.fi/210970...

Tämä pieni historiakatsaus pohjaa jonkin verran sitä, miksi uskon, että radikalisoituminen olisi tapahtunut lähi-idässä, olisipa radikaaleilla ollut kädessään niin Koraani, Raamattu kuin vaikka Taru Sormusten Herrasta. Varsinkin kirjoitukseni loppuun linkkaamaani videota suosittelisin kaikkien katsottavaksi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut