Jukka Hankamäki Osaa ja uskaltaa.

Jotta numerot eivät unohtuisi

Suomeen on saapunut tänä vuonna 29.9.2015 mennessä 17 350 turvapaikanhakijaa. Heistä 11 898 eli 69 prosenttia on irakilaisia ja 1 758 eli 10 prosenttia somalialaisia. Valtaosa tulee siis turvallisina pidetyiltä alueilta eikä ole välittömän suojelun tarpeessa. Suuri osa on pelkästään paremman elintason perässä tulevia onnenonkijoita ja sosiaaliturvamme hyväksikäyttäjiä, ja perheenyhdistämisohjelmien kautta määrä voi vielä moninkertaistua.

Vaikka siirtolaisten täysin holtiton maahantulo ”saatiin jotenkin hallintaan” syyskuun lopulla (eli tulijoita rekisteröidään ja palvellaan entistä säntillisemmin), maahan saapuu edelleen 300–500 henkilöä päivässä, joten arviot 30 000–50 000 tulijan päätymisestä Suomen valtion ja kuntien elätettäviksi täyttyvät tällä vauhdilla vuoden loppuun mennessä.

Nyt ei ole kyse siitä, etten ymmärtäisi toiseutta, vierautta ja erilaisuutta. Kyse ei ole siitäkään, etten kunnioittaisi ihmisarvoa tai että jakaisin ihmisiä heihin ja meihin.

Kyse on siitä, että ymmärrän sosiodynamiikkaa ja kausaaliyhteyksiä eli sitä, kuinka yhteiskunta toimii ja millaisia lainalaisuuksia siinä vallitsee: ihmisten rivit jakautuvat ihan itsestään heihin ja meihin, mikäli nykymeno jatkuu. Ja juuri tämän rasistis-fasistisen katastrofin haluaisin estää.

Suomalaiset lakkaavat ymmärtämästä omasta aloitteestaan toiseutta, vierautta ja erilaisuutta sekä kunnioittamasta ihmisarvoa, jos nykyinen tulijatulva ja sen taustalla oleva avoin vastaanottopolitiikka pysyvät voimassa. Kyse on siis siitä, että käsitykseni mukaan maahanmuuttovyöry tuottaa suuria sosiaalipoliittisia ongelmia, jotka aivan itsestään kumoavat myös kauniit humaanit ihanteet. Esitin poliittiset perustelut jo edellisessä kirjoituksessani.

Raha, jolla siirtolaisia joudutaan ylläpitämään, ei ole mitään lelurahaa. Se on suomalaisilta ihmisiltä otettua rahaa tai meidän kansalaisten piikkiin lainattua velkarahaa. Valtion budjettiin syntyy tätä kautta vähintään 1,5 miljardin lovi. Mistä nämä rahat otetaan? Vastaus: sinulta ja jälkeläisiltäsi, joiden maksettaviksi valtion velat kaatuvat. Kansakuntien vastakkainasettelu ei siis ole diskursiivinen, representaatiomainen eikä kenenkään keinotekoinen luomus, vaan se vallitsee objektiivisena todellisuudessa, eikä sitä voida jynssätä pois kääntämällä asiaa muutamien tapaan ”vihapuheesta” johtuvaksi. Ongelma johtuu etujen ajautumisesta konfliktiin.

Euroopassa ei ole vain pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden aiheuttama kriisi vaan myös taloudellinen ja poliittinen kriisi. Siirtolaisten hyökkäys Suomeen osui, kuten yllätyshyökkäykset usein tekevät, pahimpaan mahdolliseen aikaan: taloutemme on romahduspisteessä ja työllisyystilanne katastrofaalinen. Hotelleita, motelleita ja muitakin kiinteistöjä pakko-otetaan siirtolaisten käyttöön, ja valtio asuttaa pysyviä turisteja kuntiin valtuustojen yksimielisen tahdon vastaisesti.

Tilanne riistäytyi käsistä kesällä, jolloin Angela Merkel teki elämänsä emämunauksen ja toivotti siirtolaiset lämpimästi tervetulleiksi Saksaan, ei kuitenkaan Suomeen, jonne he nyt vyöryvät. Tästä on seurannut poliittinen kriisi, jonka tuloksena hallitukset horjuvat, tosin niiden kannatusta tai kannatuskatoa ei tiedä tarkalleen kukaan. Hitlerin varjo puolestaan heittää vaikutuksensa nykypäivään, sillä ilman tunnettua menneisyyttään Saksa ei ottaisi nyt siirtolaisia vastaan varmaankaan yhtään, mutta tätä nykyä se tekee kaiken polvilleen pakotettuna, aseista riistuttuna ja natsimaineestaan ripitettynä. Tämän absurdin politiikan tuloksena fasismin soihdut ovat syttymässä uudelleen myös Saksassa. Juuri sekö on Merkelin tavoite?

Kun Etelä-Euroopan maat eivät ole pystyneet valvomaan EU:n ulkorajoja, niin kuin Suomi valvoo Venäjän-rajaansa, Euroopan unionin jäsenmaiden keskinäinen luottamus on hajonnut palasiksi. Historia todistaa, että valtiot ja valtioliitot ovat romahtaneet kyvyttömyyteen kontrolloida rajoja ja väestöjen vaellusta. Myös Rooma tuhoutui kansainvaelluksiin.

Mutta numeroihin. Pakolaiskriisistä, taloudellisesta kriisistä ja poliittisesta kriisistä huolimatta yksikään tutkimuslaitos, yliopisto tai media ei ole tehnyt tai teettänyt empiiristä kannatustutkimusta siitä, mikä kansalaisten tuki meneillään olevalle siirtolaisvyörylle, talouspolitiikalle ja hallitukselle yleensä on, vaikka aika olisi otollinen ja olosuhteet suorastaan määräisivät, että tutkimus olisi nyt tehtävä. Gallupeja laaditaan turhemmistakin syistä.

Tutkimuslaitosten asenne on samanlainen kuin entisen valtamedian, joka laittoi juttujensa kommenttipalstat kiinni, ettei totuus paljastuisi, ja jota sen vuoksi sanotaan syystäkin nykyään roskamediaksi. Yliopistoissa tutkimusta maahanmuuton vastustuksesta ja kansalaisten mielipiteistä ei tietenkään tehdä, koska niissä toimivien täytyy olla lähtökohtaisesti maahanmuuton suosijoita ja monikulttuurisuutta kyseenalaistamattomia poliittisen vallan mielistelijöitä tai maahanmuuttajia itsekin. Muuten saa potkut tai ei ainakaan virkaa, ja tutkintojen suorittaminen estetään.

Yksityiset tutkimuslaitokset puolestaan tekevät tutkimuksia vain, mikäli joku tilaa ja maksaa. Hallituspuolueet eivät tilaa, koska oma kannatus on pohjassa. Oppositio ei tilaa, koska pelkää saavansa kansalaisilta tuomion maahanmuuton suosimisesta, joka perinteisesti on kuulunut vihervasemmiston ideologiseen mutta ei luonnolliseen intressiagendaan. Media vaikenee maahanmuuton kannatuspohjan murenemisesta syistä, joita voidaan sanoa neuvostoaikojen tapaan ”yleisiksi syiksi”: ”maahanmuuton ja monikulttuurisuuden edistäminen” on kuin ”idänsuhteiden kehittäminen ja lujittaminen”, joiden pitää jatkua, vaikka universumi ympäriltä räjähtäisi.

Tekisin kannatussuhteista tutkimuksen itse, mutta puhelinlaskua syntyisi 1000 ihmiselle soittelemisesta liikaa. Mitä sitten pitäisi kysyä?

Ensinnäkin pitäisi selvittää perusasia: haluavatko suomalaiset maahanmuuttovirran jatkuvan vai eivät ja missä muodossa tai määrin? Lehtien sivuilla olleet äänestykset antavat esinäyttöä ja ohjaavat olettamaan, että tuomio tulijavirran katkaisemiselle olisi selvä: rajat kiinni. Tässä mielessä kysymys on hieman tylsä ja turha.

Toiseksi pitäisi selvittää, kuinka moni on Suomen hallituksen ja Euroopan unionin nykyisen maahanmuuttopolitiikan kannalla, ja mikä on kannatuksen aste kummassakin tapauksessa.

Ja kolmanneksi: mikä on Suomen puolueiden kannatus? Tässä kohdassa voisi olla erilaisia jossitteluvaihtoehtoja. Voitaisiin tiedustella esimerkiksi sitä, mitä puoluetta äänestettäisiin, jos hallitus hajoaisi Perussuomalaisten lähtiessä hallituksesta eikä uutta hallitusta saataisi kokoon edes Rkp:llä ja vihreillä täydentämällä, vaan vaalit pidettäisiin nyt. Toinen kysymys voisi koskea sitä, mitä puoluetta todennäköisesti äänestäisitte seuraavissa kunnallis- ja eduskuntavaaleissa, mikäli valtion nykyhallitus istuu eduskuntavaalikauden loppuun.

Tylsäähän tämä on, kun arvaa tulokset etukäteen. Mutta sittenpä asiasta olisi tutkimusnäyttö.

Lopuksi aihetta voisi avata ja tiedustella, pitäisikö Suomessa tehdä sotilasvallankaappaus, mikäli hallitus edelleenkin pitää rajoja auki, toisin sanoen: pitäisikö rajat sulkea hallitusvallan ohi esimerkiksi armeijan voimin, mikäli kansan suuri enemmistö niin haluaa?

Kansalaisten tuomio maahanmuutolle on ollut niin yksiselitteisen selvää lehtien verkkosivujen äänestyksissä, että nuo prosentit riittäisivät perustuslain säätämiseen. Nähdäkseni hallitusvallan oikeudesta suuriin väestöpoliittisiin muutoksiin pitäisikin päättää perustuslain säätämisjärjestyksessä. Alle 4/5 kansalaiskannatuksella maahanmuutolta puuttuu oikeutus.

Mediassa ja hallintodiskurssissa käytetään sekavia ilmaisuja, kuten ”pakolaiskriisin saaminen paremmin hallintaan” määrittelemättä mitenkään, mitä ”paremmin hallitseminen” on. Siirtolaiskriisi ei ole hallinnassa, jos ja kun tulijavirta rajan yli jatkuu usean sadan päivävauhdilla. Päinvastoin, se on huonommin hallinnassa, jos ja kun valtiovalta mahdollistaa tulijoiden kirjautumisen turvapaikanhakijoiksi Suomeen, sillä silloin aloite ja valta ovat tulijoilla, joita ei saa täältä enää pois.

On väärin, että muualla käytävien sotien tulokset siirretään meidän suomalaisten kärsittäviksi. Suomen valtion ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpiä tehtäviä on pitää meidät sotien ja konfliktien sekä niiden kielteisten vaikutusten ulkopuolella. Suomi ei ole maa, johon siirtolaisten pitää voida hyökätä siksi, että joku muu on hyökännyt heidän maahansa. Sen sijaan kansallisvaltio on etujärjestö, jonka tehtävä on huolehtia ensisijaisesti omien kansalaistensa eduista.

Sodan todellisuuteen liittyvä määritelmällinen totuus on, että Suomeen laittomasti tulevat siirtolaiset ovat meidän kannaltamme katsoen rikollisia ja sitä kautta vihollisia. Asiaa ei muuta se, että maamme valtaus tapahtuu muodollisesti ilman aseita, pelkän Schengen-sönkötyksen varjolla ja juristinnuijien kiistellessä Dublin-koreografiasta. Pakolaisten tulee paeta myös meitä, jotta meidän ei tarvitse paeta heitä.

Niinpä yksi gallup-kysymys voisi koskea myös sitä, haluaisitteko, että Tornion rajalle pystytettäisiin konekivääripesäkkeitä torjumaan tätä järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti tapahtuvaa maamme valtausta. Suomella on itsenäiset asevoimat siksi, että niillä voidaan tarvittaessa torjua vihollisen hyökkäys maahamme, tapahtuupa se sitten millä verukkeella tahansa. Valtion suvereniteetin ja sen oman kansan edun puolustaminen menee kaikkien diplomaattisten kohteliaisuuksien, ulkomaisten mainetekijöiden ja Brysselin kristallikruunujen alla annettujen lipsautusten ohi.

Kuka muuten ajattelee sitä, kuinka epäkohteliasta on tulla ruokapöytäämme ja valittaa tarjoilusta, tai kuinka röyhkeää ja muiden Euroopan maiden omaa mainetta vahingoittavaa on ollut rikkoa yhdessä tehty Dublin-sopimus, kuten Ruotsi on tehnyt? Tulisiko mitään mieleen?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Esa Niemi

Nämä tulevat pääosin Ruotsista, jonne näiden turvapaikkahakemusten käsittely kuuluu ja Suomen tulee noudattaa osaltaan Dublin-sopimusta.

Perheenyhdistämisten kautta joutuisimme rakentamaan uusien kaupunkien verran uutta infraa samalla kun Suomen talouden tilanne on katastrofaalinen ja toimintakyvyn jatkaminen edellyttää miljardiluokan säästöjä.

Tiedä sitten kumpaa pääministeri Sipilää uskoa; sitä, joka sanoo Suomen tilanteen olevan vaarallinen, vai sitä, joka sanoo, että meillä on varaa.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Yhdistäkäämme asiat: varaa vaaraan ei ole, ja mieluummin virsta väärään kuin vaaksa vaaraan.

Käyttäjän Setarkos kuva
Sakari Vainikka

"Kuka muuten ajattelee sitä, kuinka epäkohtelista on tulla ruokapöytäämme ja valittaa tarjoilusta?" Islamin uskoon kuuluu tietty pöhöttynyt itsetunto: he kokevat olevansa moraalisesti ja uskonnollisesti rappeutuneiden länsimaalaisten yläpuolella. Tätä uskoa ei horjuta edes se, että he ovat panneet omat asiansa täyteen umpisolmuun ja joutuvat pakenemaan alempiarvoisten ihmisten turviin.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Muslimimiehille on todellakin ominaista macho-kulttuuri, toisin kuin feminismin kiltistämille länsimaisille miehille. Tämä näkyy muslimimiesten liioiteltuna itsetuntona ja naisten alistamisena. Ehkä myös sen takia muutamat länsimaiset naiset tykkäävät muslimimiehistä. Mutta machoilun takaa paljastuu usein henkinen hippiäinen, aivan kuten tuo viittaamasi "pakeneminen alempiarvoisten ihmisten turviin" osoittaa. Että näin.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

"Suomeen on saapunut tänä vuonna 29.9.2015 mennessä 17 350 turvapaikanhakijaa. Heistä 11 898 eli 69 prosenttia on irakilaisia ja 1 758 eli 10 prosenttia somalialaisia." Uskon tämän totena. Mutta seuraavassa lauseessa on väittämiä, joita en voi hyväksyä:

"Valtaosa tulee siis turvallisina pidetyiltä alueilta eikä ole välittömän suojelun tarpeessa. Suuri osa on pelkästään paremman elintason perässä tulevia onnenonkijoita ja sosiaaliturvamme hyväksikäyttäjiä---"

Missä kohtaa on osoitettu, että valtaosa (tai pienempikään osa) olisi tullut turvallisina pidetyiltä alueilta? Jos alueet ovat turvallisia, käy toki seikkailemassa näillä turvallisina pitämilläsi alueilla. Jos onnistut palaamaan - sanotaan nyt vaikkapa puolen vuoden oleskelun jälkeen - hengissä takaisin, uskon alueen olevan edes jossain määrin turvallinen.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Irak ja Afganistan ovat suurelta osin tilanteessa, jossa välitöntä vaaraa ei ole. Tuossa myös yksi tulijan oma todistus:

http://mvlehti.net/2015/09/22/irakmies-osa-turvapa...

Sitä paitsi todistustaakka asiassa on niillä, jotka väittävät tulevansa vaarallisilta alueilta, sillä turvapaikan saamiseksi tulijoiden itsensä pitäisi tämä osoittaa. Tai mene itse hakemaan perustelut.

Kaiken yläpuolella on lisäksi se, että tulijoiden lähtömaissaan kärsimä mahdollinen turvattomuus ei ole suomalaisten kannalta ensisijainen asia.

Sen sijaan tärkein asia on Suomen ja suomalaisten oma turvallisuus sekä poliittiset ja taloudelliset etumme, jotka siirtolaistulva vaarantaa.

Olen siis todellakin sitä mieltä, että Suomen tulee olla vaarallinen tai vähintäänkin epähoukuttava ja epämiellyttävä maa maahamme hyökkääville siirtolaisille, toisin sanoen: pakolaisten pitäisi paeta myös meitä.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Lähteenäsi mvlehti??? Hei, ihan oikeastiko??

Suomen ei ole pakko olla turvaton maa, ei meille suomalaisille eikä maahanmuuttajille. Mutta kyllähän on totta, että yhdessä voimme tehdä maastamme surkean paikan, jos vain tahtoa löytyy. Kommenttiasi lukiessa näyttää, että ainakin sinulla tuntuu tätä tahtoa löytyvän.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki Vastaus kommenttiin #8

Koska esität perustelut sille, että siirtolaiset tulevat turvattomilta alueilta? Esimerkiksi Tanskan mukaan Somalia on niin turvallinen, että tulijoita voidaan palauttaa.

http://politiken.dk/udland/ECE1894147/udlaendinges...

Juuri kaltaisesi kirjoittelijat ja maahanmuuton suosijat tuottavat yhteiskuntaan sellaisia arvo- ja etukonflikteja, joiden tuloksena maastamme tulee surkea paikka.

Olen samaa mieltä siitä, että "Suomen ei ole pakko olla turvaton maa, ei meille suomalaisille eikä maahanmuuttajille".

Mutta tämä ei toteudu, kun maahamme virtaa siirtolaisia, joiden arvot tai edut johtavat konfliktiin suomalaisten kanssa esimerkiksi kilpailtaessa työpaikoista, sosiaaliturvasta, asunnoista ja vähän kaikesta. Ongelma on tulijoiden valtava määrä, mutta leviävä islam taannuttaa myös seksuaalikulttuuria.

Olen samaa mieltä myös väitteestäsi, että "yhdessä voimme tehdä maastamme surkean paikan, jos vain tahtoa löytyy."

Juuri näin käy, kun maahamme virtaa siirtolaisia, joista ei voida huolehtia edes siinä tapauksessa, että tahtoa löytyisi.

Sinun pitäisi löytää hyvän tahdon toteuttamiseen myös rahat.

Onko vielä jotain, mikä on jäänyt minulta huomaamatta?

Käyttäjän heikkileskinen kuva
Heikki Leskinen Vastaus kommenttiin #8

Tässä esim MaahanmuuttoViraston päätökset ajalta (1.1.-31.8.2015) http://www.migri.fi/download/58355_Tp-paatokset_ta..., Suomeen saapui 2800 turvapaikanhakijaa, suurimmat edustetut maat, Irak & Somalia, joista hyväksymisprosentit 52% ja 92% <= riippuen laskentatavasta ;)

Ruotsi palauttaa pakolaisia Irakiin ja Somaliaan, Suomi tietääkseni maakunnasta riippuen... Ehkä on helpompi muuttaa maasta toiseen, kuin muuttaa maan sisällä.

Hannu Töyri

Kiitoksia herra Hankamäki tästäkin kirjoituksesta. Juuri näin pitäisi asia ymmärtää.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

"Onko vielä jotain, mikä on jäänyt minulta huomaamatta?"

Sumerit eivät olleet seemiläisiä, arabialainen kansa alunperin.

(wikipedia)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Irak

Sumer oli varhainen sivilisaatio ennen Babyloniaa Mesopotamiassa noin 4000–2000 eaa. Sumerin alue oli nykyisessä Etelä-Irakissa Eufrat- ja Tigrisjokien laaksoissa, niin sanotussa Kaksoisvirranmaassa, hedelmällisessä puolikuussa. Ei tiedetä mistä sumerilaiset saapuivat Mesopotamiaan.[1] Alkuperäiseksi kotimaaksi on ehdotettu muun muassa Irania, Persianlahden ympäristöä ja Intiaa.

Sumerilaiset keksivät muun muassa kirjoitustaidon ensimmäisinä maailmassa. Sumeri oli varhaisimpia korkeakulttuurin keskuksia ja kaupungistuneita alueita. Maa oli kuitenkin jatkuvasti hajanainen ja koostui kaupunkivaltioista. Uskonto ja temppeli ohjasivat Sumerissa suurta osaa yhteiskunnasta.

Tyypillistä sumerilaista kaupunkivaltiota johti pappiskuningas ensi. Kullakin kaupungilla oli oma suojelusjumalansa. Temppeli vuokrasi maata
viljelijöille, kävi kauppaa ja verotti. Uskonnollinen ylimistö oli vallan huipulla, mutta sillä oli velvollisuus järjestää kansalle muun muassa uskonnollisia juhlia. Sumerin kaupunkien aikaansa nähden suuri koko pohjautui tehokkaaseen kasteluviljelyyn, joka mahdollisti suuret viljasadot.

Sumerilainen kauppa ulottui laajalle aina Intiaan asti. Sumer kävi kauppaa, koska maassa oli vähän puuta, metalleja ja kiveä.

Nykypäiviin sumerilaisesta kulttuurista on säilynyt muun muassa seksagesimaali- eli 60-järjestelmä, jonka vuoksi tunti jaetaan 60 minuuttiin ja ympyrä 360 asteeseen. Lisäksi sumerilaisen uskonnon ja mytologian piirteitä on havaittavissa idän suurissa uskonnoissa ja kreikkalaisessa mytologiassa Lopulta vuosituhannen vaihteeseen mennessä Sumerissa oli toistakymmentä erillista kaupunkivaltiota (Kiš, Uruk, Ur, Sippar, Akšak, Larak, Nippur, Adab, Umma, Lagaš, Bad-tibira ja Larsa sekä Eufratin yläjuoksulta löytynyt Tell Habuba[6]). Kaupunkivaltioiden synnyn taustalla on Jemdet Nasr -kukoistuskauden (n. 3100–2900 eaa.) kaupankäynnin vilkastuminen ja väkiluvun kasvu.
=

Olen viime vuosina paljon tutkinut isoisäni (prof. Knut Leonard Tallqvist) alaa, Sumerit ja Assyriaa. Myös lukuisia seulotuksia löytyy Urantia-tekstistä Irakin vanhasta historiasta. Olen myös osallistunut asiaa koskeviin konferensseihin sekä Lontoossa, (British Museum) että kotimaassa (prof. Simo Parpola). K.T. oli British Museumin tutkija vuonna 1892.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Kiitos valaisevasta katsauksesta sumerien historiaan, johon juttuni ei tosin liittynyt lainkaan, ellei nyt puhuta arabialaisten numeromerkkien kehityksestä (otsikko). Myös teekkarihuumori oli jäädä huomioni ulkopuolelle.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

"Myös teekkarihuumori oli jäädä huomioni ulkopuolelle."

Teekkarihuumoria löytyy lähinnä ÄPY lehdestä!

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Olipa miehekäs kirjoitus, kiitos ja anteeksi :o)

Elias Määttänen

"Tilanne riistäytyi käsistä kesällä, jolloin Angela Merkel teki elämänsä emämunauksen ja toivotti siirtolaiset lämpimästi tervetulleiksi Saksaan,..."

Ylen uutisten mukaan Saksassa vastaanottokeskuksesa on ollut asukkaiden välinen joukkotappelu, johon on osallistunut 200 asukasta aseinaan mm. rautaputkia. Useita ihmisiä on loukkaantunut.

http://yle.fi/uutiset/kaksisataa_turvapaikanhakija...

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Tämä voisi antaa minulle aiheen kirjoittaa oman jutun Mesopotamiasta: katso viestini numero 10 (Stefan H. Tallqvist, 1.10.2015 14:11 ).

Wikipedia:

"Sumerissa oli toistakymmentä erillista kaupunkivaltiota (Kiš, Uruk, Ur, Sippar, Akšak, Larak, Nippur, Adab, Umma, Lagaš, Bad-tibira ja Larsa sekä Eufratin yläjuoksulta löytynyt Tell Habuba[6])."

Pieni vertailu U-testin lukuisista Mesopotamiaa koskevista selostuksista:

8. The Sumerians ... Paper 78

876.5) 78:8.8 The end of this long period of the weak rule of the city priests was terminated by Sargon, the priest of Kish, who proclaimed himself king and started out on the conquest of the whole of Mesopotamia and adjoining lands. And for the time, this ended the city-states, priest-ruled and priest-ridden, each city having its own municipal god and its own ceremonial practices.

(876.6) 78:8.9 After the breakup of this Kish confederation there ensued a long period of constant warfare between these valley cities for supremacy. And the rulership variously shifted between Sumer, Akkad, Kish, Erech, Ur, and Susa.

Elias Määttänen

Yhä hullummaksi menee.

Eipä tarvitse ihmetellä miksi Ruotsista tulee niin paljon väkeä Suomeen.

Ruotsissa näköjään tehdään kaikki mahdollinen Suomen asian hyväksi. Ruotsissa riittää nyt auttamishaluisia, propaganda on tehnyt tehtävänsä.

Nyt Tukholman lähellä olevaan Nackaan, Nobelbergetin yökerhoon pystytetty 400 ihmisen hätämajoituskeskus auttaa kaikkia niitä, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat katon päänsä päälle muutamaksi yöksi. Sinne tulevat esimerkiksi monet niistä arviolta sadoista, jotka pyrkivät päivittäin Ruotsin kautta Suomeen.

On ilmaiset aamiaiset, juristit ja tulkit, yksityinen hammaslääkäriyritys hoitaa ilmaiseksi hampaat.
Kun joku haluaa jatkaa matkaansa junalle, paikalle saapuu autoineen yksi sadoista vapaaehtoisista, kuten Nackan kirkkoherra Carl Dahlbäck.

Tulijat kiittelevät vuolaasti saamaansa vastaanottoa.

Myös Tukholman kaupunki on nyt päättänyt avata rahapussinsa, näillä näkymin perjantaina avataan noin kolmensadan vuodepaikan hätämajoitus myös läpikulkumatkalaisille paikallisessa koulussa. Rahaa käytetään niin paljon kuin sitä tarvitaan. Ruotsin hallituskaan ei aio seisoa sivussa tästä, vaan aikoo lahjoittaa runsaat miljoona euroa eri avustusjärjestöille tukeakseen niiden työtä.

Että tällä tavalla tullaan Suomeen.

Että tällä tavalla tulijoita autetaan tulemaan Suomeen.

Ei ihme, että tulijoita riittää.

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1443588930347

Elias Määttänen

Jos olen oikein ymmärtänyt nämä läpikulkumatkalla olevat yökerhoon majoittuneet ja Tukholman kaupungin majoitettavat ovat laittomasti Ruotsissa, eivät ole rekisteröityneet, jättäneet tphakemusta ei ensimmäiseen saappumaansa maahan, eikä edes Ruotsiin, kuten Dublin-sopimus edellytäisi.

Ruotsin poliisi ja Tukholman poliisi ei näköjään vieläkään vaadi maaahantulijoilta tphakemuksia, vaikka viime viikolla uutisoitiin, että niin alettaisiin tehdä. Poliisissa katsotaan näköjään edelleen läpi sormien tätä laittomuuttta ja näköjään vain pikemminkin turvataan pääsyä Suomeen, sen sijaan että hoidettaisiin asia lakien mukaan: vaadittaisi rekisteröinti ja pidätettäisiin rekisteröitymättömät ja karkoitettaisiin heidät maasta.

Ruotsin hallitus, Tukholman kaupunki ja avustusjärjestöt näyttävät siis tukevan laittomasti maassa olevia. Poliisi ei hoida hommiaan. Kaikki rikkovat Dublin sääntöä.

Esa Niemi

Tämä on vain näytelmää ison yleisön rauhoittelemiseksi, jotta näyttäisi edes nimellisesti, että jotain yritetään tehdä. Todellisuudessa mitään ei tehdä ja Suomi tuhotaan itsetuhoisella maahantulopolitiikalla.

Suomen hallitus ei enää aja Suomen ja suomalaisten etuja, vaan lähinnä vahigoittaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut